Ægtepagt med sumsæreje

Ægtepagt med særeje kommer i mange afskygninger, som kan virke uoverskueligt at få styr på. En af de mange muligheder er sumsæreje. Læs med her og få et overblik over, hvad sumsæreje betyder for dig og din partner, samt hvordan I kan oprette en ægtepagt med sumsæreje.

 1. Hvad er sumsæreje?
 2. Sumdeling og sumsæreje - hvad er forskellen?
 3. Hvornår laver man sumsæreje?
 4. Hvad koster en ægtepagt med sumsæreje?
 5. Du har måske søgt efter...

Ægtepagt med sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

  Hvad er sumsæreje?

  En ægtepagt med sumsæreje går ud på, at man kan tilsidesætte et bestemt beløb fra ens formue, som ikke bliver en del af det automatiske fælleseje, der opstår, når man bliver gift. Dette beløb tager man med sig i sin fulde form, hvis man skulle blive skilt.

  Hvad er sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

  Når man bliver gift, vil begge parters formuer normalt blive forenet, så alt skal fordeles ligeligt ved eventuel skilsmisse. Det er der dog efterhånden mange ægtepar, der ikke ønsker - derfor opretter de en ægtepagt, når de bliver gift.

  En af disse ægtepagter kaldes ægtepagt med sumsæreje. Med sumsæreje får den anden ægtefællen ikke del i sumsærejet.

  Ægtepagt særeje er dermed en god mulighed for at beskytte ens egen formue eller tilgodese ægtefællen.

  Få en ægtepagt med særeje - Kun 595,-

  Svar på 8-10 spørgsmål

  Få straks dokumentet på mail

  Skriv Ægtepagten under

  Ægtepagt særeje eksempel – med og uden sumsæreje

  Uden en ægtepagt kan man stå over for en del økonomiske problemer, hvis der er stor ulighed i størrelsen på parternes formuer. Bliver Søs og Ole gift med formuer på henholdsvis 100.000 kroner og 900.000 kroner, vil disse blive lagt sammen, når giftermålet træder i kraft. Det vil sige, at de tilsammen har en formue på nu 1.000.000. kroner.

  Hvis Søs og Ole på et tidspunkt skal skilles, får de hver 500.000 kroner – dermed taber Ole store summer, mens Søs i stedet får langt mere, end hun havde før.

  Havde Søs og Ole i stedet oprettet en ægtepagt med sumsæreje, ville Ole ikke have tabt så mange penge. De kunne for eksempel være blevet enige om, at 400.000 kroner af Oles formue skulle blive til sumsæreje. Disse penge vil dermed ikke indgå i fællesejet. Fællesejet vil derfor blive på 600.000 kroner (Søs’ 100.000 kroner plus Oles tilbageværende 500.000 kroner).

  Ved en eventuel skilsmisse skal disse 600.000 kroner så deles lige over således, at Søs går ud af ægteskabet med 300.000 kroner, mens Ole får 700.000 kroner (sumsærejet på 400.000 kroner plus halvdelen af fællesejet, der ligger på 300.000 kroner).

  Sumdeling og sumsæreje – hvad er forskellen?

  I 2018 kom der nye regler i forhold til ægtefællers økonomiske forhold ved skilsmisse. De nye regler gav ægtepar større frihed til at vælge med blandt andet to nye udvidelser. Her er tale om to typer for ægtepagt med særeje - henholdsvis ægtepagt med sumsæreje og ægtepagt med sumdeling.

  Sumdeling og sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

  Disse to former er faktisk lidt det modsatte af hinanden, men det kan godt drille lidt, idet de lyder ens. Sumsærejet er som gennemgået ovenfor – en bestemt sum af ens formue, der udvælges ved indgåelse i ægteskabet, og som ikke bliver til fælleseje. Herefter vil resten af formuerne indgå som fælleseje.

  Sumdeling er lidt det modsatte af sumsæreje

  Ved oprettelse af en ægtepagt med sumdeling vil parternes formuer som udgangspunkt blive til særeje – det vil sige penge, der ikke skal deles i en eventuel skilsmisse. Herudover kan partnerne så fastlægge hvert et beløb af deres formuer, som skal være fælleseje, og som skal deles ligeligt, hvis der skulle opstå skilsmisse.

