Bygherre

En bygherre er den fysiske eller juridiske person, der bestiller og finansierer, at et byggeri eller anlægsarbejdet bliver projekteret og udført. Det er dermed også den person, der indgår aftaler med de entreprenører, som skal udføre selve arbejdet. En bygherre kan både være enkeltpersoner, enkeltmandsvirksomheder, selskabet, offentlige eller private institutioner, organisationer og foreninger.

Bygherre - Læs mere om hvad en Bygherre står for

Hvilke opgaver har en bygherre?

En bygherre har en række opgaver og pligter under byggeriet, herunder:

  • At være den, der finansierer opførelsen af et byggeri
  • At være den, der bestiller en byggeopgave. Opgaven kan enten være fra et entreprenør- eller arkitektfirma eller en anden virksomhed, som har en bestemt opgave, der skal udføres. Opgaverne kan være inden for byggeri, anlæg, planlægning, mv.
  • At sørge for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt ved større entreprise
  • At undersøge, om bygningen indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bygningsdelene
  • At anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen

Bygherrens konkrete rolle og pligter i en byggesag er afhængig af entrepriseformen (fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise). Hvis entreprisen bliver udbudt som fagentreprise (dvs. at bygherren styrer og koordinerer hele byggeprocessen), vil bygherren selvsagt have en stor rolle.

Hvem er ansvarlig for byggetilladelser?

Det kommer an på hvilken type virksomhed, bygherren har indgået en aftale med. Det følgende gælder kun, hvis bygherren er en privatperson:

  • Hvis bygherren er en privatperson, som bestiller en byggeopgave hos en entreprenør- eller håndværkervirksomhed, er bygherren selv ansvarlig for, at byggetilladelsen bliver indhentet
  • Hvis bygherren er privatperson, som bestiller opgave hos et arkitekt- eller ingeniørfirma, vil indhentelse af byggetilladelser og byggeriets afvikling også være overdraget til virksomheden.

Du kan læse mere om byggetilladelse her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.