Notar vejledning

Ved du, hvad en notar er? Eller hvad du skal gøre, hvis du ønsker at underskrive et dokument foran en notar? Mange dokumenter bør skrives under foran en notar - på den måde er du sikret, at din underskrift er juridisk valid. 

  1. Hvad er en notar?
  2. Hvor finder du notaren?
  3. Hvad skal du medbringe?

Hvad er en notar?

En notar er en person hos det offentlige, der er ansat hos domstolene. Notarens job består i at tjekke, at du er den, du udgiver dig for at være, samt at du er bevidst om dokumentets indhold. Når dokumentet er notarpåtegnet, kan dokumentets ægthed ikke betvivles.

Hvad er en notar?

Notar til fuldmagter, testamenter og ensidige erklæringer

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, et testamente eller andre ensidige juridiske dokumenter, bør du gå til notaren. Disse dokumenter giver andre lov til at få noget efter dig (testamente) eller gøre noget på dine vegne (fremtidsfuldmagt).

Hvis dokumentet ikke er notarpåtegnet, bør der altid stilles spørgsmålstegn ved, om din underskrift nu også er gyldig.

Notar | Hvorfor bruge en Notar?

Se video

Hvor finder du notaren?

Du skal henvende dig hos din lokale byret, når du ønsker at underskrive et dokument hos notaren. Du kan finde byretten ved at trykke på dette link. Du kan også vælge en anden byret end den, der findes hos dig.

Der kan være ventetid for at notere dokumenter, og det er derfor en god idé at bestille en tid, når du skal til notaren.

Notaren kommer til dig – fysisk svagelig

Hvis ikke har mulighed for at komme til notaren på grund af sygdom eller fysisk problemer, kan notaren komme til dig. Du kan aftale, hvordan dette skal ske ved at tage kontakt til din lokale notar.

Retsafgiften til notaren er fortsat 300 kroner, selvom notaren kommer ud til dig. Du skal dog betale for notarens transportomkostninger.

Hvad skal du medbringe?

Læs nedenstående nøje, før du går til notaren. Hvis bare én af nedenstående punkter ikke er opfyldt, risikerer du at blive sendt hjem uden notarpåtegnelse.

Medbring til notaren

Medbring følgende til notaren

  1. Medbring dokumentet, som du skal have en notarpåtegnelse på. Dokumentet må ikke være skrevet under på forhånd! Er der tale om en fremtidsfuldmagt, skal du ikke have selve dokumentet med. Ved fremtidsfuldmagter skal du oplyse dit navn til notaren i stedet. Fremtidsfuldmagten skal være tinglyst på forhånd via tinglysningsrettens hjemmeside.
  2. Er der tale om et testamente, så medbring testamentet i 2 enslydende kopier udskrevet på normalt A4-papir. Ingen af dokumenterne må være skrevet under på forhånd.
  3. Medbring genpart ved testamenter og børnetestamente. Når du underskriver et af disse dokumenter, skal du medbringe en genpart. Genparten fungerer som dokumentets ”forside”.
  4. Medbring billede-ID. Notaren skal være helt sikker på, at du er den person, du giver dig ud for. Du skal derfor medbringe billede-ID i form af kørekort, pas eller anden offentlig legitimation. Har du ikke noget billede-ID, så spørg byretten om, hvordan I kan løse dette.
  5. 300 kroner i kontanter. Retsafgiften er 300 kroner for at få en notarpåtegnelse. Medbring beløbet i kontanter, da det ikke er alle byretter, der modtager kort.

Hvordan foregår det?

Det er vigtigt, at du skriver dokumentet under af fri vilje. Derfor skal det foregå på notarens kontor. Det er kun dig og notaren, der må være til stede. Hvis I er to, der opretter et testamente sammen, kan I undtagelsesvis være til stede samtidig.

Notaren kan og skal ikke godkende indholdet i dokumentet. Notaren sikrer udelukkende, at du er ved dine fulde fem, når du skriver dokumentet under.

Når du har skrevet dokumentet under, påtegner notaren dokumentet. I mange tilfælde får du dokumentet med hjem med det samme. Hvis dette ikke er tilfældet, vil notaren sende dokumentet til dig efterfølgende.