Servitut

En servitut er en betegnelse for, at man får en begrænset ret til en fremmed fast ejendom. Uden en servitut ville indehaveren af servitutten ikke have adgang til den pågældende ejendom efter de almindelige regler. Det indebærer, at ejerens råderet over ejendommen indskrænkes. Man skelner mellem den positive og negative servitut. De adskiller sig ved, hvad servitutten indskrænker.

Hvad er forskellen på en positiv og en negativ servitut?

Man skelner mellem positive servitutter og negative servitutter. De positive servitutter kendes også rådighedservitutter, og de negative servitutter kaldes også tilstandsservitutter. Der findes andre typer af servitutter, fx villaservitutter eller tilegnelsesservitutter. 

  • Positiv servitut: Servitutten kræver, at andre folk udover ejerne har adgang til at råde over ejendommen. Det kunne f.eks. være en færdselsret, som giver ret til at færdes på et bestemt område.
  • Negativ servitut: Servitutten kræver, at der bliver opretholdt en bestemt tilstand på ejendommen. Det kunne f.eks. være, at bygningerne ikke må overskride en vis højde.

Der findes også andre servitutter. En villaservitut har til formål at sikre, at et villakvarter bliver bevaret som et villakvarter. En tilegnelsesservitut er i stedet en særlig udnyttelsesret, f.eks. jagtret.

Hvem gælder servitutten for?

En servitut bliver stiftet ved aftale, men det afhænger af den bestemte servitut, hvem den kommer til at gælde for. Den kan både gælde for den herskende ejendom eller være personlig.

  • Den herskende ejendom: Servitutten gælder for alle de skiftende ejere af den faste ejendom.
  • Personlig: Servitutten er kun til fordel for én bestemt person.

Hvem kan være påtaleberettiget på en servitut?

En servitut er en juridisk bindende aftale, som bliver indgået mellem to parter. De to parter kan enten begge være private parter, men den kan også blive indgået mellem en privat person og en offentlig myndighed. 

Skal servitutter tinglyses?  

Ja, servitutter skal tinglyses. Dokumentet, der bliver tinglyst, skal indeholde de påtaleberettigede. Tinglysningen er med til at sikre, at servitutten er gyldig over for senere aftaleerhververe i god tro samt kreditorer.

Man kan tjekke, om der er servitutter tinglyst på ens grund via tinglysning.dk. Det gør man ved at undersøge tingbogen for ens ejendom.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.