Kapitalindkomst

Kapitalindkomst referer til den indkomst, du modtager fra visse typer af investeringer, men ikke fra aktier du selv handler.  Indkomst fra aktier er i stedet kategoriseret som aktieindkomst. Kapitalindkomst kan komme fra obligationer, obligationsbaserede investeringsforeninger og fonde, nogle ETF'er m.fl. Der skal betales skat af kapitalindkomst, og denne type indkomst beskattes efter lagerprincippet i modsætning til realisationsprincippet, som aktieindkomst typisk beskattes som. 

Kapitalindkomst

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst er en type indkomst, der kommer fra visse typer af investeringer. Det kan eksempelvis komme fra gevinster på obligationer eller fra gevinst på en fordring (med mindre, at man driver næring ved køb og salg af fordringer).  

Beskatning af kapitalindkomst

I Danmark beskattes kapitalindkomst forskellige afhængigt af, om den er positiv eller negativ.

  • Ved en negativ nettokapitalindkomst, kan du trække den fra i din kommune- og kirkeskat. Fradraget har en værdi på ca. 25 % eller 33 % (afhængigt af din skattesats).
  • Ved en positiv nettokapitalindkomst, vil den blive beskattet med mellem 37-42 %. 
  • Hvis den positive nettokapitalindkomst ligger under en bundgrænse på 50.500 kr. (eller 101.000 kr. for ægtefæller), vil den maksimalt blive beskattet med 37 % + kirkeskat.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.