Bevidst uagtsomhed

Bevidst uagtsomhed referer til en grad af uagtsomhed, hvor man på tidspunktet for handlingen er bevidst om den risiko, der er forbundet med handlingen. Den handlende indser faren, men tror, at faren kan undgås. Bevidst uagtsomhed er oftest strafbart.

Eksempel: Man kører i en bil uden kørekort.

Hvordan bliver man straffet for bevidst uagtsomhed?

Bevidst uagtsomhed kan blive straffet på to måder:

  • Erstatning til den forurettede – altså til den person, der har lidt en skade på sig selv eller sin ejendom. Der vil forekomme Erstatning ved civile overtrædelser.
  • Fængsel, bøder eller begge. Denne straf kan idømmes, hvis den bevidste uagtsomhed bliver betragtet som en straffelovsovertrædelse.

Hvad er forskellen på bevidst uagtsomhed og ubevidst uagtsomhed?

Der er dog ikke en forskel på bevidst og ubevidst uagtsomhed, men det kan indgå i vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.