Opret Aktieselskab (A/S)

Hvad er et aktieselskab, og hvilke overvejelser skal du gøre dig, før du opretter et aktieselskab?
Et aktieselskab er for dig, der gerne vil starte en virksomhed, som udstråler pålidelighed og troværdighed.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab kan have en eller flere ejere, som kaldes aktionærer. Selskabet er inddelt i aktier, som normalt fordeles ud fra ejernes økonomiske indskud. Ejerne kan både være personer og virksomheder.

Aktieselskab – fordele og ulemper

Når du opretter et aktieselskab skal den samlede indskudte kapital fra ejerne som minimum være på 400.000 kr. Du skal vælge denne selskabsform frem for et anpartsselskab, hvis du gerne vil børsnoteres, eller hvis du ønsker at fremstå som en meget pålidelig og troværdig virksomhed. Det kan være vigtigt, hvis du vil byde på store offentlige udbud, eller du skal lave længerevarende kontrakter med andre virksomheder.
Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvilket betyder, at du kun hæfter for det beløb, som er indskudt. Selskabet skal indberette årsregnskab og føre en ejerbog. Derudover skal ledelsen i et aktieselskab bestå af en direktion og en bestyrelse.

Aktieselskab – Skat og lovgivning

Som ejer af et aktieselskab skal du betale skat af selskabets overskud i form af selskabsskat.
Du er underlagt love som bogføringsloven, selskabsskatteloven, årsregnskabsloven og affaldsbekendtgørelsen.