Ægtepagt med sumsæreje

Der findes flere former for ægtepagter, man kan indgå, når man bliver gift. Den ene af disse kaldes ægtepagt med sumsæreje, og den betyder, at man kan fastsætte et bestemt beløb, der ikke skal deles, hvis man bliver skilt. Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Dokument 24.

Ægtepagt med sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

Her kan du få mere information om, hvad sumsæreje betyder for dig, sumsæreje pris og gode råd. Ægtepagt med særeje kommer i mange former, som kan virke uoverskueligt. Vi skaber overblikket for dig.

Hvad er sumsæreje?

En ægtepagt med sumsæreje går ud på, at man kan tilsidesætte et bestemt beløb fra ens formue, som ikke bliver en del af det automatiske fælleseje, der opstår, når man bliver gift. Dette beløb tager man med sig i sin fulde form, hvis man skulle blive skilt.

Hvad er sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

Når man bliver gift, vil begge parters formuer normalt blive forenet således, at alting skal fordeles ligeligt, hvis man bliver skilt. Det er der dog efterhånden mange ægtepar, der ikke ønsker, og derfor opretter de en ægtepagt, når de bliver gift. En af disse ægtepagter kaldes ægtepagt med sumsæreje. Med sumsæreje får den anden ægtefællen ikke få del i sumsærejet.

Ægtepagt særeje er dermed en god mulighed for at beskytte ens egen formue eller tilgodese ægtefællen.

Få en ægtepagt med særeje - Kun 595,-


Svar på 8-10 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Ægtepagten under

Ægtepagt særeje eksempel – med og uden sumsæreje

Uden en ægtepagt kan man stå over for en del økonomiske problemer, hvis der er stor ulighed i størrelsen på parternes formuer. Bliver Søs og Ole gift med formuer på henholdsvis 100.000 kroner og 900.000 kroner, så lægges de sammen, når giftermålet træder i kraft – det vil sige, at de tilsammen har en formue på nu 1.000.000. Bliver Søs og Ole skilt igen, får de hver 500.000 kroner – dermed taber Ole store summer, mens Søs i stedet får langt mere, end hun havde før.

Havde Søs og Ole i stedet oprettet en ægtepagt med sumsæreje, ville Ole ikke have tabt så mange penge. De kunne for eksempel være blevet enige om, at 400.000 kroner af Oles formue skulle blive til sumsæreje. Disse penge vil dermed ikke indgå i fællesejet. Fællesejet vil derfor blive på 600.000 kroner (Søs’ 100.000 kroner plus Oles tilbageværende 500.000 kroner). Ved en eventuel skilsmisse skal disse 600.000 kroner så deles lige over således, at Søs går ud af ægteskabet med 300.000 kroner, mens Ole får 700.000 kroner (sumsærejet på 400.000 kroner plus halvdelen af fællesejet, der ligger på 300.000 kroner).

Sumdeling og sumsæreje – hvad er forskellen?

Der kom nye regler i 2018 angående ægtefællers økonomiske forhold i tilfælde af skilsmisse, og disse gjorde det lettere for ægteparrene at få større frihed til at vælge.

Sumdeling og sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

Det var dermed her, at der kom nye udvidelser til i forbindelse med særeje – her er tale om to typer inden for ægtepagt særeje, der kaldes henholdsvis ægtepagt med sumsæreje og ægtepagt med sumdeling.

Disse to former er faktisk lidt det modsatte af hinanden, men de kan godt drille lidt, idet de lyder ens. Sumsærejet er som gennemgået ovenfor – en bestemt sum af ens formue, der udvælges ved indgåelse i ægteskabet, og som ikke bliver til fælleseje. Herefter vil resten af formuerne indgå som fælleseje.

Sumdeling er lidt det modsatte af sumsæreje

Ved oprettelse af en ægtepagt med sumdeling vil parternes formuer som udgangspunkt blive til særeje – det vil sige penge, der ikke skal deles i en eventuel skilsmisse. Herudover kan partnerne så fastlægge hvert et beløb af deres formuer, som skal være fælleseje, og som skal deles ligeligt, hvis der skulle opstå skilsmisse.

