Hvad er nyttigt at vide om fuldstændigt særeje?

Mange danskere opretter fuldstændigt særeje i deres ægtepagt. Andre vælger at oprette et testamente med fuldstændigt særeje til deres arvinger. Her på siden kan du både oprette særeje, testamente samt læse om det.

Fuldstændigt særeje til dig ⇒ Ægtepagt: Det koster kun 595 kr. at oprette fuldstændigt særeje i en ægtepagt online hos Dokument 24. Du sparer 4.000 kr. i forhold til traditionelle advokater!

Opret Fuldstændigt Særeje i ægtepagt, kun 595 kr.

  
Læs alt om fuldstændigt særeje på denne side. Opret efterfølgende det dokument, som du har behov for. Vi hjælper dig gratis pr. telefon og e-mail.

Hvad er fuldstændigt særeje?

Formue placeret i fuldstændigt særeje deles ikke med ægtefællen, hverken ved separation, skilsmisse eller død. Fuldstændigt særeje er den meste restriktive form for særeje, og mange vælger i stedet at oprette kombinationssæreje. Særeje oprettes mellem ægtefæller gennem ægtepagt, som begge ægtefæller skal vedkende sig.

Der sker følgende, når ægtefæller har oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje.

 • Skilsmisse: Hvis I bliver skilt, så skal I ikke dele noget af det, der er placeret i jeres fuldstændige særeje. I tager alt fra jeres særeje med Jer ud af ægteskabet. Resten deler I, fordi I har formuefællesskab på alt, der ikke er placeret i særejet..
 • Fuldstændig særeje ved død: Det fuldstændige særeje forbliver særeje for begge ægtefæller. Arven fordeles efter arveloven, hvis der ikke er oprettet et testamente. Hvis afdøde havde gæld, så kan længstlevende bestemme om vedkommende vil overtage gælden, eller lade gælden blive slettet med afdøde. Længstlevende kan ikke sidde i uskiftet bo, når afdøde havde fuldstændigt særeje!

Fuldstændigt særeje

Hvis I har fuldstændigt særeje betyder det i praksis, at I ikke deler særejet ved skilsmisse, I arver hinanden, men I kan ikke sidde i uskiftet bo.

Hvis du ikke er gift, så har du ingen økonomiske mellemværende med din samlever. I arver intet efter hinanden uanset, hvor længe I har boet sammen. I skal heller ikke dele noget, hvis I går fra hinanden. Samlevende lever to økonomisk uafhængige liv, selvom de lever sammen.

Fuldstændigt særeje og arv

Skal 100 % arven være dine børn/arvingers? Stadig flere danskere vælger, at deres børn skal arve efter dem uden, at børnenes ægtefælle kan få fat på arven i tilfælde af skilsmisse.

Fuldstændigt særeje, ægtepagt

Du kan sikre dine børn med et fuldstændigt særeje eller med et kombinationssæreje. I nedenstående ser vi på, hvordan du sikrer dine børn gennem oprettelsen af et fuldstændigt særeje.

Hvordan sikrer du arvingerne med fuldstændigt særeje?

Du kan bestemme, at dine arvinger ikke skal dele arven med deres ægtefælle, hvis de bliver skilt. Dette kan du bl.a. gøre ved at oprette et testamente med fuldstændigt særeje. Du opretter testamentet online hos os ved at følge nedenstående 3 trin.

 1. Svar på 10-15 spørgsmål online. Du starter med at besvare en række spørgsmål online. Dette tager normal et kvarters tid. Spørgsmålene tilpasser sig hele tiden dig og din situation, så du er sikret at få dette rette særeje til dine arvinger.
 2. Modtag testamentet straks. Når du har svaret på spørgsmålene, så modtager du straks testamentet med fuldstændigt særeje pr. e-mail. Dokumentet er udarbejdet af vores juridiske software, der er speciallavet til den danske arvelov.
 3. Skriv under. Til sidst skal du skrive testamentet under. Dette kan du enten gøre ved at skrive det under som et vidnetestamente eller som et notartestamente. Valget er dit, og vi har vedhæftet guidelines til, hvordan du skriver dokumenterne under.

Det tager ikke lang tid at oprette et fuldstændigt særeje til din arvinger, men det har stor betydning for dem.

Eksempel – Fuldstændigt særeje med arven

Anne og Peter er gift, Anne har to børn fra et tidligere forhold, og Peter har ingen børn. Peter har fået 1 mio. kr. som fuldstændigt særeje med arven efter Peters forældre. De har ingen andre nævneværdige værdier i deres ægteskab.

En dag går Anne bort. Peter er synderknust. Efter et stykke tid får Peter skiftet boet gennem Skifteretten.

