B-aktie

En B-aktie er en ordinær aktie, hvor aktionærerne modtager sit udbytte, men hvor aktionærerne ikke har lige så meget magt og indflydelse som en A-aktie. Den primære forskel er aktionærens stemmeret på generalforsamlinger, som typisk er begrænset eller ikkeeksisterende ved B-aktien. De præcise stemmerettigheder for B-aktien vil typisk fremgå af selskabets vedtægter

B-aktier udstedes, hvis man ønsker at differentiere mellem de udstedte aktier. En B-aktie er derfor en aktie i et selskab, hvor der er flere forskellige aktieklasser.  

Eksempel 1: Carlsberg har børsnoteret A- og B-aktier. A-aktien har 10 stemmer, hvorimod B-aktien kun har 1 stemme.

Eksempel 2: Hos Mærsk er der både A-aktier og B-aktier. B-aktierne har dog ingen stemmeret, men de modtager stadig udbytte.

Du kan læse mere om A-aktier her. Hvis du vil læse om generelt om aktier, kan du klikke på dette link.