Datterselskab

Et datterselskab er et kapitalselskab, hvor moderselskabet ejer mere end halvdelen af datterselskabets aktier eller anparter. Moderselskabet kan have én eller flere datterselskaber, som tilsammen danner en koncern. Datterselskabet er dog en selvstændig virksomhed, som bl.a. skal udarbejde eget regnskab og har egen ledelse. Man ser ofte, at virksomheder opretter datterselskaber, når virksomheden har planer om at udvide til udlandet. 

Hvilken type selskab skal et datterselskab være?

Man bestemmer selv datterselskabets type af selskab. Det eneste krav er bare, at datterselskabet er et kapitalselskab. Det vil sige, at man kan vælge mellem et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Hvordan opretter man et datterselskab?

Man opretter et datterselskab ved at etablere et nyt selskab og efterfølgende overføre mindst halvdelen af aktierne eller anparterne i datterselskabet til moderselskabet. Datterselskabet skal efterfølgende registreres hos Erhvervsstyrelsen samt Virk.dk. for at modtage et CVR-nummer og blive gyldigt. 

Fordelene ved et datterselskab

Der er flere fordele ved, at man opretter et datterselskab. Fordelene relaterer sig både til oprettelsen af selskabet samt til sparede omkostninger. Der er bl.a. følgende fordele:

  • Nemt at oprette og sælge: Datterselskabet er nemt at stifte og sælge, fordi selskabet fungerer som en selvstændig enhed.
  • Skattefrit overskud: Man kan overføre overskud uden at skulle betale skat fra datterselskabet til moderselskabet.
  • Sparede omkostninger: Man kan spare omkostninger ved at oprette et datterselskab i udlandet. Det kunne f.eks. være, at man sparer penge i transportomkostninger, billigere materiale og arbejdskraft.

Ulemper ved et datterselskab

Der er ikke kun fordele ved at have et datterselskab. Selvom datterselskabet er en selvstændig enhed, har moderselskabet fortsat et ansvar over for datterselskabet. Ulemperne ved et datterselskab er derfor bl.a.:

  • Økonomisk afkast: Der er en risiko for, at datterselskabet ikke har et økonomisk afkast fra starten af.
  • Love og regler: Moderselskabet skal sørge for, at datterselskabet er i overensstemmelse med de formelle regler, f.eks. om revisorkontrol.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.