A-aktie

En A-aktie, også kaldt stamaktie eller ordinær aktie er en type aktieklasse, som er udstedt af virksomheder og selskaber. En A-aktie giver ejeren rettigheder til at deltage i virksomhedens beslutninger og kontrollere virksomhedens aktiviteter. Aktierne kan handles på børser, og de kan også bruges til at finansiere virksomheder. En A-aktie har flere fordele i forhold til andre typer aktier herunder B-aktier. Fordelene er blandt andet følgende:  acontoskat

  • Giver højere stemmeret (må højst have 10 gange så stor en stemmeandel som en B-aktie).
  • Ret til at deltage i selskabets generalforsamling.
  • Ret til at modtage udbytte af overskud.

Eksempel: Hans og Jens ejer et anpartsselskab (ApS), hvor både selskabets A-aktier og B-aktier er børsnoteret. Hans og Jens beholder ejerskabet af A-aktierne, mens de sælger B-aktierne til Lars. Det betyder, at Lars´ B-aktie har 1 stemme, hvorimod Hans og Jens´ A-aktie giver 10 stemmer.

Læs mere om aktieselskab (A/S) her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.