Kompetence

Kompetence er en persons eller en ledelsesorgans evne til at udføre specifikke opgaver og opnå resultater i forskellige situationer. Det kan omfatte både faglige og personlige færdigheder, såsom teknisk viden, kommunikationsevner og ledelsesmæssige færdigheder.

Kompetence

Hvad er kompetence?

Kompetence kan beskrives som evnen til at udføre en opgave eller løse et problem på en effektiv og passende måde. Det indebærer ofte en kombination af færdigheder, viden, erfaringer, kvalifikationer og beføjelser hos en person på samme tid.

  • Færdigheder referer til de praktiske og håndgribelige evner, som en person besidder.
  • Erfaringer henviser til den praktiske læring, som en person har opnået gennem tidligere arbejde, uddannelse eller andre aktiviteter.
  • Viden er den teoretiske eller akademiske forståelse af et emne.
  • Kvalifikationer er officielle anerkendelser af en persons kompetence (fx eksamensbeviser eller certifikater).
  • Bemyndigelse henviser til de beføjelser eller ansvar, som en person er givet til at udføre en bestemt opgave eller beslutning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.