Påtaleberettiget

Påtaleberettiget henviser til en myndighed, der har ret til at indlede retslige skridt og føre en straffesag mod en mistænkt person. I Danmark er det primært anklagemyndigheden, der har påtaleberettigelse, og de har ansvaret for at afgøre, om der skal rejses tiltale mod en person i en straffesag.

Hvad betyder "påtaleberettiget"?

"Påtaleberettiget" henviser til den myndighed, der har ret til at indlede en strafferetlig forfølgning af en person eller en enhed i en retssag. Det er den myndighed, der har beføjelse til at rejse tiltale mod en person, der mistænkes for at have begået en strafbar handling.

Retsplejeloven

Retsplejeloven fastsætter, hvem der har kompetence til at anlægge en retssag. Ifølge loven er anklagemyndigheden påtaleberettiget i straffesager, medmindre andet er bestemt i loven. Dette betyder, at anklagemyndigheden har beføjelse til at indlede en straffesag, foretage efterforskning og fremsætte anklager mod mistænkte personer.

Der er dog visse undtagelser, hvor andre myndigheder eller privatpersoner kan have påtaleberettigelse. For eksempel kan visse specialiserede myndigheder som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen have påtaleberettigelse i sager om konkurrencelovovertrædelser. Private kan også have påtaleberettigelse i visse tilfælde, f.eks. i sager om ærekrænkelser eller visse økonomiske forbrydelser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.