Få alt at vide om kombinationssæreje

Kombinationssæreje er den mest populære særejeform, når det kommer til ægtepagter. Med kombinationssæreje får du nemlig en blanding af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Læs med her og bliv klogere på, hvad kombinationssæreje vil sige. Du kan også oprette et kombinationssæreje med det samme online. 

 1. Hvad er et kombinationssæreje?
 2. Ægtepagt kombinationssæreje
 3. Testamente og kombinationssæreje
 4. Fordele og ulemper
 5. Pris på kombinationssæreje?
Kombinationssæreje

Se video

Hvad er et kombinationssæreje?

Kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Formue placeret i særejet deles ikke med ægtefællen ved separation eller skilsmisse. Ved død bliver særejet til formuefællesskab for afdøde, mens længstlevendes kombinationssæreje bliver til fuldstændigt særeje.

Hvad er et kombinationssæreje?

 • Ved skilsmisse: Særejet forbliver særeje ved skilsmisse. Hvis I bliver skilt, skal I ikke dele værdier (penge, ejendomme, selskaber etc.), der er placeret i særejet. Hvis der er oprettet særeje på alt, hvad I ejer, skal I intet dele ved skilsmisse.
 • Ved død – afdødes særeje: Når den ene af jer går bort, vil afdødes særeje overgå til formuefælleskab/fælleseje. Længstlevende ægtefælle får dermed nemt ved at arve efter afdøde. Længstlevende har ligeledes mulighed for at sidde i uskiftet bo med afdødes børn.
 • Ved død – længstlevendes særeje: Længstlevendes særeje forbliver fuldstændigt, når den anden ægtefælle går bort. Dette betyder, at længstlevendes formue ikke skal indgå i boet efter afdøde. Længstlevende skal således ikke dele sin formue med afdødes børn. Hvis der ikke er oprettet et særeje, skal længstlevende dele alt med afdødes børn.

Ovenstående er en kort opsummering af kombinationssæreje. Lad os se på, hvordan du opretter et kombinationssæreje.

Ægtepagt kombinationssæreje

Har du genstande eller formue, som du ikke ønsker at dele, hvis du bliver skilt? Hvis du ikke vil dele med din ægtefælle, skal du oprette en ægtepagt med kombinationssæreje. Du kan oprette ægtepagten online hos os. Du opretter den på følgende måde:

 1. Svar på 5-10 spørgsmål online: Du svarer på en række spørgsmål online gennem vores skabelon til kombinationssæreje. Skabelonen tilpasser sig automatisk dine svar, så du er sikret den ægtepagt, der passer til dig og dine behov.
 2. Få straks dokumentet tilsendt: Når du har svaret på spørgsmålene, får du straks ægtepagten tilsendt på e-mail. Vores juridiske software sikrer, at du får tilsendt en skræddersyet ægtepagt med kombinationssæreje.
 3. Tinglysning af ægtepagt: Ægtepagten skal tinglyses for at gøre kombinationssærejet juridisk gyldigt. Du kan selv tinglyse din ægtepagt på tinglysning.dk, eller vi kan hjælpe dig med at tinglyse ægtepagten.

Når kombinationssærejet er tinglyst, er din ægtepagt gyldig. Vær opmærksom på, at både du og din ægtefælle skal skrive under på tinglysning af ægtepagten.

Opret kombinationssæreje før eller under ægteskab?

I kan oprette en ægtepagt med kombinationssæreje præcis, når I ønsker det. Det er ligegyldigt, om det er før eller under ægteskabet. Det eneste krav er, at I er enige om, at der skal foreligge et særeje i jeres ægteskab.

Det er altså ikke nok, at det kun er den ene af jer, der vil have særeje. Hvis en af jer ikke ønsker et særeje i ægteskabet, kan denne person modsætte sig oprettelsen af særejet. Særejet bliver dermed ikke til noget.

Arv og kombinationssæreje

Har du modtaget arv, hvori det er betinget, at du skal oprette kombinationssæreje i dit ægteskab? Vi udarbejder mange testamenter, hvor forældre giver deres børn særeje med arven. I testamentet står der, at det er et krav, at der oprettes kombinationssæreje i ægteskabet for at få arven udbetalt.

Hvis du har modtaget arv på denne måde, er du tvunget til at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje for at få arven udbetalt. Det er problematisk, hvis din ægtefælle stritter imod særejet, da det i så fald kan være svært for dig at få arven udbetalt.