Annes børn arver ingenting, da Peter får boet som et ægtefælleudlæg. Dette sker fordi, der ikke er værdier i boet. Peter slipper for at dele sin 1 mio. kr. med Annes børn, fordi Peter har særeje på pengene.

Fuldstændigt særeje

Hvis Peter ikke havde fuldstændigt særeje på arven efter sine forældre, så skulle Peter have delt pengene med Annes børn! Peter er glad for, at Peters forældre gav Peter særeje med arven.

Ægtepagt fuldstændigt særeje

Når I opretter en ægtepagt med fuldstændigt særeje, deles særejet hverken ved skilsmisse eller når den ene går bort. En ægtepagt med fuldstændigt særeje benyttes ofte til at sikre sine egne børn frem for ægtefællen.

I nedestående kan du se eksempler på, hvornår du bør vælge fuldstændigt særeje.

Hvornår skal jeg vælge fuldstændigt særeje?

Du skal som udgangspunkt altid vælge kombinationssæreje, når du opretter en ægtepagt. Der er dog ingen regel uden undtagelser. Hvis du har følgende situation, så bør du vælge fuldstændigt særeje i stedet for kombinationssæreje.

 • Den ene har stor gæld: Hvis den ene af Jer har stor gæld, så vil længstlevende overtage gælden, hvis I er gift på ”normal” vis. I bør overveje at isolere gælden i et fuldstændigt særeje. Hvis I isolerer gælden i et fuldstændigt særeje, så vil gælden blive slettet, når den gældsbetyngede person går bort. Der er mange, der vælger at gøre dette for at sikre den ægtefælle, der ikke har gæld.
 • Sikre egne børn bedst muligt: Har I har børn fra tidligere forhold, og I ønsker, at jeres egne børn skal arve mest muligt? I så fald kan I lave en ægtepagt med fuldstændigt særeje i jeres ægteskab. Hvis I gør dette, så skal I være opmærksomme på, at børnene får arv på bekostning af den længstlevende ægtefælle. I skal samtidig oprette et testamente sammen med ægtepagten. Vær opmærksom på, at længstlevende ægtefælle ikke vil kunne sidde i uskiftet bo, hvis denne løsning vælges.

Denne restriktive form særeje er fordelagtig, hvis du har ovenstående behov. Hvis du ikke har ovenstående behov, så bør du oprette du ofte oprette et kombinationssæreje i stedet. Et fuldstændigt særeje skal oprettes sammen med et testamente for at få de fulde fordele ved særejet.

Vi hjælper dig gerne til at træffe beslutning om, hvilken særejeform, som du bør vælg. Ring eller skriv til os, så vil vi hjælpe dig. Det er gratis at tale og skrive med os.

Få Særeje i jeres ægteskab - Kun 595,-

Hvad skal du inkludere i særejet?

Når I udarbejder en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så bestemmer I selv, hvad den skal indeholde.

I nedenstående kan du få inspiration til, hvad den kan indeholde.

 • Alt inkluderet. I kan skrive, at alt hvad I ejer og har skal være inkluderet. På denne måde lever I to 100 % separate liv økonomisk set.
 • Alt fra før ægteskabet. I kan også gøre det således, at alt hvad I ejede før I blev gift, er jeres fuldstændige særeje. Alt hvad I erhverver under ægteskabet, bliver til jeres formuefællesskab. Dette er der mange der vælger, hvis der er stor forskel på formuerne før ægteskabet.
 • Arv og gaver. Det er også muligt at gøre al arv og større gaver til særeje. Dette kan være en fordel, hvis du f.eks. arver et større beløb efter dine forældre. Ofte vil denne type særeje være påtvunget af forældrene igennem deres testamente.
 • Ejendom eller genstand. Mange opretter særeje på ejendomme, virksomheder, eller værdifulde genstande. Hvis du f.eks. har et hus, som du har overtaget som 5. generation i familien, så kan det være en god idé at placere huset i et fuldstændigt særeje. På denne måde sikrer du, at du kan beholde huset i familien.
 • Sumsæreje. Det er også muligt at gøre en sum penge til fuldstændigt særeje. Dette kaldes for sumsæreje. Summen af penge skal være relateret til en genstand, f.eks. huset. Du kan eksempelvis have lagt en udbetaling på 300.000 kr. for jeres hus, som du ønsker, skal være dit fuldstændige særeje. Dermed får du dine penge med ud af ægteskabet, hvis I bliver skilt. Dette kan I skrive ind i en ægtepagt.
 • Tidsbegrænsning. Flere ægtefæller vælger at skrive en tidsbegrænsning ind i deres fuldstændige særeje. Det kan f.eks. være, at I skriver ind, at når I har været gift i 10 år, så ophæves særejet. Dette gør nogle ægtefæller, da de mener, at deres økonomier er så meget sammenblandet efter en årrække, at et særeje dermed skal ophæves.

I kan som sagt selv vælge, hvad der skal være inkluderet i jeres fuldstændige særeje. Det eneste krav er, at I begge skriver under på oprettelsen af jeres ægtepagt, når den tinglyses. Et fuldstændigt særeje tinglyses på tinglysning.dk, hvorefter den er juridisk gyldig.

Hvorfor oprette fuldstændigt særeje?

Der kan være flere årsager til at oprette et fuldstændigt særeje. Vi ser ofte, at der oprettes ægtepagter, fordi:

 • Virksomhed: Den ene ægtefælle har en virksomhed, som vedkommende får al sin indtægt fra. Hvis ægtefællerne bliver skilt, så skal virksomheden deles mellem ægtefællerne. Dette kan ødelægge indtægtsforholdet for den ægtefælle, der ejer virksomheden. Et kombinationssæreje vil ofte være det rette at vælge her.
 • Arv: Mange danskere vælger at testamentere arv til deres arvinger. Et krav for modtagelsen af arven er ofte, at arvingen skal oprette en ægtepagt. Når dette er skrevet ind i testamentet, så skal der oprettes en ægtepagt i arvingens ægteskab. Ofte er et kombinationssæreje skrevet ind som krav i testamentet.
 • Gæld: Nogle danskere lever i et forhold, hvor den ene ægtefælle har stor gæld, mens den anden er gældfri. Hvis ægtefæller i denne situation bliver skilt, så skal gældfrie part aflevere halvdelen af sine værdier til den gældsbetyngede ægtefælle. Hvis den gældbetyngede ægtefælle går bort, så skal den gældsfrie ægtefælle betale vedkommendes gæld tilbage. Et fuldstændigt særeje er det rette at oprette i denne situation.

Hvad koster fuldstændigt særeje?

Prisen for et fuldstændigt særeje er 595,- kr., når du opretter det online hos Dokument 24. Du sparer dermed 2-4.000 kr. i oprettelsen sammenlignet med advokater. Dokumentet er juridisk gyldigt uanset om du opretter det hos en advokat eller hos Dokument 24. 

Ægtepagt med særeje pris

Grunden til, at Dokument 24 kan oprette et fuldstændigt særeje så billigt er, at vi har udarbejdet juridisk software. Softwaren sparer mange manuelle processer væk til advokater og jurister. Læs mere om vores priser her.

Hos Dokument 24 har vi sikret, at dokumenterne ikke skal skrives manuelt hver gang. Vi har en computer til at udarbejde dokumenterne for os. Fordelene ved dette er, at det sparer tid samt, at det er juridisk korrekt hver gang. Computeren laver ikke fejl, men det gør mennesker desværre.

Tinglysning pris fuldstændigt særeje

Når du har oprette dit fuldstændige særeje, så skal særejet tinglyses. Dette koster en tinglysningsafgift på 1.750 kr. Tinglysningsafgiften er en afgift til staten, der skal betales uanset om du opretter særejet hos Dokument 24, eller gennem en jurist/advokat.

Start Ægtepagt med særeje i dag - Det tager 10 min.

Hvordan gør du?

Hvordan opretter du et fuldstændigt særeje? Mange vælger at gå i gang med oprettelsen af deres fuldstændige særeje hjemmefra. Hele oprettelsen kan gøres fra din computer Dokument 24.

Du skal gøre følgende for at oprette din ægtepagt:

 1. Svare på 8-12 spørgsmål: Du svarer på en række spørgsmål online. Spørgsmålene tilpasse dig og din situation afhængigt af, hvad du svarer. Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene online.
 2. Modtag straks dokumentet: Når du har svaret på spørgsmålene online, så modtager du straks det fuldstændige særeje pr. e-mail. Du modtager dokumentet sammen med en guideline til, hvordan du skriver dokumentet under.
 3. Skriv under/tinglysning: Et fuldstændigt særeje skal tinglyses på tinglysning.dk for at være juridisk gyldig. Dette kan du selv gøre ved at følge den guide, som vi har vedhæftet sammen med dokumentet. Vi kan også tilbyde at tinglyse dokumentet for dig mod et mindre vederlag. Vær opmærksom på, at Tinglysningsretten kan have ventetider på tinglysning af ægtepagter, da alle ægtepagter læses igennem manuelt af en sagsbehandler.

Det er enkelt og ligetil at lave et fuldstændigt særeje, når du benytter Dokument 24. Vi hjælper dig gerne med guidance pr. tlf. og pr. e-mail. Alle samtaler og skriftlige korrespondancer er gratis, du betaler kun, hvis du ønsker at oprette et dokument hos os.

Særejet sikrer Jer. Start i dag, nemt og enkelt. 

Rigtig nem måde at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje. Tak til Dokument 24 for god service.