Overblik over hæftelse som virksomhedsejer

I denne artikel kan du få det fulde overblik over, hvordan du som virksomhedsejer hæfter for din virksomhed. Om der er personlig, solidarisk eller begrænset hæftelse afhænger af, hvilken virksomhedsform det drejer sig om. Læs om, hvad du hæfter for, og hvornår du hæfter for gæld i din virksomhed. 

  1. Hvad er personlig hæftelse?
  2. Hvad er solidarisk hæftelse?
  3. Hvad er begrænset hæftelse?
  4. Hvordan hæfter du i din virksomhed?

Hvad er personlig hæftelse?

Personlig hæftelse betyder, at du er personligt ansvarlig for eventuel gæld i din virksomhed. Hvis der stilles økonomiske krav fra kreditorer, som virksomheden ikke kan betale, skal du derfor dække kravene for dine egne penge.

Virksomhed Personlig Hæftelse

Hvad er solidarisk hæftelse?

Hvis du hæfter solidarisk, betyder det, at du og dine medejere er forpligtede til at dække eventuelle krav fra kreditorer, uanset om de andre ejere betaler deres andel. Selskabets kreditorer kan derfor kræve, at du betaler det fulde beløb, hvis dine medejere ikke har råd til det.

Virksomhed Solidarisk Hæftelse

Hvad er begrænset hæftelse?

Hvis du ikke ønsker at hæfte personligt eller solidarisk, kan du starte virksomheden som et selskab med begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder, at eventuelle kreditorer kun kan stille deres økonomiske krav imod selskabet.

Din hæftelse er derfor begrænset til selskabets kapital, og du risikerer ikke din egen formue, hvis selskabet går konkurs.

Virksomhed Begrænset Hæftelse

Hvordan hæfter du i din virksomhed?

Enkeltmandsvirksomhed – hæftelse: Personlig

Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt for din virksomheds gæld. Til gengæld kan du stifte virksomheden uden penge.

Personligt mindre ejet virksomhed – hæftelse: Personlig

Ved en personligt mindre ejet virksomhed hæfter du personligt for din virksomheds gæld.

Interessentskab – hæftelse: Personlig og solidarisk

Når du opretter et interessentskab sammen med andre, hæfter I både personligt og solidarisk for den gæld, som selskabet stifter. Derfor kan det være en god idé at lave en interessentskabskontrakt, så du og dine medejere kan aftale nogle fælles spilleregler for driften af virksomheden.

Anpartsselskab – hæftelse: Begrænset

Hvis du vil undgå at hæfte personligt og samtidig gerne vil starte en virksomhed så billigt som muligt, skal du vælge at oprette et anpartsselskab. Her er din hæftelse begrænset til selskabets formue.

Aktieselskab – hæftelse: Begrænset

Et aktieselskab er, ligesom et anpartsselskab, en selvstændig juridisk enhed. Derfor påvirker selskabets forpligtelser og gæld ikke virksomhedens ejere. Som ejer hæfter du derfor kun begrænset.

Holdingselskab – hæftelse: Begrænset

Da et holdingselskab enten er et anparts- eller aktieselskab, gælder der de samme regler for hæftelse som i den type selskaber. Her er det vigtigt at nævne, at et holdingselskab ikke skal dække krav fra kreditorer i et driftsselskab. Derfor stilles der meget sjældent krav imod selve holdingselskabet.