Afdøde

Leder du efter, hvor du kan finde afdøde personer i Danmark? Det er ikke altid let at finde afdøde, og vi har derfor oprettet en guide til, hvor du kan lede.

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Nyligt afdøde

Når en person for nyligt er gået bort, så kan du ofte finde en dødsannonce over de seneste dødsfald et af disse steder:

  • Afdoede.dk - denne side er absolut den største side for dødsannoncer i Danmark.
  • Politikken.dk

Hvis afdøde ikke er gået bort for nylig, så er der andre måder at finde dødsdato og evt. adresse på afdøde.

Register over afdøde

Har du en formodning om, at en person er død, og vil du tjekke det? Det er ganske ligetil at finde et register over afdøde personer, da vi har et CPR-register i Danmark.

Mange tror, at cpr-registret er hemmeligt, men det er det ikke. Alle har ret til at få oplysninger fra cpr-registret. Det eneste, du skal bruge, er enten:

  • Navn og fødselsdag, eller
  • Navn og tidligere adresse, der er registreret efter år 1968.

Hvis personen var i live efter år 1968, så kan du få oplyst personens nuværende adresse.

Hvis personen er afdød, så kan du få oplyst dødsdato og seneste kendte adresse for personen.

Du skal være opmærksom på, at CPR-registret blev etableret i 1968, og der var en indkøringsfase af systemet frem til midten af 1970’erne. Der kan derfor være udfald i systemet.

Afdøde | Hvor finder du dem?

Find afdøde i cpr-registret

Når du vil have oplyst informationer om afdøde, så kan du gå ind på borger.dk. Her er der en selvbetjeningsløsning, hvor du vil blive guidet hen til den kommune, som du ønsker at benytte til at søge efter afdøde. Du kan søge fra hvilken som helst kommune, da kommunesystemerne søger på tværs af alle kommuner.

Københavns kommunes selvbetjeningsløsning benyttes af mange til at søge efter afdøde. Den fungerer godt, og du får straks svar på din henvendelse. Du får kun svar, hvis personen findes i CPR-registeret. Hvis personen ikke findes i CPR-registeret, så skal du finde personen på anden vis.

Afdøde findes ikke i CPR-registeret

Findes afdøde ikke i CPR-registret, så er det sandsynligt fordi, at personen er gået bort før år 1970-78.

Det er dog fortsat muligt at finde informationer på disse personer, ved at søge om adgang i det manuelle registerkort, som findes i Statens Arkiver. Det manuelle registerkort var forløberen for CPR-registeret, og blev etableret i 1923/24. Dengang var det kommunerne, der førte de manuelle registerkort.

Du kan søge adgang til de manuelle registerkort hos Rigsarkivet. Vær opmærksom på, at adgang koster penge.

Rigsarkivet opbevarer informationer for de fleste afdøde danskere. Der er dog visse undtagelser, der i blandt oplysninger fra Københavns Kommune. Københavns kommune opbevarer fortsat deres manuelle registerkort hos kommunen. Disse kan du søge adgang til ved at kontakte borgerservice hos Københavns kommune. Du risikerer dog at skulle betale for dette arbejde

Andre steder at lede

Der findes også andre steder at lede, når du skal finde afdøde. I nedenstående kan du se en liste over databaser, som beskæftiger sig med afdøde.

  • Afdøoede.dk – her finder du de fleste senere dødsannoncer i Danmark.
  • Dk-gravsten – dette er en database med afskrifter af gravstene.
  • Aneguf.dk – indeks til dødsboer i Statstidende.
  • Modstand.natmus.dk – stor database over frihedskæmpere i 2. verdenskrig.

Start dit testamente i dag

Afdøde generelt

Hvis du ønsker at følge med i, hvem der er gået bort for nylig, så kan du som nævnt følge med hos registreret på afdøde.dk. Dette er det største online medie i Danmark for afdøde.

Statstidende

Hvis en person skylder dig penge, og du er bange for at vedkommende går bort, så bør du følge med i Statstidende.

Statstidende oplyser om samtlige afdøde danskere. Her indrykkes proklama, der fortæller dig, hvornår du senest skal gøre dit krav mod boet gældende.

Hvis du ikke gør dit gældskrav gældende inden proklamafristen udløber, så har du mistet din penge.

Statstidende | Hvad er det? | Hvor er det?

Afdøde og testamente?

Er du arving til en afdød, men ved du ikke, om du rent faktisk arver?

Når du har fundet ud af om en person er gået bort, så er du muligvis arving. Du kan være arving, hvis du er afdødes lovmæssige arving. Du kan også være arving, hvis personen har skrevet dig ind i sit testamente.

Du kan se om du er afdødes lovmæssige arving ved at tjekke arverækkefølgen efter afdøde her. Den lovbestemte arverækkefølge kan dog være ændret, hvis der er oprettet et testamente.

Hvis afdøde har oprettet et testamente, hvor du er skrevet ind, så kan der ske følgende:

  • Hvis afdøde har oprettet et notartestamente, så vil skifteretten rette henvendelse til dig. Her vil du blive oplyst om, at du er skrevet ind i personens testamente, som er registreret i centralregisteret for testamenter. Skifteretten fortæller dig om proceduren for overtagelse af arv.
  • Hvis afdøde har oprettet et vidnetestamente, så er det ikke registreret nogle steder. Det er derfor altafgørende, at du finder testamentet. Hvis du ikke finder det, så vil arven blive fordelt jf. Arveloven. Når du har fundet vidnetestamentet, så skal du rette henvendelse til Skifteretten og fortælle dem, at du ligger inde med testamentet. Herefter vil de hjælpe dig videre.

Det er altid en god idé at tale med sine nærmeste om testamenter. Dette sikrer, at du ved, hvor du evt. skal lede efter testamentet, hvis dette er oprettet. Du ved også, hvis der ikke er oprettet et testamente.

Vi anbefaler, at alle danskere opretter et testamente uanset størrelsen på deres formue. Det er rart for arvingerne at vide, hvordan arven skal fordeles efter afdøde. Det mindsker også risikoen for splittelse i familien, når der ligger et klart og tydeligt testamente, der fordeler arven.