Direkte forsæt

Direkte forsæt er en betegnelse for en form for forsæt, der betyder, at en gerningsmand eller skadevolder har haft den konkrete hensigt at udføre en strafbar handling, der medfører skade eller tab for andre. Direkte forsæt kræver således, at den pågældende person har haft den konkrete hensigt at udføre handlingen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.