Komplet guide til oprettelse af interessentskab

Virksomhedstypen I/S ligner allermest en enkeltmandsvirksomhed, men adskiller sig på ejerskabsområdet.

 1. Hvad er et interessentskab?
 2. Hvad er en interessentskabskontrakt?
 3. Hvordan opretter jeg interessentskab?
 4. Hvilke krav er der til stiftelse af et I/S?
 5. Interessentskab – Fordele og ulemper

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab (I/S) adskiller sig fra de fleste selskabsformer ved at stille krav om mindst 2 ejere (interessenter) i virksomheden. Interessentskabet er oftest en personligt ejet virksomhedsform, men kan også ejes af selskaber. Interessenterne i et I/S hæfter ubegrænset ligesom i en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad er et interessentskab?

Hvad er en interessentskabskontrakt?

En interessentskabskontrakt, også kaldt interessentskabsaftale er en kontrakt, der helt konkret beskriver gældende aftaler mellem ejerne i et interessentskab. I kontrakten klarlægges rammerne for virksomhedens drift. Formålet med sådan en aftale er at undgå mulige uenigheder og tvister mellem interessenterne i nutid og fremtid.

Hvad er en interessentskabskontrakt?

Læs mere om interessentskabskontrakt her.

Hvordan opretter jeg et interessentskab?

Omvendt et anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S), er oprettelse af et interessentskab nem og enkel. Der stilles nemlig ingen krav til startkapital, stiftelsesdokumenter, vedtægter, ledelse mv. Til gengæld har det betydning, om du ønsker at etablere selskabet;

Hvordan opretter jeg et interessentskab?

 • Med CVR-registrering
 • Uden CVR-registrering

Opret CVR-nummer eller læs mere om CVR her.

Med CVR-registrering

Med CVR-registrering tilmeldes interessentskabet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og bliver momspligtig. Her bliver virksomheden tildelt et unikt CVR-nummer (også anvendt som momsnummer). Det forudsætter dog, at det pågældende I/S udelukkende ejes af fysiske personer. Hvis interessenterne er selskaber og foreninger kan virksomheden altså ikke få et CVR-nummer.   

Eksempel: Kim og Lars ønsker at drive cykelforretning og vælger at stifte virksomhed med navn Cykelkompagniet I/S. Partnerne har fundet en leverandør af cykeldele i et andet EU-land, som de ønsker at importere varerne fra. Kim og Lars har i dette tilfælde pligt til at beregne og betale dansk moms af deres køb.

Uden CVR-registrering

Et I/S kan også oprettes uden CVR-registrering, altså uden tilmelding til Erhvervsstyrelsen. Her kan interessenterne blot nøjes med at indgå en mundtlig aftale eller interessentskabskontrakt. Der stilles altså ikke formelle stiftelsesdokumenter eller lignende stiftelsesomkostninger. Virksomheden skal momsregistreres, hvis den forventede årlige omsætninger overstiger 50.000 kr.

Eksempel: Kim og Lars ønsker at drive cykelforretning og vælger at stifte virksomhed med navn Cykelkompagniet I/S. Partnerne forventer en omsætning på under 50.000 kr. årligt og behøver derfor ikke momsregistrering.

Hvilke krav er der til stiftelse af I/S?

Der er få krav til stiftelse af et I/S, men disse har afgørende betydning for en korrekt og gyldig registrering hos Erhvervsstyrelsen. Kravene er følgende;

Hvilke krav er der til stiftelse af I/S?

 • Ejerkreds - Krav om mindst to interessenter (ejere).
 • Ejerkreds - Ejerne kan både være (fysiske) personer og (juridiske enheder) virksomheder.
 • Hæftelse - Ejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset.
 • Kapitalkrav - Der stilles ingen kapitalkrav ved stiftelse.
 • Ejerkreds - Hvis én af interessenterne er en fysisk person, er der ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
 • Bogføring – Interessentskabet skal fortsat bogføres efter Bogføringsloven.
 • Ejerkreds - Hvis interessenterne består af selskaber (ApS eller A/S), er der pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Interessentskab – Fordele og ulemper

Et interessentskab har ligesom andre selskabsformer nogle fordele, men det indebærer også nogle ulemper. Det er vigtigt at gøre sig grundige overvejelser om, hvorvidt fordelene eller ulemperne vejer tungest.

Interessentskab – Fordele og ulemper

Fordelene er;

 • Ingen kapitalkrav (startkapital)
 • Ingen stiftelsesomkostninger
 • Ingen revisionspligt (pligt til at indsende årsregnskab), når én ejer er en fysisk person.
 • Underskud i forretningen kan trækkes fra i den personlige indkomstskat (personskat).

Ulemper;

 • Personlig hæftelse – Kreditorer kan gøre krav på ejerens personlige formue.
 • Solidarisk hæftelse – Kreditorer kan opkræve gælden fra den ene ejer, når den anden ejer ikke har midlerne til at dække gælden.
 • Ubegrænset hæftelse – Selvom gældens størrelse overstiger værdien af din personlige formue, kan kreditorer gøre krav på dette.
 • Kan ikke eje andele i andre selskaber
 • Kan ikke overdrages til andre

Interessentskab – Hæftelse 

En afgørende risiko ved etableringen af et interessentskab er ejernes hæftelse for eventuel gæld i virksomheden. Når dine partnere ikke kan betale gæld til kreditorer, kan du som medejer stilles ansvarlig for hele gælden. Altså risikerer du at betale virksomhedens gæld helt alene.

Læs mere om hæftelse her.

Skat og afgifter

I et interessentskab er det ejerne, der beskattes og derfor skal regler om skat og afgifter overholdes. Ved oprettelse af et I/S bliver interessenterne automatisk beskattet efter personskattereglerne, men kan faktisk vælge mellem flere ordninger. Interessenterne kan vælge at blive beskattet efter;

 • Personskattereglerne – Virksomhedens overskud er lig med ejerens løn.
 • Virksomhedsordningen – Ved at lade virksomhedens overskud blive i selskabet, kan ejeren nøjes med at betale 22 % i skat (selskabsskat).
 • Kapitalafkastordningen – Overskuddet fra den personlige indkomst flyttes til kapitalindkomst. Et kapitalafkast beregnes og beskattes som kapitalindkomst (i stedet for personlig indkomst).

Læs mere om virksomhedsordning og kapitalafkastordning her.

Brug for hjælp?

Skal du oprette virksomhed, men er i tvivl om den rette virksomhedsform? Dette kan Dokument24 hjælpe dig med. Vores professionelle jurister inden for erhvervsret kan rådgive dig med oprettelse af enkeltmandsvirksomheder og anpartselsskaber – kontakt for en uforpligtende samtale.