Læs alt om uskiftet bo her på siden

Er du i tvivl om reglerne for uskiftet bo? Her på siden kan du læse alt om uskiftet bo. Du er også velkommen til at ringe eller skrive til os, så vi kan hjælpe dig med dine spørgsmål.

 1. Hvad er uskiftet bo?
 2. Hvem kan sidde i uskiftet bo?
 3. Fordele
 4. Ulemper
 5. Testamente og uskiftet bo

Sid i uskiftet bo for kun 239 kroner ⇒ Opret på 5 minutter.   Du sparer op til 1.500 kroner i forhold til traditionelle advokater! Vi hjælper dig også gerne med oprettelsen pr. telefon. 

Uskiftet Bo | Sådan sikrer du din ægtefælle

Se video

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at boet efter afdøde ikke er skiftet. I praksis betyder det, at afdøde ægtefælles børn ikke har fået udbetalt deres arv. Længstlevende ægtefælle har fri råderet over boet. Dog skal boet forvaltes ansvarligt, og der er testamentariske begrænsninger forbundet hermed.

 • Du har råderet over din og din ægtefælles formue. Du kan stort set bruge formuen på, hvad du ønsker.
 • Når boet ikke er skiftet, lever du økonomisk videre, som om intet var hændt. Det koster 500 kroner i retsafgift at fortsætte i boet uskiftet.
 • Din ægtefælles børn får først arv udbetalt, når du går bort.

Dette er de grundlæggende regler for at sidde i uskiftet bo. Læs mere om reglerne i nedenstående samt fordele og ulemper.

Hvem kan sidde i uskiftet bo?

Ægtefæller kan sidde i uskiftet bo med afdødes børn. Samlevende kan ikke sidde i uskiftet bo. Dette gælder, uanset om I som samlevende har boet sammen i mere end to år eller har børn sammen. Samlevende vil jf. loven ikke kunne sidde i uskiftet bo.

Ægtepar og samlever i uskiftet bo

Uskiftet bo - regler

Fælles børn – her bestemmer ægtefællen

Hvordan er reglerne med hensyn til uskiftet bo og fællesbørn? Mange danskere tror, at fællesbørnene kan bestemme, om man kan sidde i uskiftet bo. Børnene bestemmer ikke!

Ægtefæller med fælles børn kan selv vælge, om de vil sidde i uskiftet bo med deres børn. Den længstlevende ægtefælle kan vente med at bestemme, om vedkommende vil sidde i uskiftet bo, helt frem til, at den anden ægtefælle er gået bort.

Særbørn – her bestemmer særbørnene!

Hvordan er reglerne med hensyn til uskiftet bo og særbørn?

Uskiftet bo og særbørn (børn fra andre forhold). Her er det særbørnene, der bestemmer om længstlevende må sidde i uskiftet bo.

Ønsker I at have muligheden for at sidde i uskiftet bo med jeres særbørn? De fleste ønsker, at det er længstlevende ægtefælle, der træffer valget om uskiftet bo. Det ønskes ikke, at særbørnene træffer beslutningen.

Hvis I selv vil træffe beslutningen om uskiftet bo, kan I bede særbørnene skrive under på et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Med dokumentet giver særbørnene samtykke til, at længstlevende må sidde i uskiftet bo.

Når først samtykkeerklæringen er skrevet under, kan den ikke tilbagekaldes. Længstlevende er nu sikret.

Tal med børnene, om de vil skrive under på et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Hvis de ikke vil, så kan I gøre samtykket betinget af, at I har oprettet et gensidigt testamente. I testamentet kan I skrive, at særbørnene arver efter længstlevende på lige fod med alle andre arvinger. Det giver ofte incitament til, at særbørnene skriver under.

Vær sikker på, at I kan sidde i uskiftet bo!

Arveloven og uskiftet bo

Hvilke regler er bestemt i arveloven om uskiftet bo? Arveloven træder først i kraft, når boet skal skiftes - det er skifteloven, der bestemmer over det uskiftede bo. Skifteloven bestemmer, at alle ægtefæller kan sidde i uskiftet bo, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Uskiftet bo og testamente

Sidder du i uskiftet bo nu?

Er din ægtefælle gået bort, og mener du, at du sidder i uskiftet bo? Du kan sidde i uskiftet bo, hvis følgende er opfyldt:

 • Din ægtefælle er gået bort.
 • Din ægtefælle har efterladt sig børn eller børnebørn/oldebørn.
 • Din ægtefælles børn/børnebørn/oldebørn har ikke modtaget arv efter din ægtefælle.
 • Du har ikke giftet dig på ny.

