Byggetilladelse 

Byggetilladelse udstedes af den lokale myndighed (typisk kommunen) og er et dokumentet, der godkender et byggeri. Det er et lovkrav at indhente godkendelsen, inden arbejdet påbegyndes, hvilket fremgår af byggelovens § 16, jf. § 2. Tilladelsen kan blandt andet vedrøre opførelse, tilbygning, nedrivning, mv. Uanset hvad man skal anvende byggetilladelsen til, er man forpligtet til at overholde de krav, der gælder i bygningsreglementet og lokalplaner.

Byggetilladelse - Læs mere her

Hvornår skal man bruge en byggetilladelse?

Man skal anvende en byggetilladelse, når man ønsker at:

  • Opføre ny bebyggelse
  • Tilbygge til bebyggelse
  • Ombygge eller foretage andre forandringer i bebyggelse, hvis ændringerne er væsentlige i forhold til lovbestemmelser
  • Ændre i selve bygningens benyttelse, hvis ændringerne er væsentlige i forhold til lovbestemmelser
  • Nedrive bebyggelse
  • Foretage vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger eller andre forandringer i bestående bebyggelse, hvis det er af betydning for bygningens energiforbrug

Eksempler på tilfælde, hvor man skal søge om en byggetilladelse, kunne blandt andet være, hvis man ønsker at bygge et helårshus, bygge 1. sal, bygge udestue, ændre anvendelse af rum i bolig (f.eks. fra erhverv til beboelse) eller fjerne en bærende væg i en bærende væg i en lejlighed.

Hvordan kan man ansøge om en byggetilladelse, og hvilke oplysninger skal der med i ansøgningen?

Man skal indsende en ansøgning om byggetilladelse til den lokale bygningsmyndighed gennem digital selvbetjening. Man skal dermed udfylde et digitalt ansøgningsskema, som ikke kan indsendes til godkendelse, før al relevant dokumentation er på plads.

Hvad koster en byggetilladelse?

I nogle kommuner skal man betale et gebyr for, at kommunen vil behandle byggesagen. Prisen varierer meget og er blandt andet afhængig af, hvilken kommune ejendommen ligger i samt sagens størrelse og kompleksitet. Der er set variationer på omtrent 900 kr. til over 20.000 kr. Der er dog også visse kommuner, som har afskaffet byggesagsgebyr, f.eks. Københavns Kommune.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Ventetiden på en byggetilladelse er afhængig af en række faktorer, herunder bl.a. størrelsen og kompleksiteten af projektet. Den kan derfor spænde fra få uger til flere m��neder.

Hvis man får afslag på en byggetilladelse, er det muligt at klage over afslaget til Statsforvaltningen i den pågældende region. Det er dog krav, at man klager senest 4 uger efter afslaget.

Kan en byggetilladelse bortfalde?

Byggetilladelsen bortfalder, hvis det arbejde, der er omfattet af byggetilladelse, ikke er påbegyndt senest 1 år efter, at tilladelsen er blevet udstedt.

Hvad er konsekvensen af at bygge uden byggetilladelse?

Konsekvensen er bl.a., at man får en bøde. Derudover kan man risikere, at man skal rive bygningen ned, f.eks. hvis byggeriet er i strid med byggeloven, lokalplanerne eller bygningsreglementet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.