Delikt

Delikt er en betegnelse for en uagtsom eller forsætlig handling, der medfører skade eller tab for en anden person. I denne betydning er delikt et retligt begreb, der anvendes inden for erstatningsret og strafferet.

Delikt i erstatningsret

Inden for erstatningsret betyder delikt, at der skal være tale om en uagtsom eller forsætlig handling, der har medført skade eller tab hos modparten. I sådanne tilfælde kan modparten kræve erstatning. Delikten kan f.eks. være et uheld, en uagtsom handling eller forbrydelse.

Delikt i strafferet

Inden for strafferet betyder delikt, at der skal være tale om en uagtsom eller forsætlig handling, der er strafbar efter loven. Delikten kan f.eks. være en overtrædelse af Straffeloven, et brud på administrativ bestemmelse eller et erstatningsansvar efter en straffelovsbestemmelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.