Opret ægtepagt med særeje - Kun 595,-

Ægtepagt særeje eksempel – ægtepagt med sumdeling

Havde Ole og Søs fra førnævnte eksempel indgået ægteskab med sumdeling, ville de beholde hver deres henholdsvis 900.000 og 100.000 kroner. For at opnå mere ligevægt i ægteskabet kunne Ole flytte for eksempel 400.000 kroner fra sin formue på 900.000 kroner til fælleseje. Dermed skal disse penge deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse (200.000 kroner til hver). Det ville betyde, at Søs ville forlade ægteskabet med 300.000 kroner (sin egen formue på 100.000 kroner plus halvdelen af fællesejet på i alt 200.000 kroner), mens Ole ville få 700.000 kroner bestående af hans egen formue på 500.000 kroner (900.000 kroner minus de 400.000 kroner til fællesejet) plus halvdelen af fællesejet på i alt 200.000 kroner.

Har du spørgsmål omkring sumsæreje og/eller ønsker mere viden om de forskellige typer af ægtepagter, så kan du med fordel kontakte Dokument 24, der samarbejder med de bedste fagfolk inden for branchen. Så er du sikker på at få fuld viden og overblik, så du bedre er i stand til at vælge den type ægtepagt, der passer bedst til dit ægteskab og økonomiske forhold.

Kort om sumsæreje

 • Sumsæreje tillader, at du kan sætte et bestemt formuebeløb til side, som ikke skal deles ved skilsmisse
 • De øvrige beløb fra parternes formuer deles ligeligt
 • Det modsatte af sumdeling

Hvornår laver man sumsæreje?

Der kan være flere grunde til, at nogle ægtepar vælger at få et sumsæreje, men ofte vil denne form være en god ide, hvis man enten kommer ind i ægteskabet med meget store forskelle i formuerne, eller hvis den ene ægtefælle har indskudt flere penge ved et boligkøb.

Hvornår laver man sumsæreje?, Ægtepagt med sumsæreje

Ved formueforskelle

Er der tale om store formueforskelle ved indgåelsen i ægteskabet, så gør sumsærejet, at dele af den rigeste ægtefælles formue vil blive til fælleseje, og derfor tilgængeligt for den anden part. Dermed udlignes de største økonomiske forskelle, som ellers kunne blive et problem.

Eksempel – formueforskelle

Ole har som nævnt en formue på 900.000 kroner, mens Søs kun har 100.000 kroner. Derved er deres økonomiske forhold meget forskellige. Hvis Ole tager de 400.000 kroner fra til sumsæreje som før nævnt, så vil 500.000 kroner af hans formue blive til fælleseje med Søs. Dermed har hun lige så meget ret til dem, som han har. Til sammen vil de så have 600.000 kroner (Oles 500.000 og Søs’ 100.000) til fælles deling.

Ved indskud i bolig

Den anden situation, hvor sumsærejet er en god ide, er ved indskud i en bolig: Har den ene part flere penge end den anden og dermed bedre er i stand til at skyde et højere beløb ind som indskud i den nye bolig, så tilgodeses han eller hun, hvis parret skal skilles og boet deles.

Eksempel – indskud i bolig

Ole og Søs er ved at købe en bolig sammen, efter de er blevet gift. Ole, der har flest penge med en formue på 900.000 kroner, kan derfor lægge flere penge til udbetalingen end Søs, hvis formue kun er på 100.000 kroner. Indskuddet er på 500.000 kroner, og Ole lægger 400.000 kroner, mens Søs lægger 100.000 kroner. Dermed har Ole indskudt 300.000 kroner mere end Søs. Ægtefællerne ønsker at tilgodese Ole i tilfælde af skilsmisse, da han har lagt flest penge, og derfor oprettes et sumsæreje på de 300.000 kroner, som han har lagt mere end Søs.

Kort om grunde til at oprette sumsæreje

 • Hvis den ene part har en markant større formue end den anden
 • Hvis den ene part kan skyde markant flere penge ind i udbetalingen til en ny bolig
 • Mulighed for at jævne økonomiske forskelle ud

Hvad koster en ægtepagt med sumsæreje?

Hvis du ønsker at få udfærdiget en ægtepagt med sumsæreje, så skal du kontakte en advokat eller jurist, der kan holde styr på det juridiske for dig. Han eller hun vil sørge for, at kontrakten er korrekt udfærdiget samt kan assistere med gode råd og vejledning.

