Fuld guide til fuldstændigt særeje med succession

Fuldstændigt særeje med succession kan være en løsning, men vi anbefaler den sjældent. Opret i stedet fuldstændigt særeje ser mere her eller kombinationssæreje se mere her. Du kan læse alt om fuldstændigt særeje med succession her:

Særeje til dig ⇒ Ægtepagt: Du får en ægtepagt med særeje for kun 595 kr. her. Du sparer 4.000 kr. i forhold til traditionelle advokater!

Særeje til dine arvinger ⇒ Testamente: Du giver arven videre med særeje gennem et testamente. Pris kun 695 kr. (besparelse 4.000 kr.).

Opret særeje i ægtepagt kun 595,-

  Hvad er fuldstændigt særeje med succession?

  Fuldstændigt særeje med succession, er den mest bindende form for særeje. Intet af din formue deles med din ægtefælle, hverken ved skilsmisse eller død. Dette skyldes, at midlerne i fuldstændigt særeje med succession er dit og dine successorers. Successorer til dig vil oftest være dine børn.

  • Skilsmisse: Du kan tage særejet med ud af dit ægteskab, hvis du bliver skilt. Dette vil du også kunne gøre med alle andre typer særeje i Danmark.
  • Ved død: Når du går bort, så vil successionen i dit særeje træde i kraft. De personer, der er sat ind som successorer, vil overtage dit særeje.

  Hvad er et fuldstændigt særeje med succession?

  Vi anbefaler sjældent, at denne type særeje oprettes, da det er en meget kraftig binding af dine eller dine arvingers formue.

  Lad os se et eksempel på, hvordan et fuldstændigt særeje med succession fungerer i praksis.

  Eksempel på fuldstændigt særeje med succession

  Anne og Peter er gift, og Peter har fået tildelt 1 mio. kr. i arv efter sin far. Peter har købt deres bolig for arven. Anne og Peter ejer ikke noget nævneværdigt udover de penge, som Peter har arvet.

  Peters far har givet Peter fuldstændigt særeje med succession sammen med arven. Det er Peters børn fra et tidligere ægteskab, der er indsat som successorer i Peters særeje. Dette har faderen bestemt.

  Lad os se, hvad der sker, hvis Anne og Peter bliver hhv. skilt eller Peter går bort.

  Skilsmisse

  Hvis Anne og Peter bliver skilt, så skal de dele alt, hvad de ejer og har med undtagelse af Peters fuldstændige særeje med succession. Peter tager sit særeje med ud af ægteskabet, hvis de bliver skilt.

  Peter går bort Hvis Peter går bort, så overtager Anne alt, hvad de ejer i fællesskab som ægtefælleudlæg. Dette sker fordi Peter og Anne ikke ejer noget nævneværdigt. Peters børn får dermed ikke noget af deres fælleseje, som primært består af et gammelt fjernsyn og værdiløse møbler.

  Peters fuldstændige særeje med succession går derimod til Peters børn. Da Peter har benyttet pengene fra arven til at købe en bolig for, så er boligen Peters fuldstændige særeje med succession.

  Peters børn arver nu boligen efter deres far, og Anne er nødsaget til at flytte fra hus og hjem. Alt dette er sket, fordi Peters far havde valgt, at Peters børn skulle indsættes som successorer i Peters særeje.

  Spørgsmålet er, om det var Peters fars ønske at smide Anne ud af boligen? Peter og Anne har trods alt været sammen i 30 år, og Peter ser aldrig sine børn.

  Anne forsøger at få Peters børn til at give hende lov til at sidde i uskiftet bo, så hun kan blive boende i huset. Dette er desværre ikke muligt, da denne form for særeje ikke tillader, at der siddes i uskiftet bo. Boet SKAL skiftes!

  I denne situation ville det have været mere hensigtsmæssigt at oprette et rent fuldstændigt særeje eller et kombinationssæreje. Dette ville have givet Anne bedre muligheder for at blive boende i huset.

  Fordele og ulemper

  Skal du vælge at oprette fuldstændigt særeje med succession? Mange danskere vælger at oprette et kombinationssæreje i stedet, når de først har læst ovenstående eksempel samt nedenstående.

  Ulemperne ved et fuldstændigt særeje med succession overstiger ofte fordelene.

  Fordele

  Hvilke fordele er der ved et fuldstændigt særeje med succession?

  Fordele ved skilsmisse

  Når du opretter et særeje, så skal du aldrig dele særejet med din ægtefælle, hvis I bliver skilt.

  Du tager dermed hele din formue og eventuelle ejendomme med ud af ægteskabet. Hvis du har andet placeret i særejet, så tager du også dette med ud af dit ægteskab.

  Disse fordele vil du også have ved alle andre typer særeje, der er oprettet i Danmark. Du kan derfor frit vælge en anden type særeje, hvis du udelukkende ønsker at kunne tage særejet med af dit ægteskab ved skilsmisse.