  Opret ægtepagt med særeje - Kun 595,-

  Ægtepagt særeje eksempel – ægtepagt med sumdeling

  Havde Ole og Søs fra førnævnte eksempel indgået ægteskab med sumdeling, ville de beholde hver deres henholdsvis 900.000 og 100.000 kroner. For at opnå mere ligevægt i ægteskabet kunne Ole flytte for eksempel 400.000 kroner fra sin formue på 900.000 kroner til fælleseje. Dermed skal disse penge deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse (200.000 kroner til hver).

  Dermed ville Søs kunne forlade ægteskabet med 300.000 kroner (sin egen formue på 100.000 kroner plus halvdelen af fællesejet på i alt 200.000 kroner), mens Ole ville få 700.000 kroner bestående af hans egen formue på 500.000 kroner (900.000 kroner minus de 400.000 kroner til fællesejet) plus halvdelen af fællesejet på i alt 200.000 kroner.

  Har du spørgsmål omkring sumsæreje og/eller ønsker mere viden om de forskellige typer af ægtepagter, så kan du med fordel kontakte Dokument 24. Vi samarbejder med de bedste fagfolk inden for branchen. Så er du sikker på at få fuld viden og overblik, så du bedre er i stand til at vælge den type ægtepagt, der passer bedst til dit ægteskab og økonomiske forhold.

  Kort om sumsæreje

  • Sumsæreje tillader, at du kan sætte et bestemt formuebeløb til side, som ikke skal deles ved skilsmisse.
  • De øvrige beløb fra parternes formuer deles ligeligt.
  • Det modsatte af sumdeling.

  Hvornår laver man sumsæreje?

  Der kan være flere grunde til, at nogle ægtepar vælger sumsæreje. Ofte vil denne form for særeje være en god idé, hvis man enten kommer ind i ægteskabet med meget forskellige formuestørrelser, eller hvis den ene ægtefælle har indskudt flere penge ved et boligkøb.

  Hvornår laver man sumsæreje?, Ægtepagt med sumsæreje

  Ved formueforskelle

  Er der tale om store formueforskelle ved indgåelsen i ægteskabet, vil sumsærejet gøre, at dele af den rigeste ægtefælles formue bliver til fælleseje og derfor er tilgængelig for den anden part. Dermed udlignes de største økonomiske forskelle, som ellers kunne blive et problem.

  Eksempel – formueforskelle

  Ole har som nævnt en formue på 900.000 kroner, mens Søs kun har 100.000 kroner. Derved er deres økonomiske forhold meget forskellige. Hvis Ole tager de 400.000 kroner fra til sumsæreje, som før nævnt, vil 500.000 kroner af hans formue blive til fælleseje med Søs. Dermed har hun lige så meget ret til dem, som han har. Til sammen vil de så have 600.000 kroner (Oles 500.000 og Søs’ 100.000) til fælles deling.

  Ved indskud i bolig

  Den anden situation, hvor sumsærejet er en god idé, er ved indskud i en bolig. Hvis den ene part har flere penge end den anden, og dermed bedre er i stand til at skyde et højere beløb ind som indskud i den nye bolig, vil han eller hun tilgodeses, hvis parret skal skilles og boet deles.

  Eksempel – indskud i bolig

  Ole og Søs er ved at købe en bolig sammen, efter de er blevet gift. Ole, der har flest penge med en formue på 900.000 kroner, kan derfor lægge flere penge til udbetalingen end Søs, hvis formue kun er på 100.000 kroner. Indskuddet er på 500.000 kroner, og Ole lægger 400.000 kroner, mens Søs lægger 100.000 kroner.

  Dermed har Ole indskudt 300.000 kroner mere end Søs. Ægtefællerne ønsker at tilgodese Ole i tilfælde af skilsmisse, da han har lagt flest penge. Derfor oprettes et sumsæreje på de 300.000 kroner, som han har lagt mere end Søs.

  Kort om grunde til at oprette sumsæreje

  • Hvis den ene part har en markant større formue end den anden.
  • Hvis den ene part kan skyde markant flere penge ind i udbetalingen til en ny bolig.
  • Mulighed for at jævne økonomiske forskelle ud.

  Hvad koster en ægtepagt med sumsæreje?

