Kapitalindkomst

Kapitalindkomst referer til den indkomst, du modtager fra investeringer som aktier eller penge fra renter, du har i banken. Det er en indkomst, der kommer fra kapital, og som ikke er direkte relateret til din arbejdsindsats eller løn fra en arbejdsgiver. Der skal betales skat af kapitalindkomst.

Kapitalindkomst

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst er en type indkomst, der kommer fra investeringer i forskellige former for kapitalaktiver, såsom aktier, obligationer, fast ejendom og andre former for investeringer. Kapitalindkomst kan også omfatte renteindtægter, udbytter, gevinster eller tab fra salg af kapitalaktiver, royalties og andre indtægter fra aktiver.  

Eksempel: Når der løber renter på dine penge, som du har stående i banken.

Beskatning af kapitalindkomst

I Danmark beskattes kapitalindkomst forskellige afhængigt af, om den er positiv eller negativ.

  • Ved en negativ nettokapitalindkomst, kan du trække den fra i din samlede skattepligtige indkomst. Fradraget har en værdi på ca. 25 % eller 33 % (afhængigt af din skattesats).
  • Ved en positiv nettokapitalindkomst, vil den blive beskattet i intervallet mellem 37-42 % i 2023.
  • Hvis den positive nettokapitalindkomst ligger under en bundgrænse på 48.800 kr. (eller 97.600 kr. for ægtefæller), vil den maksimalt blive beskattet med 37 %.