Forsæt

Forsæt er et juridisk begreb inden for strafferetten, som beskriver en bevidst handling med det formål at begå en ulovlig handling eller at acceptere risikoen for at begå en strafbar handling. Forsæt adskiller sig fra uagtsomhed, hvor handlingen ikke er begået med vilje eller bevidsthed om handlingens konsekvenser.

Eksempel: Peter stjæler en pengepund fra en person på gaden.

Delikt i strafferetten

Delikt referer til en handling eller adfærd, der anses for at være ulovlig og kan være ansvarlig for en skade eller skader på andre. Delikten vurderes ud fra forskellige kategorier afhængigt af personens hensigt og graden af bevidsthed om handlingens konsekvenser. Det kan ske ved;

  • Direkte forsæt – Dette indebærer en bevidst og villet handling, hvor personen har til hensigt at begå en strafbar handling.
  • Bevidst uagtsomhed – Dette indebærer en handling, hvor personen er opmærksom på risikoen for at begå en strafbar handling, men alligevel fortsætter handlingen.
  • Ubevidst uagtsomhed – Dette indebærer en handling, hvor personen ikke var opmærksom på risikoen for at begå en ulovlig handling, og derfor havde personen heller ikke til hensigt at begå den.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.