Erhvervsansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring er en forsikring, som dækker over virksomhedens erstatningsansvar over for tredjepart i forbindelse med skader eller tab, som virksomheden har forårsaget i forbindelse med sin virksomhedsudøvelse.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker typisk erstatningsansvar for personskade, herunder skader på kunder, medarbejdere eller andre personer, samt erstatningsansvar for tingskade, herunder skader på ejendom eller anden materiel, som tilhører en tredjepart. Forsikringen kan også dække andre former for erstatningsansvar, herunder ansvar for overtrædelse af persondataloven eller andre lovgivningsmæssige krav.

Begrænset dækning

Det er vigtigt at bemærke, at erhvervsansvarsforsikringen typisk ikke dækker skader, der er forårsaget af virksomhedens egne produkter eller tjenesteydelser, som kan dækkes af en produktforsikring eller en anden tilsvarende ansvarsforsikring. Forsikringen kan også have visse undtagelser og begrænsninger i dækningen, som er vigtige at være opmærksom på.

Er forsikringen lovpligtig?

Erhvervsansvarsforsikringen er ikke lovpligtig i Danmark, medmindre virksomheden udfører visse former for arbejde, hvor der stilles krav om forsikring. Det kan f.eks. være inden for byggeri, transport eller sundhedssektoren.

Hvad er de lovpligtige erhvervsforsikringer for din virksomhed?

Mens erhvervsansvarsforsikringen ikke er lovpligtig i Danmark, er der andre forsikringer, som kan være lovpligtige for visse virksomheder. Disse omfatter typisk forsikringer som;

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Erhvervssygdomsforsikring
  • Rådgiveransvarsforsikring

Det er vigtigt at bemærke, at de lovpligtige erhvervsforsikringer kan variere afhængigt af branchen. Undersøg derfor, hvilke regler der gælder for netop din virksomhed.

Hvorfor tegne en erhvervsansvarsforsikring?

Det kan være en god idé at tegne en erhvervsansvarsforsikring, selvom det ikke er lovpligtigt, da det kan give en vis sikkerhed og tryghed både for virksomheden og dens kunder. Derudover er erhvervsforsikringer en god investering til dækning af økonomiske følger, når den pålægges et erstatningsansvar.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.