Aktie

Aktier er ejerandele i en virksomhed, der kan købes og sælges på aktiebørser. Læs alt om, hvad en aktie er, fordelene ved at investere i aktier samt om de risici, der er forbundet med aktieinvestering. Få tips til, hvad du bør overveje, inden du begynder at investere i aktier.

Hvad er en aktie?

En aktie er en form for ejerandele i et selskab herunder i et aktieselskab (A/S) eller anpartsselskab (ApS). Når en person køber en aktie i en virksomhed, bliver vedkommende ejer af en del af virksomheden. Dermed har vedkommende en andel i virksomhedens overskud og eventuelle udbytter.

Eksempel: Hans har investeret i aktier i teknologiselskabet A/S. På investeringstidspunktet var selskabets værdi 1.000.000 kr., og Hans købte aktier for 200.000 kr. Efter nogle år er selskabets værdi steget til 3.000.000 kr., og Hans´ aktier er nu 600.000 kr. værd. Det betyder, at investeringen er steget med 300.000 kr. siden investeringstidspunktet.  

Hvad betyder det at eje aktier?

Når du ejer aktier, bliver du ejer af en del af et selskab. Aktier er en god måde at øge sin formue på. Der er mange grunde til, hvorfor en investor (person eller selskab) vælger at investere i aktier herunder;

 • For at opnå økonomisk afkast i form at udbytte.
 • For at udvide deres forretningsdrift.
 • For at opnå stemmeret på virksomhedens generalforsamling.

Aktiehandel og aktiebørser

Aktiehandel er en proces, hvor aktier købes og sælges på aktiebørser. Aktiebørser er markeder, hvor aktier handles på markedspris, og hvor købere og sælgere mødes for at handle aktier. Handlen foregår enten gennem en aktiehandler eller gennem en onlineplatform. Aktiehandlen foregår enten ved;

 • Køb af aktierne direkte fra selskabet, fordi selskabet ønsker at rejse kapital.
 • Køb af aktierne direkte fra personen, der ejer andele i selskabet.
 • Køb af aktierne gennem en børs, hvor børsen fungerer som mellemled.

Aktieinvestering – Fordele og risiko

Der er både fordele og risiko ved aktieinvestering.

Fordelene inkluderer;

 1. Mulighed for høje afkast – Aktieinvestering kan give højere afkast end andre investeringer, såsom obligationer og sparekonti.
 2. Diversificering – Ved at investere i en række aktier, kan man diversificere (dele) sin investering og mindske risikoen for at tabe pengene, hvis en enkelt aktie ikke går godt.
 3. Muligheden for udbytte – Nogle virksomheder udbetaler et årligt udbytte til deres aktieholdere, som kan bidrage til at øge afkastet på investeringen.

Risikoerne inkluderer;

 • Volatilitet – Aktiekurser kan stige og falde hurtigt, hvorfor der er en risiko for at tabe pengene på sin investering.
 • Inflation – Hvis inflationen stiger, kan det reducere værdien af pengene, som man har investeret i aktier.
 • Risiko for tab – Der er ingen garanti for, at man vil få et afkast på din aktieinvestering.

Overvejelser og tips

Det er vigtigt at huske, at en investering i aktier er risikabel, derfor er det vigtigt at overveje sine investeringsmål og risikotolerance, inden man investerer. Et godt tip er, at du køber aktierne, mens markedsprisen er lav, og sælger dem igen, når kursen er høj.

Eksempel: Kim har besluttet at investere i aktier for at forøge sin formue. Han har undersøgt markedet og har fundet et par aktier, som han mener har et godt potentiale for vækst. Kim køber 100 aktier i selskabet til en aktiekurs på 200 kr. per aktie, hvilket giver ham en investering på 20.000 kr. Efter et par måneder begynder aktiekursen på selskabet at stige, og når helt op til 300 kr. per aktie. På dette tidspunkt beslutter Kim at sælge sine aktier for 30.000 kr., hvilket giver han et afkast på 10.000 kr.

Aktieklasser og generalforsamling

Aktieklasser er forskellige typer aktier, der går under betegnelserne A-aktier og B-aktier. Afhængigt af aktietypen, giver disse ejerne en række rettigheder og fortrin på selskabets generalforsamlinger og fordeling af selskabets overskud i form af udbytter.

Læs mere om A-aktier her.

Læs mere om B-aktier her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.