  Få Særeje i jeres ægteskab - Kun 595,-

  Fordele ved død

  Den primære fordel ved denne type særeje er, at du bestemmer, hvem der skal overtage dit særeje, når du en dag går bort.

  Du kan også gøre det til et krav, at dine arvinger opretter et fuldstændigt særeje med succession, når de modtager arven. Dette gøres ved at skrive et testamente, der indeholder dit krav. I dette tilfælde vil du kunne bestemme, at arven efter dig skal gå direkte videre til dine børnebørn.

  Der er mange, der føler sig fristet af at give deres arvinger denne type særeje med arven, men det kan have katastrofale konsekvenser for arvingerne.

  Se hvilke konsekvenser, det kan have i nedenstående.

  Ulemper

  Hvilke ulemper er der ved et fuldstændigt særeje med succession?

  Ulemper ved skilsmisse

  Der er ingen ulemper ved skilsmisse i forhold til andre typer af særeje. Dette særeje er identisk med andre typer særeje ved skilsmisse.

  Ulemper ved død

  Overvejer du fortsat at oprette et fuldstændigt særeje med succession? Det kan godt give mening for netop dig at oprette denne type særeje, du skal bare være opmærksom på følgende.

  Ved død skal særejet gå direkte til de personer, der er indsat som successorer. Ingen andre kan få del i dit særeje end dem, der er indsat som successorer. Det betyder, at:

  • Ingen uskiftet bo. Din ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med dine børn, hvis dine børn er indsat som successorer i særejet. Særejet SKAL skiftes efter boopgørelsen.
  • Al arv til successorer. Al arv fra særejet skal gå til successorer. Hvis særejet er benyttet til at købe en bolig for, så går boligen til successorerne i særejet. Dette betyder, at din ægtefælle vil blive tvunget til at flytte fra hus og hjem, hvis dine børn er skrevet ind som successorer.

  I mange tilfælde ønsker ægtefæller og samlevende, at de kan arve efter hinanden. Vi anbefaler derfor, at du gør dig en ekstra overvejelse før, at du opretter f.eks. et fuldstændigt særeje med succession i dit testamente.

  Det kan selvfølgelig være årsager til, at du ikke mener, at dine arvingers ægtefæller skal arve noget efter dine børn. I dette tilfælde kan denne restriktive type særeje benyttes i testamentet.

  Hvordan opretter du dette særeje i et testamente?

  ”Mine arvinger skal have den mest restriktive form for særeje. De skal aldrig dele arven efter mig med deres ægtefælle. Det gælder uanset, om mine børn bliver skilt, eller går bort i deres ægteskabt.”

  Hvis du ønsker, at dine arvinger skal arve på ovenstående måde, så opret et testamente med fuldstændigt særeje med succession.

  Hvordan oprettes fuldstændigt særeje med succession?

  Måden hvorpå det gøres er enten at tage kontakt til os på tlf. 5370 1030 eller skrive en mail på info@dokument24.dk. Når du har taget kontakt til os, så vil vi hjælpe dig med at oprette testamentet med dine ønsker inkl. særeje i testamentet.

  Vi beder dig kontakte os, når du vælger at oprette denne type særeje. Dette gør vi, så vi kan få talt alle tænkelige arvesituationer igennem + indsat successionsrækkefølgen (indsætte f.eks. dine børnebørn til at arve efter dine børn).

  Start Ægtepagt med særeje i dag - Det tager 10 min.

  Hvordan opretter du en ægtepagt med fuldstændigt særeje med succession?

  Ønsker du, at dine børn skal arve alt efter dig uden, at din ægtefælle skal have noget? Ønsker du ligeledes, at du ikke skal dele din formue med din ægtefælle, hvis I bliver skilt?

  I så fald bør du oprette et fuldstændigt særeje med succession. Dette gøres ved at oprette en ægtepagt.

  Du kan oprette en ægtepagt online hos os med fuldstændigt særeje eller et kombinationssæreje. Når du opretter en ægtepagt med fuldstændigt særeje med succession, så beder vi dig kontakte os på tlf. 5370 1030 eller skrive en mail på info@dokument24.dk. Efterfølgende vi hjælpe dig med at oprette din ægtepagt, så den bliver oprettet jf. dine ønsker.

  Når ægtepagten er oprettet, så skal den efterfølgende tinglyses. Dette sker på tinglysningens hjemmeside, som du kan finde her.

  Det kan være kompliceret at tinglyse en ægtepagt, og vi hjælper dig gerne med at tinglyse den, hvis du ønsker det.

  Du er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig. Det er gratis at tale og skrive med os. Du er aldrig tvunget til at gøre et køb, når du er i kontakt med Dokument 24.

  Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

  Særejet sikrer Jer. Start i dag, nemt og enkelt.