Notar vejledning

Hvad er en notar? Hvad skal du huske og hvordan foregår det? Mange dokumenter bør skrives under foran en notar, så er du sikret, at din underskrift er juridisk valid.

Hvad er en notar?

En notar er en person hos det offentlige, der er ansat hos domstolene. Notarens job består i at tjekke, at du er den, som du udgiver dig for samt, at du er bevidst om dokumentets indhold. Når dokumentet er notarpåtegnet, kan dokumentets ægthed ikke betvivles.

Hvad er en notar?

Notar til fuldmagter, testamenter og ensidige erklæringer

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, et testamente eller andre ensidige juridiske dokumenter, så bør du gå til notaren. Disse dokumenter giver andre lov til at få noget efter dig (testamente) eller, giver andre lov til at gøre noget på dine vegne (fremtidsfuldmagt).

Hvis dokumentet ikke er notarpåtegnet, så bør der altid stilles spørgsmål ved, om din underskrift nu også er gyldig.

Notar | Hvorfor bruge en Notar?

Hvor finder du notaren?

Når du vil skrive et dokument under hos notaren, så skal du henvende dig til din lokale byret. Du kan finde byretten ved at trykke på dette link. Du kan også vælge en anden byret end den, der findes hos dig.

Flere steder i Danmark kan der være ventetider for at notere dokumenter. Det er derfor en god idé at bestille tid, når du skal til notaren.

Notaren kommer til dig – fysisk svagelig

Hvis ikke har mulighed for at komme til notaren pga. sygdom eller du er fysisk svagelig, så kommer notaren ud til dig. Du kan aftale, hvordan dette skal ske ved at tage kontakt til din lokale notar.

Retsafgiften til notaren er fortsat 300 kr., selvom notaren kommer ud til dig. Du skal dog betale for notarens transportomkostninger.

Hvad skal du medbringe?

Læs nedenstående nøje før du går til notaren. Hvis bare én af nedenstående punkter ikke er opfyldt, så risikerer du at blive sendt hjem uden notarpåtegnelse.

Medbring til notaren

Medbring følgende til notaren

  1. Medbring dokumentet, som du skal have en notarpåtegnelse på. Dokumentet må ikke være skrevet under på forhånd! Er der tale om en fremtidsfuldmagt, så skal du ikke have selve dokumentet med. Ved fremtidsfuldmagter skal du oplyse dit navn til notaren i stedet. Fremtidsfuldmagten skal være tinglyst på forhånd via tinglysningsrettens hjemmeside.
  2. Er der tale om et testamente, så medbring Testamentet i 2 enslydende kopier udskrevet på normalt A4-papir. Ingen af dokumenterne må være skrevet under på forhånd.
  3. Medbring genpart ved testamenter og børnetestamente. Når du skriver et af disse dokumenter under, så skal du medbringe en genpart. Genparten fungerer som dokumentets ”forside”. Du kan finde genparten her.
  4. Medbring billede-ID. Notaren skal være helt sikker på, at du er den person, som du giver dig ud for. Du skal derfor medbringe billede-ID i form af kørekort, pas eller anden offentlig legitimation. Har du ikke noget billede-ID, så spørg byretten om, hvordan I kan løse dette.
  5. 300 kr. i kontanter. Retsafgiften er 300 kr. for at få en notarpåtegnelse. Medbring beløbet i kontanter, da det ikke er alle byretter, der modtager kort.

Hvordan foregår det?

Når du skal skrive et dokument under foran en notar, så er det vigtigt, at det sker af fri vilje. Du skal derfor skrive dokumentet under på notarens kontor. Det er kun dig og notaren, der må være til stede ved din underskrift. Hvis I er to, der opretter et testamente sammen, så skal I undtagelsesvis være til stede samtidig.

Notaren kan og skal ikke godkende indholdet i dokumentet. Notaren sikrer udelukkende, at du er ved dine fulde fem, når du skriver dokumentet under.

Når du har skrevet dokumentet under, så påtegner notaren dokumentet. I mange tilfælde får du dokumentet med hjem med det samme. Hvis dette ikke er tilfældet, vil notaren sende dokumentet til dig efterfølgende.