Pengetank

En pengetank er det samme som et holdingselskab, der anvendes til at eje andele i operative selskaber, herunder anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S). Holdingselskabet fungerer som en central enhed, der administrerer ejerandele og kapitalfordeling blandt forskellige selskaber, uden selv at være direkte involveret i operationelle aktiviteter.

Hvad er en pengetank?

En pengetank er blot en anden betegnelse for et holdingselskab. Et holdingselskab oprettes hovedsageligt for at eje aktier eller anparter i et eller flere selskaber. Det fungerer som en pengetank ved at have kapital og ejerskab i flere selskaber med det overordnede mål at maksimere porteføljeværdien.

Hvilken type virksomhed er et holdingselskab?

Et holdingselskab fungerer som en overordnet enhed, hvis hovedformål er at eje andele i andre operative selskaber. Holdingselskabet styrer ejerskab og kapital mellem disse datterselskaber, men det deltager ikke aktivt i deres daglige drift eller operationer.

Hvad er fordelene ved et holdingselskab?

Der er en række fordele ved at anvende et holdingselskab som en pengetank, herunder:

  1. Skattefordel:
  1. Risikobegrænsning:
  • Mulighed for at adskille driftsrisiko i et selskab fra kapitalopsparing i et andet selskab (holdingselskabet).
  1. Udbytte og kapitaloverførsel:
  • Mulighed for at modtage udbytte uden beskatning.
  • Fleksibilitet i at overføre kapital mellem selskaber uden skattemæssige konsekvenser.
  1. Kreditorbeskyttelse:
  • Kreditorbeskyttelse for de midler, der er placeret i holdingselskabet som udbytte, i tilfælde af konkurs i driftsselskabet.
  1. holdingselskab som pengetank:
  • Funktion som en central enhed, der administrerer kapital og ejerskab i flere selskaber for at maksimere porteføljeværdien.

Sammenfattende fungerer et holdingselskab som en juridisk struktur, der giver fordele i form af skatteoptimering, risikostyring og fleksibilitet i kapitaladministration.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.