Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring er en obligatorisk forsikring for alle professionelle byggeherrer, når de bygger boliger til private. Det gælder, uanset om der er tale om ny bebyggelse eller blot ombygning i eksisterende bebyggelse til ny beboelse. Når der er købt en byggeskadeforsikring, kan forbrugeren gå direkte til forsikringsselskabet og få udbedret de skader, der omfattes af forsikringen, hvorefter forsikringsselskabet overtager sagen mod de ansvarlige.

Byggeskadeforsikring - Få forklaringen her

Hvad dækker en byggeskadeforsikring?

Forsikringen dækker udbedring af væsentlige skader, som er opstået på grund af mangler og andre fejl i forbindelse med byggeriets opførelse. Der kan blandt andet enten være tale om dårlig udførelse af byggeriet eller fejl i materialerne. Det er et krav, at byggeskaderne er af væsentlig betydning for boligens levetid eller nedsætter boligens brugbarhed afgørende (f.eks. svamp).

Forsikringen dækker ikke skader, der er opstået grundet almindelig slitage eller force majeure. Den dækker heller ikke skader, som bygherren var bevidst om, da byggeriet blev afleveret.

Hvor lang tid gælder byggeskadeforsikringen?

Forsikringen dækker mod byggeskader i 10 år fra afleveringen af byggeriet og gælder for den enhver tid værende bygningsejer. Det indebærer, at forsikringen følger med bebyggelsen – altså at forsikringen overgår til eventuelle senere ejendomsejere, hvis ejendommen bliver købt af en anden, mens forsikringen stadig gælder.

Kan man opsige en byggeskadeforsikring?

Det er ikke muligt hverken at forkerte, forlænge eller opsige forsikringen. Man er bundet i 10 år.

Dokumentation for byggeskadeforsikring

Bygherre skal både dokumentere, at forsikringsselskabet har afgivet tilbud, samt at Bygherre har købt og betalt forsikringen:

  • Når Bygherre ansøger om byggetilladelse, er det et krav, at Bygherre samtidigt indsender dokumentation for, at forsikringsselskabet har afgivet et tilbud på en byggeskadeforsikring.
  • Når Bygherre skal færdigmelde byggeriet, skal det endvidere dokumenteres, at Bygherre har købt og betalt byggeskadeforsikringen.

Hvad koster en byggeskadeforsikring?

Forsikringsselskabet skal afgive et tilbud, og derfor kan man ikke sætte en fast pris på, hvad forsikringen koster. Det afhænger blandt andet af:

  • Den risiko, der er forbundet med det enkelte byggeri ifølge forsikringsselskabet
  • Byggeriets størrelse
  • Vurdering af entreprenørens tidligere byggeriet

Hvornår skal man ikke have en byggeskadeforsikring?

Det er kun professionelle Bygherre, der er forpligtet til at betale for en byggeskadeforsikring. Det vil sige, at hvis man blot opfører en ejendom til eget brug, skal man ikke købe forsikringen.

Du kan læse mere om bygherrer her.

Hvad er formålet med en byggeskadeforsikring?

Der er flere formål med en byggeskadeforsikring, herunder:

  • At reducere antallet af byggeskader
  • At beskytte forbrugeren mod vanskeligheder ved at udbedre byggeskader

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.