Vitterlighedsvidner - Den fulde guide

Er du i tvivl om, hvordan det foregår i praksis, hvis du benytter vitterlighedsvidner ved underskrift af et dokument? Eller om du i stedet skal bruge en notar? Så læs med her, hvor vi gennemgår nogle af de oftest stillede spørgsmål, så du kan føle dig tryg i dit valg.

 1. Hvad er vitterlighedsvidner?
 2. Regler for vitterlighedsvidner
 3. Testamente og andre dokumenter
 4. Vidner vs. notar

Vidste du: 1 ud af 5 familier bliver uvenner for livet, når arven fordeles.

Hvad er vitterlighedsvidner?

Et vitterlighedsvidne er en person, der bevidner underskrift af et dokument. Vitterlighedsvidnet skriver under på, at det er dig, der har skrevet dokumentet under. Hvis din underskrift af dokumentet betvivles på et senere tidspunkt, vil vitterlighedsvidnet skulle bevidne overværelsen af din underskrift.

Hvad er et vitterlighedsvidne?

Vitterlighedsvidnet skriver under på:

 • At du er den person, du giver dig ud for at være.
 • At du er myndig, det vil sige over 18 år og ved dine ”fulde fem”.
 • At du har skrevet under på det tidspunkt, der er angivet på dokumentet.
 • At du er fuldt bevidst om, hvad du skriver under på.

Hvis der på et senere tidspunkt bliver problemer med din underskrift, kan vitterlighedsvidnet indkaldes i retten. Her vil vidnet blive bedt om at bekræfte, at din underskrift er sket jf. ovenstående.

Det er ikke vitterlighedsvidnets ansvar, hvad der står i dokumentet. Du er selv ansvarlig for dokumentets indhold.

Vitterlighedsvidne | Hvad skal du vide her?

Se video

Regler for vitterlighedsvidner

Hvilke regler gælder der for at være vitterlighedsvidne?

Når du beder en person om at skrive under som vitterlighedsvidne, skal personens underskrift være juridisk gyldig. Du skal derfor være opmærksom på følgende, når vidnet skriver under:

 • Personen skal være myndig: Det vil sige over 18 år og ved sine ”fulde fem”.
 • Personen må ikke være dig nært beslægtet: Det vil sige, at hverken forældre, et barn eller søskende kan være vitterlighedsvidner for dig. Ofte benyttes naboer eller kollegaer som vitterlighedsvidner.
 • Ingen personlig interesse i dokumentet: Vitterlighedsvidnet må ikke have personlig interesse i det dokumentet, du skriver under på.

Det skal dog nævnes, at der ikke findes lovkrav til vitterlighedsvidner. Ovenstående er en guideline til brug af vitterlighedsvidner, så vidnets underskrift ikke kan anfægtes.

Testamente og andre dokumenter

Vitterlighedsvidner benyttes ofte, hvis du skal underskrive et ensidigt dokument. Et ensidigt dokument er et dokument, hvor du giver en anden person en rettighed i dokumentet. Det kan for eksempel være et testamente, hvor du giver en anden person nogle af dine værdier. Denne form for testamente kaldes et vidnetestamente.

Lad os se på, hvordan et vitterlighedsvidne kan benyttes, når du skal skrive et dokument under.

Vitterlighedsvidner og dokumenter

Ønsker du at benytte vitterlighedsvidner til at skrive dit testamente, købsaftale, skøde, generalfuldmagt eller gældsbrev under? Mange benytter vitterlighedsvidner til at skrive disse dokumenter under. Det foregår således:

Underskrift af dokumentet

Her kan du se, hvordan underskrift af dokumentet foregår i praksis. Dette gælder alle dokumenter, der skrives under, men her har vi gjort brug af et testamente som eksempel:

 1. Du skal bruge i alt to uafhængige personer
  Til at starte med skal du finde to personer, som ikke er dig nært beslægtet. De skal være over 18 år og ikke skrevet ind i testamentet.
 2. Sikring af, at du er den, du giver dig ud for
  Hvis vitterlighedsvidnet ikke kender dig personligt, bør personen bede dig om legitimation. Dette kan være dit pas eller kørekort.
 3. Du skriver først under på dokumentet
  Du skriver under på dokumentet til at starte med. Hvis I er to personer, der har lavet et testamente sammen, skal I begge skrive under lige efter hinanden. Vitterlighedsvidnerne skal overvære begge jeres underskrifter.
 4. Dokumentet dateres
  Dokumentet skal dateres med den dato, som dokumentet er skrevet under. Der må ikke skrives en fiktiv dato, og dokumentet må heller ikke frem- eller tilbagedateres. Hvis der ændres på datoen, er underskriften ugyldig.
 5. Vitterlighedsvidnerne skriver under
  Når dokumentet/testamentet er skrevet under, skriver vitterlighedsvidnerne straks under på, at de har overværet underskrift af dokumentet.
  Vitterlighedsvidnernes fulde navn og adresse skal fremgå tydeligt under deres underskrift. På den måde kan vitterlighedsvidnerne altid identificeres, hvis der skulle være behov for dette.

Vidner vs. notar

Når du benytter vitterlighedsvidner til at sikre din underskrifts gyldighed, er det en relativ sikker form for underskrift. Dog er brug af vitterlighedsvidner ikke den mest sikre form for underskrift.

Den meste sikre form for underskrift er ved at benytte en notar.

Hvis du benytter dig af en notar, når du skriver dit testamente, købsaftale, skøde, fuldmagt, gældsbrev eller andre juridiske dokumenter under, kan din underskrifts ægthed ikke betvivles.

Notaren er en person ansat hos byretten. Notarens eneste opgave er at sikre, at din underskrift er juridisk gyldig. Notaren kan ikke anfægtes.

Benyt en notar i stedet for vitterlighedsvidner

Hvis du for eksempel skriver et testamente eller en fuldmagt under, så sørg for at oprette et notartestamente og en fuldmagt med notarpåtegnelse. Dette sikrer, at der aldrig kan stilles tvivl ved dine ønsker.

Benyt en notar

Det sker desværre, at vidnetestamenter (testamenter skrevet under ved brug af vitterlighedsvidner) bliver underkendt. Når dette sker, er testamentet desværre ubrugeligt, og arven fordeles jf. arveloven i stedet.

Ring eller skriv til os, så vil vi hjælpe dig med at oprette dine dokumenter for dig. Det er gratis at tale og skrive med os! Det koster kun noget, hvis du vælger at købe et dokument hos os.