Retshjælp

Retshjælp er en form for juridisk rådgivning og bistand, som tilbydes til borgere, der har brug for juridisk hjælp, men som måske ikke har råd til at betale for en advokat. Der er forskellige niveauer af retshjælp, herunder generel rådgivning, specifik bistand under forligsforhandlinger eller andre juridiske processer.

Hvad er retshjælp?

Retshjælp refererer til den bistand og rådgivning, som tilbydes af juridiske eksperter for at hjælpe personer med at forstå og håndtere deres juridiske problemer. Retshjælp kan være gratis eller tilgængelig til en reduceret pris for dem med begrænsede økonomiske ressourcer.

Retshjælpen er inddelt i en række trin, herunder:

  • Trin 1
  • Trin 2
  • Trin 3

Trin 1 – Gratis mundtlig rådgivning

På trin 1 kan alle få gratis indledende mundtlig rådgivning hos Advokatvagten. Dette tilbud er tilgængeligt uanset indkomstniveau og er typisk tilgængeligt på kommunale biblioteker. Her kan du få vurderet din sag og få rådgivning om de næste skridt.

Eksempel: Du har modtaget en opsigelse fra din arbejdsgiver, som du mener er uberettiget. Hos Advokatvagten kan du få en gratis vurdering af din sag og rådgivning om dine muligheder for at klage eller søge erstatning.

Trin 2 – Delvis offentlig retshjælp

Hvis du har behov for mere omfattende rådgivning, kan du få delvis gratis offentlig retshjælp på trin 2, hvis din indkomst ikke overstiger visse grænser. Dette kan omfatte assistance til at udforme juridiske dokumenter, deltage i møder og få mere detaljeret rådgivning.

Eksempel: Du står over for en kompleks skilsmisse og har brug for hjælp til at udarbejde en separationsaftale og ansøgning om fri proces. Her kan du få hjælp fra en advokat til at håndtere dine juridiske dokumenter og spørgsmål.

Eksempel på tilskud: Staten dækker 75 % af omkostningerne til juridisk arbejde på trin 2, hvilket betyder, at du selv skal betale 25 %. For eksempel, hvis omkostningerne er 1.210 kr. inklusive moms, dækker staten 907,50 kr., og du betaler selv 302,50 kr.

Trin 3 – Rådgivning i forbindelse med forlig

På trin 3 kan du få rådgivning til forligsforhandlinger, hvis en advokat vurderer, at der er mulighed for at løse sagen uden en retssag. Dette trin fokuserer på at finde en acceptabel løsning for begge parter uden retlig inddragelse.

Eksempel: Du er involveret i en nabokonflikt om ejendomsgrænser og ønsker at løse konflikten uden retssag. En advokat kan hjælpe med at facilitere en forligsforhandling, der tilgodeser begge parters interesser.

Eksempel på tilskud: Staten dækker halvdelen af omkostningerne til advokatbistand på trin 3. For eksempel, hvis omkostningerne er 2.780 kr., dækker staten 1.390 kr., og du betaler selv 1.390 kr.

Hvad er fri proces?

Fri proces adskiller sig fra retshjælp ved at være en form for fuld økonomisk støtte til retssager for personer, der ikke har økonomisk mulighed for at betale omkostningerne ved en retssag. Det dækker advokatsalærer, retsafgifter og andre udgifter forbundet med sagen.

Fri proces er en ordning, hvor staten betaler for dine omkostninger i forbindelse med en retssag, herunder advokatsalær og andre nødvendige udgifter. Det gælder både under sagens behandling og i tilfælde af tab.

Hvornår kan du søge om fri proces?

Du kan søge om fri proces, hvis din personlige indtægt er under en bestemt beløbsgrænse. Din indtægt omfatter personlig indkomst, positiv kapitalindkomst og aktieindkomst fra det foregående år, medmindre der er væsentlige ændringer.

Hvis du er gift eller samlevende, skal den samlede indtægt for begge partnere være under et specificeret beløb.

Det er også vigtigt at tjekke, om du har en retshjælpsforsikring, da du ikke kan få fri proces, hvis forsikringen dækker retssagens omkostninger.

Hvad er frivillig retshjælp?

Frivillig retshjælp ydes ofte af organisationer eller enkeltpersoner, der tilbyder gratis juridisk rådgivning og bistand til personer, der har behov for det. Dette kan være supplerende til den offentlige retshjælp og dækker ofte mere uformelle eller mindre komplekse juridiske spørgsmål.

Hvornår kan du ikke få retshjælp?

Du kan ikke få retshjælp i følgende tilfælde:

  • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag.
  • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen vedrører overvejende erhvervsmæssige forhold.
  • Hvis du skal søge om gældssanering.
  • Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage- og ankenævn. Dog kan du få retshjælp til at klage over en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed.