Skilsmisse og separation

Det kan være overvældende at få styr på alle reglerne, når en skilsmisse eller separation står for døren. Mange danskere bliver skilt, og der er nøje regler for, hvordan dette skal foregå. Her får du et overblik over de ting, som du skal være klar over. styr på. 

  1. Hvornår kan du kræve skilsmisse?
  2. Hvilke regler gælder der?
  3. Hvordan skal boet deles?

Hvornår kan du kræve skilsmisse?

Det korte svar på det spørgsmål er: altid. Du kan altid kræve skilsmisse - det er udelukkende dig, der bestemmer, om du ønsker at fortsætte i dit ægteskab. Der er dog visse regler for, hvornår du for eksempel kan kræve en hurtig skilsmisse. Se punkterne nedenfor:

Hvornår kan du kræve skilsmisse?

  • Hvis I er enige om at blive skilt, kan I foretage en hurtig skilsmisse.
  • Hvis I er uenige, skal I igennem en 6 måneders separationsperiode.
  • Hvis I ikke har levet sammen i mere end 2 år, kan den ene part kræve en hurtig skilsmisse.
  • Ved vold, utroskab, bigami og bortførsel af jeres fælles børn, kan der også foreligge hurtig skilsmisse.

Du kan læse mere uddybende om reglerne for, hvornår du kan kræve hurtig skilsmisse ved at trykke her.

Hvilke regler gælder der?

Hvis I ønsker en skilsmisse, men ikke selv formår at blive enige på fredelig vis, er der visse regler, I skal følge. I kan starte med at kontakte Familieretshuset og bede dem om at indkalde jer til en såkaldt vilkårsforhandling. Her forsøger Familieretshuset at finde en løsning sammen med jer.

Hvis det ikke lykkes, kan I selv forsøge at løse problemerne. I sidste ende vil det blive afgjort ved domstolene.

Hvilke regler gælder der?

Du kan læse mere om reglerne for skilsmisse og separation her.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvordan skal boet deles?

Deling af boet ved skilsmisse kan være kompliceret. Først skal jeres samlede nettoformue gøres op. Det gøres ved at lægge al formue sammen og herefter trække al gæld fra. Dette er jeres nettoformue. I skal derefter dele nettoformuen op i to lige store dele.

Hvordan skal boet deles?

Hvis I har erhvervet jer ejendele, inden I blev gift, vil disse ejendele fortsat være jeres ejendele. I bestemmer over disse ejendele, og kan tage dem med ud af boet, når I skilles.

Læs mere om skilsmisse og bodeling her.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!