Hvornår kan du kræve skilsmisse?

Kender du til reglerne for, hvornår du kan kræve skilsmisse? Og hvordan du skal gøre? Omkring 50 % af alle ægteskaber ender med skilsmisse, så der er klare regler for, hvornår du kan kræve separation og skilsmisse. Dem kan du læse mere om her.

 1. Separation
 2. Separationsbetingelser
 3. Genoptagelse af samliv
 4. Skilsmissebetingelser
 5. Refleksionsperiode

Separation

Hvis du bliver separeret, er du endnu ikke skilt. Separation er tiltænkt som første skrift i en skilsmisse. Separation er en såkaldt "tænkeperiode", som giver dig mulighed for at overveje, om du vil gå hele vejen igennem en skilsmisse.

Separation

Du er stadig gift ved en separation, og du kan ikke gifte dig igen under separationsperioden. Hvis I vælger at genoptage ægteskabet, vil separationen bortfalde, som var intet sket.

Du kan anmode om separation hos Familieretshuset ved at udfylde blanketten, som findes her. Det koster 650 kroner (2022) at anmode om separation.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Separationsbetingelser

For at kunne søge om separation, er der visse regler, der skal følges. Nedenfor har vi opstillet nogle af disse punkter:

 • Ægtefællerne er enige: Hvis I begge er enige om separation, kan I blive separeret.
 • Ægtefæller er uenige: Hvis den ene ønsker at blive separeret, mens den anden ikke ønsker det, kan I forsat blive separeret. Det er ikke muligt at tvinge den ene ægtefælle til at forblive i ægteskabet.
 • Uden begrundelse: Der behøver ikke at foreligge en begrundelse for separation.
 • Samlivs ophævelse. Det er en betingelse, at samlivet skal være ophævet under separationsperioden. Hvis ikke samlivet er ophævet, har det en række konsekvenser. Eksempelvis genopstår arveretten. Se mere om dette i artiklen ”bodeling ved skilsmisse”.

Undtagelser til ovenstående:

Hvis den ene af jer er boligsøgende under separationen, betragtes I som værende under ophævelse af jeres samliv. Det betyder, at I for eksempel ikke arver efter hinanden.

Genoptagelse af samliv

Har I fortrudt, at I er blevet separeret og ønsker at genoptage jeres samliv? Der er mange, der forsøger at finde sammen igen under separationsperioden. Når I forsøger at finde sammen igen, har I samme status som ægtefæller. I arver blandt andet efter hinanden, hvis den ene går bort.

Genoptagelse af samliv

Genoptagelse af samliv er defineret ved følgende:

 • I aftaler det: I betragtes, som at have genoptaget samlivet, hvis I aftaler dette. I tilfælde af den enes død, er det vigtigt, at længstlevende kan bevise, at I har aftalt at genoptage samlivet. Skriv derfor en mail til hinanden om dette, eller skriv det på et stykke papir, som I skriver under på begge to.
 • I flytter sammen igen: Hvis I flytter sammen, vil I næsten altid blive betragtet som værende samlevende igen. Sammenflytningen skal dog ske under ægteskabelige betingelser, og ikke bare som to personer, der tilfældigt bor sammen.
 • Holder ferie sammen: Hvis I holder ferie sammen, vil det betragtes, som at I forsøger at genoptage jeres samliv. Separationen vil dermed bortfalde, hvis den ene for eksempel går bort.
 • Samlivsforsøg efter 3-4 uger: Der er mange, der forsøger at komme tilbage til ægteskabet ved at give det et nyt forsøg efter 3-4 ugers separation. Der skal være tale om et reelt forsøg på genoptagelse af samliv, hvis separationsbetingelserne skal bortfalde. Der er ikke faste definitioner på, hvad dette betyder, men hvis forsøget ikke anses som reelt, vil separationen ikke bortfalde.

Dette tæller ikke som samlivsgenoptagelse:

 • Seksuelt forhold til hinanden: Hvis I fortsat er sammen seksuelt, betragtes det ikke som værende genoptagelse af samliv.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Skilsmissebetingelser

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse? Forskellen er, at separation kan ske med det samme, hvis bare den ene ægtefælle ønsker det. Skilsmisse kan også ske med det samme, men her skal begge ægtefæller være enige om det.

Skilsmissebetingelser

Hvis den ene ægtefælle ikke ønsker at blive skilt, skal ægtefællerne være separeret i 6 måneder, før skilsmissen kan gennemføres.

Når I er skilt og har delt boet, er I uafhængige af hinanden på samme vis, som før I bliv gift.

Skilsmissereglerne i oversigtsform er følgende:

 • Enighed = hurtig skilsmisse. Hvis I er enige om skilsmisse, kan I blive skilt uden at skulle igennem separationsperioden.
 • Uenighed = separationsperiode. Hvis denne ene af jer ikke vil skilles, mens den anden ønsker at blive skilt, skal I igennem 6 måneders separationsperiode.
 • Adskillelse i mere end 2 år. Hvis I ikke har levet sammen under ægteskabelige forhold i 2 år eller mere, kan den ene af jer kræve direkte skilsmisse uden en separationsperiode. Den anden af jer behøver ikke at være enig i, at I skal skilles. Skilsmissen kan tvinges igennem med det samme.
 • Utroskab: Har den ene af jer været utro, kan der også foreligge direkte skilsmisse uden en separationsperiode, selvom den anden ikke ønsker at blive skilt.
 • Vold: Hvis der har været udført vold mod den ene ægtefælle, kan der foreligge direkte skilsmisse uden en separationsperiode.
 • Bigami: Har den ene af jer begået bigami, kan der foreligge direkte skilsmisse uden en separationsperiode. Bigami er dobbelt ægteskab, hvor en person er gift med to personer.
 • Bortførelse af børn. Hvis den ene af jer har bortført jeres børn, kan I også blive skilt uden separationsperiode.

Ovenstående er et overblik over, hvilke regler der gælder for skilsmissegrunde. Vær opmærksom på, at du skal søge om skilsmisse inden for rimelig tid, hvis du vil gennemtvinge en hurtig skilsmisse. Du kan således ikke begære ”straks-skilsmisse” på grund af utroskab, hvis du har kendt til din ægtefælles utroskab i 10 år.

Refleksionsperiode

I 2018 blev der indført en refleksionsperiode for skilsmisser. Formålet er, at ægtefæller kan søge om direkte skilsmisse uden først at skulle igennem en separation. Ægtefællerne bliver herved tildelt 3 måneders betænkningstid, før skilsmissen effektueres. Dette hedder refleksionsperiode og har reddet flere ægteskaber.

Refleksionsperiode

Under refleksionsperioden får ægtefællerne rådgivning og tilbud om konfliktmægling. Formålet med dette er at tage hensyn til børn under 18 år.

Børn er særligt udsatte, når deres forældre gennemgår en skilsmisse. Det er derfor enormt vigtigt at modtage al den rådgivning og støtte, som I kan få i separationsperioden. Det gælder, uanset om I bliver skilt eller ej.

Hvis I bliver skilt efter refleksionsperioden, vil I blive skilt med klarere retningslinjer for skilsmissen. Dette vil give jer bedre muligheder for at arbejde sammen om at skabe en god og sund opvækst for jeres børn.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.