Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en dansk statslig tilsynsmyndighed under Erhvervsministeriet. Styrelsen arbejder for at fremme et sikkert og fair konkurrencemarked samt beskytte forbrugerne i Danmark. De arbejder på tværs af en række forskellige områder, herunder konkurrencepolitik, markedsføring, finansielle tjenester og meget mere.

Forbrugerstyrelsen - Læs mere her

Arbejdsopgaver

Forbrugerstyrelsen har en række beføjelser og værktøjer til at opnå sine mål om et sikkert, trygt og fair marked for forbrugerne. De kan undersøge og forbyde urimelige kontraktvilkår, forbyde vildledende markedsføring og kræve produkter trukket tilbage fra markedet, hvis de udgør en sikkerhedsrisiko for forbrugerne. Arbejdsopgaverne omfatter;

  1. Forbrugerbeskyttelse – Forbrugerstyrelsen arbejder for at sikre, at forbrugerne har adgang til oplysninger om produkter og tjenester, så de kan træffe informerede beslutninger om deres køb. Styrelsen sikrer, at forbrugerne har rettigheder ved indgåelse af købsaftaler.
  2. markedsføring og handelspraksis – Forbrugerstyrelsen arbejder for at sikre, at markedsføring og handelspraksis er fair og ikke vildledende, og at forbrugerne beskyttes mod urimelige kontraktvilkår.
  3. Sikkerhed og standarder – Forbrugerstyrelsen arbejder for at sikre, at produkter og tjenester, der er tilgængelige på markedet, er sikre og opfylder relevante standarder og krav.
  4. Digitalisering – Forbrugerstyrelsen arbejder for at sikre, at forbrugerne er beskyttet i en stadig mere digital verden, og at deres rettigheder også gælder i online miljøer.

Klagenævn

Afhængigt af den konkrete klage, kan en forbruger indgive sin klage til Nævnes Hus eller et af Klage-og Ankenævnene. Det er nemlig forskellige klageorganer og myndigheder, der behandler klagerne og vurderer, om der er grundlag for behandling af den konkrete henvendelse.

Er du i tvivl?

Hvis du ønsker at klage, men er i tvivl om, hvilken myndighed du skal henvende dig til, kan du udfylde og indsende en standardformular på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

Når styrelsen har modtaget din henvendelse, vil de undersøge den nærmere og vurdere, hvilken myndighed der er den rette at sende klagen videre til. Dette kan spare dig tid og besvær med at finde den rigtige myndighed selv.

Relaterede ord

Forbrugeraftale
Forbrugerbeskyttelse
Forbrugerombudsmanden

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.