Flygtning

En flygtning er en person, der på grund af frygt for forfølgelse på grund af deres race, religion, nationalitet, politiske overbevisning eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, er tvunget til at forlade deres hjemland og søger beskyttelse og sikkerhed i et andet land.

Flygtning - Læs mere her

Hvad er en flygtning?

FN’s Flygtningekonvention fra 1951, definerer en flygtning som en person, der på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse befinder sig udenfor det land, hvor vedkommende har statsborgerskab, og på grund af denne frygt ikke kan eller vil søge beskyttelse i sit land. Begrebet flygtning omfatter også;

  • Mennesker, der er flygtet fra krig
  • Mennesker, der er flygtet fra konflikt
  • Mennesker, der er flygtet fra naturkatastrofer

FN’s Flygtningekommissariat (UNHCR)

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) arbejder på globalt plan for at beskytte og større flygtninge og andre fordrevne personer. UNHCR arbejder blandt andet for genbosætning af kvoteflygtninge og at sikre, at disse kan få adgang til beskyttelse, fødevarehjælp, sundhedspleje, uddannelse og andre grundlæggende behov.

Kvoteflygtning

En kvoteflygtning er en person, der er anerkendt som flygtning af UNHCR, og som er blevet udvalgt af en national regering til at blive genbosat i deres land. Kvoteflygtninge bliver udvalgt på grund af deres beskyttelsesbehov. De udvalgte flygtninge gennemgår sikkerhedskontroller og sundhedsundersøgelser, før de rejser til modtagerlandet.

Formål

Formålet med kvoteflygtningesystemet er at give beskyttelse og en ny start til flygtninge, som ikke kan vende tilbage til deres hjemland, og derfor har brug for en langsigtet løsning. Nationale regeringer, der modtager kvoteflygtninge, indgår de en aftale med UNHCR om at modtage et bestemt antal flygtninge om året.

EU

EU har også etableret en række programmer og initiativer for at hjælpe flygtninge. EU’s asyl- og migrationspolitik er designet til at sikre en retfærdig og effektiv behandling af asylansøgere og flygtninge. EU har også oprettet en række finansielle instrumenter til støtte for flygtninge og asylansøgere.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe flygtninge?

Det er vigtigt at understrege, at flygtninge er mennesker, der har brug for beskyttelse og større. Som en del af det internationale samfund er det vores ansvar at tage hånd om og hjælpe flygtninge, når det er muligt.

Relaterede ord

EMRK

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.