Juraen bag en ægtepagt med kombinationssæreje

Hvordan er et kombinationssæreje opbygget juridisk? I nedenstående kan du se et forsimplet eksempel af teksten i en ægtepagt med kombinationssæreje:

Ved skilsmisse

 • Alt, hvad vi hver især ejer samt alt, hvad vi måtte erhverve ud i fremtiden, skal tilhøre den pågældende som skilsmissesæreje. Skilsmissesærejet skal ikke deles ved separation eller skilsmisse.

Ved død

 • Når den ene af os dør, skal dennes skilsmissesæreje blive til fælleseje. Længstlevende har dermed krav på boslod, og længstlevende kan ligeledes sidde i uskiftet bo efter afdøde.
 • Længstlevendes skilsmissesæreje skal overgå til fuldstændigt særeje. Længstlevendes særeje skal dermed ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo.

Ovenstående er et forsimplet eksempel på teksten i et kombinationssæreje. Det væsentlige ved eksemplet er, at afdødes særeje bliver til fælleseje, mens længstlevendes særeje bliver til fuldstændigt særeje. Dette sikrer længstlevende på rigtig god vis.

Lad os se på et eksempel, hvor et ægtepar ville have været bedst tjent, hvis de havde oprettet et kombinationssæreje i deres ægteskab.

Det tager kun 10 min. at oprette Kombinationssæreje!

Eksempel – Så galt kan det gå uden et kombinationssæreje…

Peter og Anne er gift. Anne har 2 børn fra et tidligere ægteskab. Peter har ingen børn.

Da Peter og Anne blev gift, medbragte Peter 2 millioner kroner i formue, som han havde tjent på salg af en bolig. Anne medbragte ikke noget af særlig værdi. Peter og Anne har Peters formue i deres ægteskab, og de ejer ikke andet af betydning.

En dag går Anne pludselig bort, og Peter er sønderknust. Peter og Anne havde ikke oprettet et testamente, da de jo var gift. Peter er klar over, at han er nødt til at skifte boet igennem Skifteretten. Peter går derfor i gang med at skifte boet.

Skifteretten fortæller Peter, at han vil få 1.500.000 kroner af deres formue, og at Annes børn skal have 500.000 kroner.

Annes børn er legale arvinger efter Anne, og de skal dermed have 50 % af, hvad Anne efterlader sig. Anne har teknisk set efterladt 1 million kroner, og Peter har ligeledes 1 million kroner. Dette skyldes, at de har fælleseje på alt, når de er gift.

Ikke nok med, at Peter har mistet sin ægtefælle. Han mister dermed også 500.000 kroner til Annes børn, fordi Anne og Peter hverken havde oprettet et testamente eller en ægtepagt.

Peter kunne have beholdt alle sine penge, hvis Anne og Peter havde oprettet en ægtepagt med kombinationssæreje i forbindelse med deres ægteskab. Hvis de havde gjort dette, ville Peters 2 millioner kroner overgå til fuldstændigt særeje, da Anne gik bort. På denne måde ville Annes børn ikke få arv udbetalt efter Anne, og Peter havde beholdt alle pengene.

Testamente og kombinationssæreje

Vil du have, at dine børn ikke skal dele arven efter dig med deres ægtefælle, hvis børnene bliver skilt? Ønsker du samtidig, at dine børn skal kunne testere videre til deres ægtefælle eller deres børn, når de går bort?

Kombinationssæreje i testamentet

Ovenstående er det, som de fleste danskere ønsker. Når du opretter et testamente med kombinationssæreje til dine børn, vil de ikke skulle dele med deres ægtefælle, hvis de bliver skilt. Hvis børnene går bort før deres ægtefælle, vil børnene kunne give arven videre til deres ægtefælle, eller hvem de ønsker skal arve efter dem.

Sådan opretter du et testamente med kombinationssæreje

Du kan oprette et testamente med kombinationssæreje til dine børn/arvinger hos os. Du opretter testamentet således:

 1. Svar på 12-15 spørgsmål online. Du starter med at besvare 12-15 spørgsmål i vores online skabelon. Onlinetestamentet er bygget i juridisk software, der hele tiden spørger ind til netop din situation. Du er derfor sikret, at du får et testamente, der er fuldt skræddersyet til dig.
 2. Få testamente med kombinationssæreje tilsendt straks. Når du har svaret på spørgsmålene, fremsendes dit testamente med kombinationssæreje straks til dig på e-mail. Det fremsendte testamente er fuldt juridisk gyldigt efter underskrift.
 3. Skriv under. Til sidst skal du skrive testamentet under foran en notar eller foran to vitterlighedsvidner. Du vælger selv, hvordan du skriver under. Du får naturligvis medsendt en fyldestgørende vejledning til underskrift.

