Skilsmisse og Separation

Hvad skal have styr på, hvis du skal separeres eller skilles? Mange danskere bliver skilt, og der er nøje regler for, hvordan dette skal ske. Her får du et overblik over de ting, som du skal have styr på. Du kan trykke på links for at få mere information

Hvornår kan du kræve skilsmisse?

Det korte svar på dette spørgsmål er, altid. Du kan altid kræve skilsmisse, det er udelukkende dig, der bestemmer om du vil fortsætte i dit ægteskab.

Hvornår kan du kræve skilsmisse?

  • Hvis I er enige om at blive skilt, så kan I foretage en hurtig skilsmisse.
  • Hvis I er uenige, så skal I igennem en 6 måneders separationsperiode.
  • Hvis I ikke har levet sammen i mere end 2 år, så kan den ene part kræve en hurtig skilsmisse.
  • Ved vold, utroskab, bigami og bortførsel af jeres fælles børn, så kan der også foreligge hurtig skilsmisse.

Du kan læse mere uddybende om reglerne for hvornår du kan kræve hurtig skilsmisse ved at trykke her. Hvornår kan du kræve skilsmisse.

Hvilke regler gælder der?

Hvis du ønsker skilsmisse, så gælder der visse regler, hvis I ikke kan finde ud af at blive skilt på fredelig vis.

Hvilke regler gælder der?

Hvis I ikke selv kan aftale, hvordan skilsmisse skal foregå, så kan I bede Familieretshuset om hjælp. I kan bede dem indkalde til det, der hedder et vilkårsmøde, hvor Familieretshuset forsøger at finde en løsning sammen med Jer. Hvis dette ikke lykkes, så kan I selv forsøge at løse skilsmissen, ellers vil den blive afgjort ved domstolene.

Du kan læse mere om reglerne for skilsmisse og separation her.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvordan skal boet deles?

Deling af boet ved en skilsmisse kan være kompliceret. I skal først gøre jeres samlede nettoformue op, så I ved, hvor meget formue eller gæld, som I ejer.

Hvordan skal boet deles?

Dette gøres ved at lægge al lægge al formue sammen og herefter trække al jeres gæld fra. Dette er jeres nettoformue.

I skal herefter dele jeres nettoformue i to lige store dele.

Hvis I har erhvervet Jer ejendele inden, at I blev gift, så er disse ejendele fortsat jeres ejendele. I bestemmer over disse ejendele, og kan tage dem med ud af boet, når I skilles.

Læs mere om skilsmisse og bodeling her.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!