Advokatbistand

Advokatbistand er den rådgivning og assistance, som en advokat yder til deres klienter i forbindelse med juridiske spørgsmål og sager. Det kan være alt fra rådgivning om rettigheder og forpligtelser i en given situation til repræsentation af klienten i retssager.

Advokatbistand

Advokater yder bistand til personer, virksomheder og organisationer, der har brug for juridisk hjælp. Advokatbistand kan også omfatte forberedelse af dokumenter, f.eks. kontrakter, testamenter og andre juridiske dokumenter, samt rådgivning om de juridiske forhold, der kan have indflydelse på en virksomheds aktiviteter.

Advokatbistand kontra juridisk bistand

Advokatbistand og juridisk bistand er begge professionel rådgivning inden for lov og ret. Hovedforskellen er, at advokatbistand kun kan tilbydes af advokater, mens juridisk bistand kan tilbydes af både advokater og jurister. Jurister har ikke autorisation og beføjelse til at repræsentere klienter i retten.

Hvad koster advokatbistand?

Prisen for advokatbistand kan variere afhængigt af flere faktorer. Nogle advokater opkræver en fast timepris, mens andre opkræver en procentdel af de samlede omkostninger i sagen. Det er vigtigt at undersøge priserne og vælge den advokat, der tilbyder den mest fordelagtige pris for din sag. Prisen afhænger af;

  • Den type sag, der skal håndteres
  • Kompleksiteten af sagen
  • Hvor lang tid der skal bruges på sagen

Tip: Advokater i Danmark må ikke opkræve en fast timepris for deres bistand.

Kan jeg få dækket minde udgifter til advokatbistand?

Det er muligt at få dækket udgifterne til advokatbistand gennem forskellige former for juridisk forsikring, f.eks. en husstandsforsikring eller en arbejdspladsforsikring. Det er en god idé at undersøge, om du har denne form for forsikring, hvis du har brug for advokatbistand.

Hvad er fri proces?

I nogle tilfælde kan det også være muligt at få dækket udgifterne til advokatbistand gennem offentlige ydelser, f.eks. gennem den såkaldte fri proces, der giver adgang til gratis advokathjælp i visse sager. Det kan være en god idé at undersøge, om du har ret til fri proces, hvis du har brug for advokatbistand, men ikke har mulighed for at betale for det selv.

Vær opmærksom

Hvis du beder en advokat om bistand, skal du være opmærksom på advokatens oplysningspligt. En advokat skal altid skriftligt oplyse følgende;

  • Hovedelementerne i den angivne bistand
  • Størrelsen af det vederlag, som advokaten skal have for sine ydelser
  • Hvordan vederlaget vil blive beregnet eller et begrundet skøn.

Opret sag

Dokument24 tilbyder juridisk rådgivning online. Opret blot din sag på vores platform og fortæl os, hvad du har brug for hjælp til (vedhæft eventuelle relevante papirer). Vores specialiserede jurister vil derefter give dig et uforpligtende tilbud, og du kan vælge imellem tilbuddene, inden behandlingen af din sag begynder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.