Hvis ovenstående er opfyldt, er der mulighed for, at du sidder i uskiftet bo efter din ægtefælle. Hvis bare ét af ovenstående punkter ikke er opfyldt, sidder du ikke i uskiftet bo. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du er i tvivl, om du sidder i uskiftet bo. Vi vil hjælpe dig.

Fordele

Skal du vælge uskiftet bo eller er det bedre at skifte boet? Dette er en stor beslutning at træffe. Mange vælger at oprette et testamente, så de altid har muligheden for at skifte boet, hvis dette bedre kan betale sig end at fortsætte i boet uskiftet.

Fordele ved uskiftet bo

Se her, hvilke fordele det kan have for dig at sidde i uskiftet bo.

Ingen udbetaling af arv til børnene

Børnene venter med at få deres arv udbetalt, indtil du selv er gået bort. Børnene skal ikke engang have deres tvangsarv udbetalt, hvis du sidder i uskiftet bo. Du kan altså fortsætte med dit økonomiske liv uden at skulle give noget af din formue, bolig eller andet væk.

Hvis du skal skifte boet, og der ikke er oprettet et testamente, skal 1/4 af din formue afleveres til din ægtefælles børn. Med et testamente vil du kunne mindske dette beløb til 1/16 ved, at du kun giver børnene deres tvangsarv i første omgang.

Sørg for, at I kan sidde i uskiftet bo. Brug 5 min.

Ingen omkostninger til at skifte boet

Hvis du vælger at sidde i uskiftet bo i stedet for at skifte boet, vil du undgå behandlingsomkostninger af dødsboet. Det kan hurtigt blive dyrt at få gjort et bo op og indlevere det til SKAT samt skifteretten.

Når du vælger at fortsætte i boet uskiftet, skal du kun betale en retsafgift på 500 kroner. Der vil ikke være andre omkostninger.

Fortsæt dit liv, som du plejer

Er der restriktioner på, hvad du må bruge dine penge på, når du sidder i uskiftet bo? Både ja og nej. Du kan for eksempel frit gøre følgende:

 • Du kan sælge og købe bolig frit, når du sidder i uskiftet bo.
 • Du kan også tage på normale ferier.
 • Give normale gaver til dem, du vil.

Hvis du ønsker at bruge midlerne i boet mere ekstravagant, vil dette blive betegnet som misbrug af boet. Dette kan du læse mere om under ulemper i nedenstående.

Ophævelse af uskiftet bo

Når du først sidder i uskiftet bo, bestemmer du selv, om du vil ophæve det. Hvis du ønsker at ophæve det, skal du kontakte skifteretten.

Skifteretten vil bede dig udarbejde en boopgørelse, som skal fremsendes til SKAT og til skifteretten. Når boopgørelsen er godkendt af disse instanser, vil det uskiftede bo blive ophævet. Din ægtefælles arvinger vil få deres arv udbetalt som en del af skiftet.

Ulemper

Der er også ulemper forbundet ved at sidde i uskiftet bo.

Ulemper ved uskiftet bo

Misbrug af uskiftet bo

Kan du helt frit bruge midlerne i det uskiftede bo? Det korte svar er: Nej.

Når du sidder i uskiftet bo med dine børn eller din tidligere ægtefælles børn, er du begrænset i, hvad du må benytte dine penge til.

Det hedder sig, at ”boet skal forvaltes på forsvarlig vis”. Du må altså ikke misbruge det uskiftede bo. Hvis du og din ægtefælle har levet et normalt liv, eller måske lidt bedre end gennemsnittet, skal du videreføre denne livsstil.

Køb af an Ferrari, en voldsom overdådig ferie eller lignende, vil sandsynligvis blive betegnet som misbrug af boet.

Hvis du misbruger boet, kan din afdøde ægtefælles arvinger melde dit misbrug af boet til skifteretten. Herefter vil skifteretten forholde sig til, hvad der skal ske med det uskiftede bo.

Begrænsninger i forhold til gaver

Du kan også være begrænset i at give dine børn store gaver. Meget store gaver kan betegnes som misbrug af det uskiftede bo.

Hvis du for eksempel ønsker at give dit ene barn 50.000 kroner, vil dette kunne blive betragtet som værende uden for normen og dermed som misbrug af boet.

