Guide til oprettelse af aktieselskab

Bliv klogere på den mest ansete virksomhedsform herunder. Du kan blandt andet læse om hvad et aktieselskab er, hvor man vælger at stifte et A/S og fodele og ulemper:

 1. Hvad er et aktieselskab?
 2. Hvorfor stifte et A/S?
 3. Aktieselskab - Fordele og ulemper
 4. Kapitalkrav i A/S
 5. Skat og lovgivning

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab, forkortet A/S er en selskabsform bestående af aktier og aktionærer. Selskabet er inddelt i aktier, som fordeles ud fra ejernes økonomiske indskud i virksomheden. Ejerne i denne forbindelse er aktionærer (personer og virksomheder), der investerer og køber aktier i selskabet.

Hvad er et aktieselskab?

Eksempel: Mette, Ole og Søren ønsker at stifte et aktieselskab med fælles og ligelig fordelt ejerskab. De skal bruge 400.000 kr. i startkapital til oprettelse af selskabet. Da partnerne ikke ønsker at indskyde hele deres opsparing i den nystiftede forretning, vælger de at finde investorer udefra. Her vælger holdingselskabet ABC Holding at indskyde 50.000 kr., mens et andet selskab MOS ApS vælger at indskyde 50.000 kr. Mette, Ole og Søren indskyder hver især 100.000 kr. og bliver 25 % medejere i selskabet, mens ABC Holding og MOS ApS tilsammen ejer de resterende 25 %.

Hvorfor stifte et A/S?

Der er mange fordelagtige grunde til at vælge et A/S. Du bør vælge at stifte et aktieselskab, når du ønsker;

Hvorfor stifte et A/S?

 • At udstråle robusthed, troværdighed overfor kundekreds, forretningsforbindelser og leverandører.
 • At begrænse risikoen for din personlige formue ved mulig konkurs.
 • At benytte dig af skattemæssige fordele.
 • At tilføje nyt kapital og investering til selskabet.

Aktieselskab – Fordele og ulemper

For at stifte et aktieselskab, skal du indskyde 400.000 kr. fra start, hvilket er mange penge. Selvom kapitalkravet på 400.000 kr. fremstår som en ulempe, er der dog en række fordele, der gør selskabsformen særlig attraktiv. De mest fremtrædende fordele er;

Aktieselskab – Fordele og ulemper

 • Begrænset hæftelse – Du risikerer kun den indskudte kapital. Banker og lignende kreditorer kan altså ikke opkræve gæld fra din personlige formue.
 • Selskabet kan indgå i holdingstruktur – Selskabets aktier kan ejes via et holdingselskab. Så længe overskuddet ikke udloddes, kan selskabets overskud bevares eller geninvesteres skattefrit.
 • Selvstændig juridisk enhed – Kan altså påtage sig rettigheder og pligter, som fysiske personer. Et aktieselskab kan nøjes med at betale lavere skat, også benævnt selskabsskat.
 • Fleksibilitet i ejerkreds – Når en ejer ønsker at tilføje, videresælge eller overdrage ejerandele, kan dette nemt gøres.

Kapitalkrav i A/S

Et A/S stiller det største kapitalkrav sammenlignet med andre selskabsformer herunder et anpartsselskab (ApS). Der skal som minimum indskydes 400.000 kr. ved oprettelse af selskabet. Én person kan indskyde hele beløbet selv, eller flere aktionærer kan deles om den samlede aktiekapital. Kapitalen kan også indskydes som apportindskud.

Kapitalkrav i A/S

Krav til stiftelse af A/S

Mens selskabsloven stiller få krav til en enkeltmandsvirksomhed, stilles der langt flere krav til stiftelse af et aktieselskab. Nogle af de vigtigste krav er følgende;

Krav til stiftere

Stiftere i et A/S skal også opfylde en række krav, før selskabet kan etableres. Kravene til stifterne afhænger af om der er tale om fysiske eller juridiske personer.

Krav til fysiske personer;

 • Skal være myndige personer
 • Må ikke være under værgemål
 • Må ikke være sendt til rekonstruktion
 • Må ikke være gået konkurs i et andet selskab

Krav til juridiske personer;

 • Skal være anerkendt som juridisk enhed
 • Kan være selskaber, foreninger og fonde
 • Må ikke være under rekonstruktion
 • Må ikke være under tvangsopløsning

En enkeltmandsvirksomhed eller en personlig ejet mindre virksomhed (PMV) kan ikke være stifter af et A/S. Ejeren i disse virksomhedstyper kan dog sagtens stifte et A/S som person.

Skat og lovgivning

Som ejer af et aktieselskab skal du betale skat af selskabets overskud, også kaldt selskabsskat eller virksomhedsskat (22 % i 2022). Den lave skatteprocent gælder kun så længe, overskuddet bruges til nye investeringer. Ved udbetaling af overskud til eget forbrug, skal der fortsat betales indkomstskat.

Skat og lovgivning

Eksempel: Kim ejer Støvsugerfirmaet A/S. Aktieselskabet har et overskud på 1.000.000 kr., som har betalt 22 % i selskabsskat (tilsvarende 220.000 kr.). Der er 780.000 kr. tilbage af overskuddet, og Kim beslutter at udbetale 280.000 kr. til sig selv. Han skal derfor beskattes efter reglerne om indkomstskat. Hans indkomstskat ligger på 51 %. Da han allerede har betalt 22 % i virksomhedsskat, skal han betale (51 % - 22 %) = 29 % i personlig indkomst. Kim betaler 29 % af 280.000 kr. (tilsvarende 81.200 kr.) og får udbetalt 198.800 kr.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål til selskabsformen A/S eller anden virksomhedsform, kan du kontakte os helt gratis. Uanset hvad din henvendelse drejer sig om, vil du blive viderestillet til en professionel jurist med ekspertise netop indenfor det område, du søger. Kontakt nu for en uforpligtende samtale.