  Hvis du ønsker at få udfærdiget en ægtepagt med sumsæreje, skal du kontakte en advokat eller jurist, der kan holde styr på det juridiske for dig. Han eller hun vil sørge for, at kontrakten er korrekt udfærdiget samt kan assistere med gode råd og vejledning.

  Pris på ægtepagt med sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

  Priserne kan dog variere meget, og det er ikke helt billigt, hvis man kontakter sin lokale advokat. Der er heller ingen garanti for, at denne advokat har stor ekspertise inden for området. Derfor kan du med fordel kontakte Dokument 24, som kan hjælpe dig. Vi samarbejder med de bedste fagfolk for at kunne give dig den bedste rådgivning, og priserne er konkurrencedygtige samt langt under, hvad den lokale advokat vil tage for det.

  Sumsæreje pris varierer som sagt, men du kan hos os få udfærdiget en ægtepagt fra 595 kroner. Det er flere tusinde kroner billigere end hos advokatkontorerne. Vi kan hjælpe dig med forskellige forhold, for eksempel typer af særeje, kombinationssæreje, fuldstændigt særeje plus gode råd – alt sammen til en favorabel ægtepagt sumsæreje pris.

  Kort om priser på sumsæreje

  • Varierende priser.
  • Priser på ægtepagter fra 595 kroner hos Dokument 24.
  • Dokument 24 er billigere end den lokale advokat.

  Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

  Skal du giftes og overvejer, om du skal have en ægtepagt med sumsæreje, eller om der er typer, der passer bedre til dig? Så kan du kontakte os hos Dokument 24 samt læse mere herunder, når vi gennemgår andre typer af særeje, du kan overveje.

  Det skal du være opmærksom på, Ægtepagt med sumsæreje

  Fuldstændigt særeje

  Opretter man en ægtepagt med fuldstændigt særeje, kommer ægtefællerne aldrig til at besidde hinandens formuer eller gæld. Denne form vil derfor i højere grad tilgodese børn, man har fra et tidligere forhold, da flere af dine penge vil gå til dem og ikke til for eksempel ægtefællens børn.

  Har man en stor gæld, vil fuldstændigt særeje ligeledes være en god idé – dermed vil den overlevende ægtefælle ikke arve gælden, hvis man dør.

  Kombinationssæreje

  Et kombinationssæreje er den mest benyttede form for særeje i Danmark og kombinerer skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. I hovedtræk betyder kombinationssærejet, at hvis man bliver skilt, mens begge parter er i live, så går man hver til sit med sin egen formue. Hvis den ene ægtefælle derimod dør, så overgår den afdødes formue til fælleseje således, at de vil gå til dig og eventuelle børn.

  Hvem arver, når jeg dør?

  Som udgangspunkt er det din ægtefælle og eventuelle børn, der arver efter dig, men arveret er en kompliceret sag – og der kan være rigtig mange forhold, der afgør, hvem der arver efter dig, når du går bort. Du er måske ikke gift, du har måske ikke børn, du har måske stor gæld, du har måske oprettet en ægtepagt med en bestemt profil?

  Kontakt derfor Dokument 24 for et overblik over netop din situation.

  Kort om, hvad du ellers bør kende til

  • Fuldstændigt særeje, som ikke tilgodeser ægtefællen, hvis du dør.
  • Kombinationssæreje, der kun tilgodeser ægtefællen ved død og ikke skilsmisse.
  • Arveret: Hvem arver efter dig?

  Kontakt Dokument 24 for hjælp

  Har du spørgsmål til ægtepagt sumsæreje pris, hvad sumsæreje konkret betyder for dig, sumdeling, andre typer af ægtepagter eller ønsker gode råd? Ægtepagt kan være svært at gennemskue, så kontakt os endelig hos Dokument 24 - vi kan hjælpe med at skabe bedre overblik og udfærdige dokumentet.

  Kontakt dokument 24 for hjælp, Ægtepagt med sumsæreje

  Vi samarbejder som nævnt kun med de bedste fagfolk, som har stor ekspertise inden for området. Derfor er du i trygge hænder! Vi sikrer, at det juridiske bliver mere overskueligt. Hos Dokument 24 vil du altid kunne få hjælp til dine juridiske spørgsmål, og du vil få en meget bedre pris. Som en bonus går det hele let og hurtigt, når du udfylder her via hjemmesiden.

  Du har måske søgt efter:

  Det tager 10 minutter at oprette en ægtepagt