Eksempel – Testamente med kombinationssæreje

Christian og Helle er gift. En dag arver Christian 1 million kroner efter sin far. Faderen har oprettet et testamente med kombinationssæreje til Christian. Hverken Helle eller Christian har børn.

Da Christian modtager arven efter sin far, opretter Christian en ægtepagt med kombinationssæreje i ægteskabet. Ægtepagten omfatter arven efter Christians far og ikke andet.

Skilsmisse

En dag bliver Helle og Christian skilt, og de deler alt, hvad de ejer og har. Alt deles med undtagelse af arven efter Christians far på 1 million kroner. Christian tager arven med sig ud af ægteskabet.

Dødsfald

Hvis Christian i stedet var gået bort før Helle, ville Helle have modtaget Christians særeje. Dette sker, fordi:

 • Christian ikke havde nogle børn og
 • Christians særeje bliver til fælleseje.

Grundet ovenstående er Helle enearving efter Christian, når de ikke har oprettet et testamente.

Fordele og ulemper

Der er altid fordele og ulemper forbundet ved at oprette ægtepagter med særeje. Det gælder også et kombinationssæreje. Det skal bemærkes, at kombinationssæreje er den form for særeje, som de fleste danskere vælger at benytte sig af. De fleste vælger denne form for særeje, da fordelene ofte overstiger ulemperne.

Fordele og ulemper

Fordele

Hvilke fordele er der ved et kombinationssæreje?

Ved skilsmisse bliver særejet til skilsmissesæreje - hver parts særeje skal dermed ikke deles med den anden. Dette sker også, hvis du opretter et fuldstændigt særeje eller et fuldstændigt særeje med succession. Der er altså ingen specielle fordele ved skilsmisse set i forhold til andre særejeformer i Danmark.

Fordelene indtræffer ved den enes død!

Når den ene af jer går bort, kan et kombinationssæreje være fordelagtigt. Fordelene tilfalder den af jer, der lever længst. Fordelene ser således ud:

 • Afdødes særeje bliver til fælleseje: Den afdødes kombinationssæreje bliver til fælleseje, hvilket giver længstlevende mulighed for at arve mest muligt efter afdøde. Det giver også længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo efter afdøde. Ved de andre nævnte former for særeje, er det ikke muligt for længstlevende at sidde i uskiftet bo. Det er kun et kombinationssæreje, der gør det muligt at sidde i uskiftet bo!
 • Længstlevendes særeje bliver til fuldstændigt særeje: Når længstlevendes særeje bliver til fuldstændigt særeje, betyder det, at længstlevendes formue ikke skal deles med nogen. Hvis afdøde for eksempel havde børn, får afdødes børn ikke noget af længstlevendes særeje.

Ulemper

Når du opretter et kombinationssæreje, er der enkelte ulemper forbundet med dette. Den primære ulempe er, at længstlevende ægtefælle overtager afdødes forpligtelser.

Når længstlevende overtager afdødes forpligtelser, betyder det, at gæld overtages. Hvis afdøde havde en stor gæld placeret i særejet, bliver denne gæld til fælleseje. Længstlevende overtager dermed gælden i fællesejet.

Hvis den ene ægtefælle har stor gæld, kan den anden ægtefælle undgå at arve gælden. Dette gøres ved at oprette et fuldstændigt særeje til den person, der har stor gæld. Det er vigtigt, at al gælden placeres i det fuldstændige særeje.

Start ægtepagt med særeje i dag, så er I sikret!

Pris på kombinationssæreje?

Hvad koster det at lave et kombinationssæreje?

Prisen hos Dokument 24 er blot 595 kroner For denne pris modtager du en fuld ægtepagt med kombinationssæreje. Hvis du ønsker at oprette et testamente med kombinationssæreje, er prisen 695 kroner.

Kombinationssæreje pris

Når du opretter en ægtepagt, skal ægtepagten tinglyses hos det offentlige. Tinglysning af ægtepagt er forbundet med et tinglysningsgebyr på 1.850 kroner (2024). Dette er et gebyr til det offentlige, som du desværre ikke kan undgå at betale. Vi hjælper dig gerne med at tinglyse din ægtepagt med kombinationssæreje, hvis du ønsker det.

Du sparer tusindevis af kroner ved at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje hos Dokument 24 i forhold til, hvis du oprettede ægtepagten hos en advokat.

Dokument 24 tilbyder desuden gratis rådgivning under oprettelsen af dit kombinationssæreje, og du har også tilfredshedsgaranti hos os. Det betyder, at du skal være 100 % tilfreds - ellers får du dine penge tilbage.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Opret ægtepagten i dag. Kun 595,-. Vi hjælper dig gerne.