Kaskoforsikring

En kaskoforsikring er en frivillig tilføjelse til din lovpligtige ansvarsforsikring. Den giver dækning for skader på dit eget køretøj, uanset hvem der er skyld i ulykken. Hos nogle forsikringsselskaber kan en kaskoforsikring være obligatorisk.

Kaskoforsikring

Hvad er en kaskoforsikring?

En kaskoforsikring er en udvidet form for bilforsikring og dækker skader og ulykker på et køretøj. Mens en ansvarsforsikring kun dækker skader, du forvolder på andre bilister og deres ejendom, giver kaskoforsikringen dig ekstra beskyttelse ved at dække skader på dit eget køretøj.

Det er normalt valgfrit at tegne en kaskoforsikring, men hvis du har lånt penge i banken til køb af bilen, kræver banken typisk, at du tegner en kaskoforsikring.

Hvilke skader dækker den?

En kaskoforsikring dækker normalt skader på din egen bil, uanset om ulykken er din egen skyld eller ikke. Skaderne inkluderer typisk;

 • Ulykker, hvor du er skyld i skaden
 • Ulykker, hvor du ikke er skyld i skaden
 • Tyveri
 • Hærværk
 • Brand
 • Naturkatastrofer
 • Vejhjælp m.fl.

Bemærk, at dækningen kan variere afhængigt af din specifikke forsikringspolice og eventuelle frivillige tilvalg, du har foretaget. Derfor kan dækningsomfanget variere.

Hvilke skader dækker forsikringen ikke?

En kaskoforsikring dækker normalt ikke følgende skader;

 • Skader som følge af, at føreren af bilen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt (fx kørsel i påvirket tilstand).
 • Skader som følge af almindeligt slid og ælde på bilen, fx dækslid, rust eller mekaniske fejl.
 • Skader forårsaget af en fører uden kørekort.
 • Skader, der er dækket af andre former for forsikringer, fx en vejhjælpsforsikring eller en selvrisikoforsikring.

Hvad er fordelene ved en kaskoforsikring?

En kaskoforsikring kan have flere fordele, herunder;

 • Dækning af skader på din egen bil, hvilket giver ro i sindet og beskytter dig mod store udgifter i tilfælde af skade.
 • Dækning af tyveri g hærværk, hvilket kan være særligt nyttigt, hvis du har en bil af høj værdi eller bor et sted med høj risiko for kriminalitet.
 • Forsikring af dyrere biler, da reparationer af skader på disse biler kan være omkostningsfulde.
 • Mulighed for at tilføje ekstra dækning, såsom vejhjælp eller lånebil under reparationsperioder.
 • Beskyttelse af investering, hvis du har brug en stor del af dine penge på at købe bilen.

Kaskoforsikring priser

Priser på en kaskoforsikring kan variere meget, da præmien afhænger af bilens værdi, bilens alder, førerens alder og erfaring, kørselsvaner og andre faktorer. Det vil dog altid være fornuftigt at hente priser og tilbud fra en række forskellige forsikringsselskaber inden du vælger et selskab.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.