Fond

Fonde kan oprettes af enkeltpersoner, virksomheder eller regeringer, og kan have forskellige formål, såsom at fremme videnskabelig forskning, støtte socialt udsatte grupper, fremme kunst og kultur eller investere midlerne og give afkast til ejerne.

Fond - Læs mere her

Hvad er en fond?

En fond er en juridisk enhed, der er oprettet til at forvalte midler eller ejendom med et bestemt formål. Afhængigt af formålet er fonde ofte organiseret som velgørende organisationer eller erhvervsdrivende fonde.

Velgørende fond

En velgørende fond er en type fond, der er oprettet med det formål at fremme et bestemt velgørende formål, såsom at hjælpe syge børn, bekæmpe fattigdom eller beskytte miljøet. Midlerne (pengene) i en velgørende fond kommer normalt fra donationer fra private personer, virksomheder eller offentlige institutioner.

Erhvervsdrivende fond

En erhvervsdrivende fond er en type fond, der er oprettet med det formål at investere i økonomisk aktivitet og generere et overskud. Midlerne i erhvervsdrivende fonde kommer normalt fra investorer, der investerer i fonden. Fonden bruger pengene til investering i aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter.

Struktur

Både velgørende og erhvervsdrivende fonde kan have forskellige juridiske strukturer, afhængigt af lovgivning, men typisk er de opbygget på følgende måde;

  • Bestyrelse eller direktion – En ledelse, der er ansvarlig for at træffe beslutninger om, hvordan midlerne skal anvendes og sikrer at fondens formål bliver opfyldt.
  • Vedtægter – Et regelsæt, der beskriver fondens formål, regler for drift og administration, og hvordan midlerne skal anvendes.
  • Revisor – En regnskabsholder, der overvåger fondens økonomiske aktiviteter og sikrer, at regnskaberne er korrekte.
  • Offentliggørelse af regnskaber – Udarbejdelse af årsregnskab og årsrapport, som angiver alle økonomiske aktiviteter og transaktioner fonden foretager.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.