Personalegoder

Personalegoder refererer til fordele eller goder, som en arbejdsgiver giver til sine medarbejdere ud over den almindelige løn. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ofte er specifikke skatteregler og beløbsgrænser, der regulerer, hvordan personalegoder beskattes.

Hvad er personalegoder?

Personalegoder er fordele og goder, som en arbejdsgiver tilbyder sine medarbejdere ud over den kontante løn. Disse fordele kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse, politikker og branchen, men de sigter generelt på at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

Eksempler på personalegoder

Personalegoder kan variere og kan omfatte ting som årlige julegaver, fri kost, fri bil, fri telefon, fri logi sundhedsydelser, rabatter på produkter og lignende. Personalegoder kan også inkludere materielle belønninger eller fordele, som medarbejderne kan bruge både i arbejdsmæssig og personlig sammenhæng. Disse goder kan også omfatte:

 • Fleksible arbejdstider
 • Sundhedsforsikring
 • Pensionsordninger
 • Firmahytter
 • Rabatter på forskellige produkter eller tjenester
 • Bonusordninger
 • Firmahændelser eller personlige udviklingsmuligheder som kurser eller konferencer

Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejdere kan blive pålagt ekstra skat, hvis værdien af de modtagne goder overskrider bestemte grænser fastsat af skattelovgivningen.

Skal der betales skat af personalegoder?

Ja, der skal betales skat af mange personalegoder, medmindre de falder ind under skattefrie kategorier eller har en værdi under de fastsatte grænser og betingelser. Det er vigtigt at forstå reglerne og værdiansætte goderne korrekt for at undgå uønskede skattemæssige konsekvenser.

Skatteregler og bagatelgrænse

Generelt sidestilles værdien af personalegoder med løn og skal inkluderes i den personlige indkomst, hvilket indebærer, at arbejdsgivere er forpligtet til at indeholde A-skat og am-bidrag af adskillige typer personalegoder.

En vigtig undtagelse fra beskatning gælder dog for personalegoder, hvor den samlede værdi ikke overstiger 7.000 kr. i 2024 (6.700 kr. i 2023), forudsat at de har en direkte forbindelse til arbejdet.

Skattepligtige personalegoder:

 • Fri kost og logi – Skal beskattes og værdiansættes efter markedsværdien.
 • Fri bil – Skal beskattes som en del af den personlige indkomst.
 • Fri telefon – Skal også beskattes og medregnes i den personlige indkomst.
 • Sundhedsforsikring og behandling – Skal behandles som løn og medregnes i den personlige indkomst.

Skattefrie personalegoder

Nogle personalegoder er dog undtaget fra beskatning. Disse er følgende:

 • Uddannelsesudgifter – Hvis arbejdsmæssigt relevante.
 • Parkeringsplads, BroBizz – I forbindelse med arbejde.
 • Firmafester, frugtordninger – Enkeltstående arrangementer.
 • Personalegoder under 7.000 kr. i 2024 – Hvis direkte relateret til arbejdet.

Ikke omfattet af bagatelgrænsen:

Visse personalegoder er ikke omfattet af bagatelgrænsen på 7.000 kr.:

 • Fri Bolig, fri lystbåd, fri radio- og medielicens – Beskattes separat.
 • Personalelån – Vurderes separat.

Personalegoder uden arbejdsmæssig sammenhæng

Personalegoder uden konkret sammenhæng med arbejdet beskattes, hvis værdien overstiger 1.300 kr. i 2024. Dette inkluderer julegaver, tingsgaver, og gavekort.

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse er fradragsberettiget for arbejdsgiveren, men modtageren skal betale A-skat og am-bidrag af beløbet over 8.000 kr.

Belønninger og rejser

Belønninger og rejser skal beskattes, medmindre de opfylder specifikke betingelser. Rejser kombineret med ferie og belønninger som rejser skal medregnes i den personlige indkomst. Medarbejdere, der udnytter bonuspoint, skal oplyse det beløb, de skulle have betalt, hvis ikke bonuspointene blev brugt.

Du kan læse mere om beskatning af personalegoder på Skattestyrelsens hjemmeside her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.