Pris på ægtepagt med sumsæreje, Ægtepagt med sumsæreje

Priserne kan dog godt variere meget, og det er ikke helt billigt, hvis man kontakter sin lokale advokat. Der er heller ingen garanti for, at denne advokat vil have stor ekspertise inden for området. Derfor kan du med fordel kontakte Dokument 24, som kan hjælpe dig. Vi samarbejder med de bedste fagfolk for at kunne give dig den bedste rådgivning, og priserne er konkurrencedygtige og langt under, hvad den lokale advokat vil tage for det.

Sumsæreje pris varierer som sagt, men du kan hos os få udfærdiget en ægtepagt fra 595 kroner. Det er flere tusinde kroner billigere end hos advokatkontorerne. Vi kan hjælpe dig med forskellige forhold, for eksempel typer af særeje, kombinationssæreje, fuldstændigt særeje plus gode råd – alt sammen til en favorabel ægtepagt sumsæreje pris.

Kort om priser på sumsæreje

 • Varierende priser.
 • Priser på ægtepagter fra 595 kroner hos Dokument 24.
 • Dokument 24 er billigere end den lokale advokat.

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

Skal du giftes og overvejer, om du skal have en ægtepagt med sumsæreje, eller om der er typer, der passer bedre til dig? Så kan du kontakte os hos Dokument 24 samt læse med herunder, når vi gennemgår andre typer af særeje, du kan overveje.

Det skal du være opmærksom på, Ægtepagt med sumsæreje

Fuldstændigt særeje

Opretter man en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så kommer ægtefællerne aldrig til at besidde hinandens formuer eller gæld. Denne form vil derfor i højere grad tilgodese børn, man har fra et tidligere forhold, da flere af dine penge vil gå til dem og ikke til for eksempel ægtefællens børn. Har man en stor gæld, vil fuldstændigt særeje ligeledes være en god ide – dermed vil den overlevende ægtefælle ikke arve gælden, hvis man dør.

Kombinationssæreje

Et kombinationssæreje er den mest benyttede form for særeje i Danmark og kombinerer skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. I hovedtræk betyder kombinationssærejet, at hvis man bliver skilt, mens begge parter er i live, så går man hver til sit med sin egen formue. Hvis den ene ægtefælle derimod dør, så overgår den afdødes formue til fælleseje således, at de vil gå til dig og eventuelle børn.

Hvem arver, når jeg dør?

Som udgangspunkt er det din ægtefælle og eventuelle børn, der arver efter dig, men arveret er en kompliceret sag – og der kan være rigtig mange forhold, der afgør, hvem der arver efter dig, når du går bort: Du er måske ikke gift, du har måske ikke børn, du har måske stor gæld, du har måske oprettet en ægtepagt med en bestemt profil?

Kontakt derfor Dokument 24 for et overblik over netop din situation.

Kort om hvad du ellers bør kende til

 • Fuldstændigt særeje, som ikke tilgodeser ægtefællen, hvis du dør.
 • Kombinationssæreje, der kun tilgodeser ægtefællen ved død og ikke skilsmisse.
 • Arveret: Hvem arver efter dig?

Kontakt Dokument 24 for hjælp

Har du spørgsmål til ægtepagt sumsæreje pris, hvad sumsæreje konkret betyder for dig, sumdeling, andre typer af ægtepagter eller ønsker gode råd? Ægtepagt kan være svært at gennemskue, så kontakt os endelig hos Dokument 24, så vi kan hjælpe med at skabe bedre overblik og udfærdige dokumentet.

Kontakt dokument 24 for hjælp, Ægtepagt med sumsæreje

Vi samarbejder som nævnt kun med de bedste fagfolk, som har stor ekspertise inden for området. Derfor kan du være i trygge hænder, og vi sikrer, at det juridiske bliver mere overskueligt. Hos Dokument 24 vil du altid kunne få hjælp til dine juridiske spørgsmål, og du vil få en meget bedre pris. Som en bonus går det hele let og hurtigt, når du udfylder her via hjemmesiden.

Du har måske søgt efter:

Det tager 10 minutter at oprette en ægtepagt