Hvornår kan du kræve skilsmisse?

Hvornår kan du egentlig kræve skilsmisse, og hvordan gør du? Ca. 50 % af alle ægteskaber ender med skilsmisse, så der må være et regelsæt.

Der findes klare regler for, hvornår du kan kræve separation og skilsmisse. Dem kan du læse mere om her.

Separation

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Separation

Hvis du bliver separeret, så er du endnu ikke skilt. Separation er tiltænkt som første skridt i en skilsmisse. Separation er en såkaldt ”tænkeperiode”, som giver dig mulighed for at overveje om du vil gå hele vejen igennem en skilsmisse.

Du er stadig gift ved en separation, og du kan ikke gifte sig igen under en separations-periode. Hvis I vælger at genoptage ægteskabet, så bortfalder separationen, som om intet var sket.

Du kan anmode om separation hos Familieretshuset ved at udfylde blanketten, som findes her. Det koster 370 kr. at anmode om separation.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Separationsbetingelser

Hvornår kan du søge om separation? Og hvilke regler gælder der?

  • Ægtefællerne er enige: Hvis I begge er enige om separation, så kan I blive separeret.
  • Ægtefæller er uenige: Hvis den ene ønsker at blive separeret, og den anden ikke ønsker det, så kan I forsat blive separeret. Man kan ikke tvinge den anden ægtefælle til at forblive i ægteskabet.
  • Uden begrundelse: Der behøver ikke at foreligge en begrundelse for separation.
  • Samlivs ophævelse. Det er en betingelse at samlivet skal være ophævet under separation-perioden. Hvis ikke samlivet er ophævet har det en række konsekvenser. Eksempelvis genopstår arveretten. Se mere om dette i artiklen ”bodeling ved skilsmisse”.

Undtagelser til ovenstående:

Hvis den ene af Jer er boligsøgende under separationen, betragtes I som værende under ophævelse af jeres samliv. Dette betyder, at I f.eks. ikke arver efter hinanden.

Genoptagelse af samliv

Har I fortrudt, at I er blevet separeret, og ønsker at genoptage jeres samliv? Der er mange, der forsøger at finde sammen igen under separationsperioden. Når I forsøger på at finde sammen igen, så har i samme status som ægtefæller. I arver f.eks. efter hinanden, hvis den ene går bort imens, at I forsøger at finde sammen.

Genoptagelse af samliv

Genoptagelse af samliv er defineret ved følgende:

  • I aftaler det: I bliver betragtet som, at I har genoptaget samlivet, hvis I aftaler. I tilfælde af den enes død er det vigtigt, at længstlevende kan bevise, at I har aftalt at genoptage samlivet. Skriv derfor en mail til hinanden om dette, eller skriv det på et stykke papir, som I skriver under på begge to.
  • I flytter sammen igen: Hvis I flytter sammen, så vil I næsten altid blive betragtet som værende samlevende igen. Sammenflytningen skal dog ske under ægteskabelige betingelser, og ikke bare som to personer, der tilfældigt bor sammen.
  • Holder ferie sammen: Hvis I holder ferie sammen, så vil det blive betragtet som, at I forsøger at genoptage jeres samliv. Separation vil dermed bortfalde, hvis den ene f.eks. går bort.
  • Samlivsforsøg efter 3-4 uger: Der er mange, der forsøger at komme tilbage til ægteskabet ved at give det et nyt forsøg efter 3-4 ugers separation. Der skal være tale om et reelt forsøg på genoptagelse af samliv, hvis separationsbetingelserne skal bortfalde. Der ikke faste definitioner på, hvad dette betyder, men hvis forsøget ikke anses som reelt, så bortfalder separationen ikke.

Dette tæller ikke som samlivsgenoptagelse:

  • Seksuelt forhold til hinanden: Hvis I fortsat er sammen seksuelt, så betragtes dette ikke for værende genoptagelse af samliv.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Skilsmissebetingelser

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse? Forskellen er, at separation kan ske med det samme, hvis bare den ene ægtefælle ønsker det. Skilsmisse kan også ske med det samme, men her skal begge ægtefæller være enige om det.

Skilsmissebetingelser

Hvis den ægtefælle ikke ønsker at blive skilt, så skal ægtefællerne være separeret i 6 måneder før skilsmissen gennemføres.

Når I er skilt, og har delt boet, så er I uafhængige af hinanden på samme vis, som før I bliv gift.

Skilsmissereglerne i oversigtsform er følgende:

  • Enighed = hurtig skilsmisse. Hvis I er enige om skilsmisse, så kan I blive skilt uden at skulle igennem separationsperioden.
  • Uenighed = separationsperiode. Hvis denne ene af Jer ikke vil skilles, mens den anden ønsker at blive skilt, så skal I igennem 6 måneders separationsperiode.
  • Adskillelse i mere end 2 år. Hvis I ikke har levet sammen under ægteskabelige forhold i 2 år eller mere, så kan den ene af Jer kræve direkte skilsmisse uden en separationsperiode. Den anden af Jer behøver ikke at være enig i, at I skal skilles. Skilsmissen kan tvinges igennem med det samme.
  • Har den ene af Jer været utro, kan der også foreligge direkte skilsmisse uden en separationsperiode, selvom den anden ikke ønsker at blive skilt.
  • Hvis der har været udført vold mod den anden ægtefælle, kan der foreligge direkte skilsmisse uden en separationsperiode.
  • Har ene af Jer begået bigami, kan der foreligge direkte skilsmisse uden en separationsperiode. Bigami er dobbelt ægteskab, hvor en person er gift med to personer.
  • Bortførelse af børn. Hvis den ene af Jer har bortført jeres børn, så kan I også blive skilt uden separationsperiode.

Ovenstående er et overblik over, hvilke regler der gælder for skilsmissegrunde. Vær opmærksom på, at du skal søge skilsmisse inden for rimelig tid, hvis du vil gennemtvinge en hurtig skilsmisse. Du kan således ikke begære ”straks-skilsmisse” pga. utroskab, hvis du har kendt til din ægtefælles utroskab i 10 år.

Refleksionsperiode

I 2018 blev der indført en refleksionsperiode for skilsmisser. Formålet er, at ægtefæller kan søge om direkte skilsmisse uden først at skulle igennem en separation. Ægtefællerne bliver herved tildelt 3 måneders betænkningstid før skilsmissen effektueres. Dette hedder refleksionsperiode, og dette har reddet flere ægteskaber.

Refleksionsperiode

Under refleksionsperioden får ægtefællerne rådgivning og tilbud om konfliktmægling. Formålet med dette er at tage hensyn til børn under 18 år.

Børn er særligt udsatte, når deres forældre gennemgår en skilsmisse. Det er derfor særligt vigtigt at modtage al den rådgivning og støtte, som I kan få i separationsperioden. Dette gælder uanset, om I bliver skilt eller ej. Hvis I bliver skilt efter refleksionsperioden, så vil I blive skilt med klarere retningslinjer for skilsmissen. Dette vil give Jer bedre muligheder for at arbejde sammen om at skabe en god og sund opvækst for jeres børn.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.