Bøde

En bøde er en økonomisk straf, der pålægges som en retsfølge af en strafbar lovovertrædelse. Bøden indebærer en pligt til at betale et pengebeløb. Den anvendes typisk ved mindre alvorlig kriminalitet og fastsættes efter en individuel vurdering ved en domstol. Det er en af de mest almindelige former for straf i dansk strafferet, men den kan kun anvendes til at dække straffen.

Bøde - En økonomisk straf

Hvor stor kan bøden være?

En bøde kan variere mellem 1.000 kr. og 50.000 kr. Når det skal afgøres, hvad bøden skal være på, er der en række forhold, der bliver taget hensyn til. Det er blandt andet:

  • Overtrædelsens grovhed
  • Om overtrædelsen har medført en økonomisk vinding
  • Den skyldiges betalingsevne

Hvordan fastsættes bøder?

Bøder fastsættes enten som sumbøder eller dagbøder.

  • Sumbøder: Tillægsbøder, der idømmes i forbindelse med en frihedsstraf, og bøder for overtrædelse af særlovgivning, fx Færdselsloven, fastsættes typisk som sumbøder.
  • Dagbøder: Bøder for overtrædelser af straffeloven fastsættes typisk i form af dagbøder. Antallet af dagbøder afhænger af overtrædelsens grovhed, men størrelsen på den enkelte dagbod fastsættes ud fra vedkommendes gennemsnitlige dagsindtægt. Der skal som minimum fastsættes én dagbod, mens det højeste antal dagbøder er på 60. Du kan læse mere om dagbøder her.
    • Eksempel:Mikkel har begået butikstyveri. Mikkels straf er 40 dagbøder á 200 kr.

Hvad sker der, hvis man ikke betaler bøden?

Bøden bliver tvangsinddrevet, hvis den ikke bliver betalt. Hvis vedkommende, der er idømt bøden, kan betale bøden afdragsvist, skal bøden betales på den måde. Inddrivelse kan ske ved udpantning eller ved at indeholde den løn eller andre indtægter. Kan bøden ikke inddrives eller eftergives, vil vedkommende i stedet skulle afsone en forvandlingsstraf (fængsel).  

Hvorfor får man en bøde?

Man får en bøde, hvis man har begået en forbrydelse, som ikke er så grov, at man skal idømmes fængsel, men hvor man heller ikke bare kan få en advarsel.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.