Aktieindkomst

Aktieindkomst, også kendt som kapitalindkomst dækker over indtægter fra ejerskab af aktier eller andre former for kapitalandele i en virksomhed. Dette kan omfatte kursgevinster, udbytter og andre indtægter. Aktieindkomst adskiller sig fra almindelig lønindkomst og er særskilt reguleret i forhold til personbeskatning i nogle lande, herunder Danmark.

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst referer til indkomsten, en person modtager fra at eje aktier i en virksomhed. Det kan være i form af udbytte (fortjeneste), virksomheden udbetaler til sine aktieholdere. Det kan også være gevinst, som en aktieejer opnår, hvis aktierne sælges til en højere pris, end købsprisen.

Måder at opnå aktieindkomst på

Der er flere måder, du kan opnå aktieindkomst på. Du kan for eksempel købe aktier direkte i en virksomhed gennem børsnotering. Du kan også investere i aktier gennem en fond, der har aktier i en række virksomheder. Indkomsten fra aktier medregnes som skattepligtig indkomst.

Beskatning af aktieindkomst

Reglerne om beskatning af aktieindkomst er ikke de samme som reglerne for personbeskatningen ved lønindkomst. Aktieindkomst er ofte underlagt en lavere skatteprocent end almindelig lønindkomst. Aktieinvestering og investering i andre former for kapitalandele er netop attraktive, da skattesatsen er lavere.

I 2024 er skattesatsen for aktieindkomst fastsat således;

  • 27 % i skat af de første 61.000 kr. (2023: 58.900 kr.) i aktieindkomst.
  • 42 % af aktieindkomst ud over 61.000 kr. (2023: 58.900 kr.).

Tallene er hentet fra Skattestyrelsens hjemmeside. Du kan læse mere om skattesatserne her.

Hvilke typer af aktieindkomst findes der?

Der findes primært to typer af aktieindkomst, herunder udbytte og kapitalgevinst. Der findes også andre typer aktieindkomst, såsom værdireguleringer, men disse er sjældne. Du bør altid undersøge typen af aktieindkomst, så du ved præcis, hvilke beskatningsregler, du er underlagt.

Udbytte

Udbytte er et beløb, en virksomhed udbetaler til sine aktieholdere. Udbytte er typisk et fastsat beløb per aktie, og det udbetales typisk én gang om året. Det kan sagtens udbetales flere gange om året. Udbytte udbetales i form af kontanter, eller i form af tildeling af flere aktier.

Kapitalgevinst

Kapitalgevinst, eller blot gevinst er den indkomst, du opnår, hvis du sælger dine aktier. Her er princippet, at du skal sælge aktierne til en højere pris end købsprisen. Gevinsten beregnes som forskellen mellem salgspris og købspris. Kapitalgevinst beskattes som almindelig indkomst i de fleste lande, herunder også Danmark.

Hvad er aktieoptionsprogrammer?

Aktieoptionsprogrammer er en form for personalegoder, som giver medarbejdere mulighed for at købe aktier i virksomheden til en fastsat pris, også kaldet ”strike price”. Dette gælder selv om aktiekursen er steget siden, medarbejderen fik tilbudt aktieoptionsprogrammet.

Hvordan fungerer aktieoptionsprogrammer?

Aktieoptionsprogrammer er en måde for virksomheden at motivere medarbejderne til at arbejde for virksomhedens succes. Medarbejderen kan opnå gevinst, hvis aktiekursen stiger. Medarbejderne kan vælge at udnytte aktieoptionsprogrammet ved at købe aktierne, hvorefter de igen kan sælge dem til en højere aktiekurs.

Hvad er forskellen på aktieindkomst og almindelig lønindkomst?

Den grundlæggende forskel på aktieindkomst og almindelig lønindkomst er, at aktieindkomsten ikke er en fast indtægt. Almindelig indtægt kommer som følge af et arbejde, der er ydet. Derimod arbejder du ikke for indkomsten fra aktier.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.