Opret samtykke til Uskiftet Bo. Pris kun 239,-

Testamentebegrænsninger

Vil du gerne selv bestemme, hvor din arv skal gå hen? Så vil du få udfordringer, hvis du sidder i uskiftet bo. Du bestemmer kun over din egen del af boet, når du opretter et testamente, mens du sidder i uskiftet bo. I praksis betyder det, at du kun bestemmer over 37,5 - 50 % af den samlede formue. Så meget bestemmer du over:

 • Du bestemmer over 37,5 % af boets formue, hvis du har børn. Børnene er dine tvangsarvinger, og de skal altid have deres tvangsarv udbetalt. Du har ingen indflydelse over tvangsarven.
 • Du bestemmer over 50 % af boets formue, hvis du ikke har børn. Når du ikke har børn og sidder i uskiftet bo, har du ingen tvangsarvinger.

Du hæfter for din ægtefælles gæld og skat

Har din ægtefælle stiftet gæld? Eller kender du måske ikke helt til din ægtefælles økonomi? I så fald bør du tænke dig en ekstra gang om, før du får boet udleveret uskiftet:

 • Du hæfter for din ægtefælles gældsforpligtelser.
 • Du hæfter også for din ægtefælles skattemæssige forpligtelser.
 • Hvis din ægtefælle havde fuldstændigt særeje i jeres ægteskab, overtager du ligeledes eventuelle gældsforpligtelser fra særejet.

Du bør være sikker på din ægtefælles økonomiske situation, hvis du ønsker at få boet udleveret uskiftet.

Du kan ikke gifte dig igen

Håber du på at finde en ny ægtefælle, efter din ægtefælle er gået bort?

Det vil ikke være muligt for dig at gifte dig på ny, når du sidder i uskiftet bo. Hvis du ønsker at gifte dig igen, skal du skifte boet med afdødes børn.

Hvis boet er steget i værdi, mens du har forvaltet boet, skal det skiftes til den nye værdi. Mange bliver overrasket over, at deres hus er steget i værdi, og at afdødes børn nu også skal have andel af værdistigningen, hvis de skifter boet på et senere tidspunkt.

Al indkomst går til boet

Hvis du tjener penge, vinder i Lotto eller får værdistigninger på et hus, går alle disse indtægter til boet.

Hvis boet var 2.000.000 kroner værd, da du fik det udleveret, men nu er 5.000.000 kroner værd, så vil 5.000.000 kroner være værdien af boet. Boet skal dermed skiftes til en værdi af 5.000.000 kroner, hvis du ønsker at skifte boet.

Uskiftet bo – splid i familien

Ønsker du at bevare en god kontakt med dine børn eller din ægtefælles børn? Mange danskere vil gerne bevare kontakten med børn og stedbørn, når deres ægtefælle er gået bort.

Desværre sker det, at børnene ser sig sure på længstlevende, når længstlevende forvalter det uskiftede bo.

Eksempler på, hvorfor børn kan se sig sure på længstlevendes forvaltning af boet, kan være:

 • Børnene har ikke særlig mange penge, og de ved, at du bruger deres penge i det uskiftede bo. Er det nu rimeligt, at du bruger pengene? Og bruger du dem fornuftigt?
 • Hvis du køber en normal bil eller sælger/køber hus. Synes børnene, at det er fornuftigt at købe en ny bil eller købe/sælge huset?
 • Hvad mener børnenes ægtefæller om den måde,  du bruger pengene på?

Børnene kan gå til skifteretten, hvis de ikke mener, at du forvalter boet forsvarligt. Når børnene går til skifteretten, ender det desværre tit i retssager mellem børn og forældrene. Retssagerne bliver til ufred i familien, og mange familier har desværre mistet kontakten på denne måde.

Testamente og uskiftet bo

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal sidde i uskiftet bo? Det er der mange andre, der også er.

De fleste ægtefæller vælger derfor at oprette et testamente, hvori de skriver:

 • At de skal arve hinanden mest muligt.
 • At børnene skal arve så lidt som muligt, når den første ægtefælle går bort. Dette gør de samtidig med, at de i testamentet skriver:
 • At det er deres ønske at kunne sidde i uskiftet bo med afdødes børn.

På denne måde vil det være op til længstlevende selv at bestemme, om længstlevende vil sidde i uskiftet bo eller ej.

Uskiftet bo arv arvinger

Valget skal først træffes, når den ene ægtefælle er gået bort.

Når den ene ægtefælle er gået bort, vil længstlevende have alle kortene på hånden. Børnene kan dermed ikke presse længstlevende ægtefælle økonomisk, hvilket er hvad de fleste ønsker.

Vi hjælper jer gerne med at sikre hinanden gennem et testamente. Vi opretter også gerne et forhåndssamtykke til uskiftet bo, hvis I har børn uden for ægteskabet.

Samtykke til uskiftet bo

Opret samtykke til Uskiftet Bo. Vi hjælper gerne!