EMRK

EMRK står for ”Den Europæiske Menneskerettighedskonvention” på dansk.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er en international konvention, der blev vedtaget af Rådet for Europæisk samarbejde (nuværende Council of Europe) i 1950. EMRK fastlægger en række grundlæggende rettigheder og frihedsbetingelser for borgerne i de signerede stater, herunder;

  • Retten til liv
  • Retten til frihed
  • Retten til Sikkerhed
  • Retten til ytrings- og samlingsfrihed
  • Retten til religion og trosfrihed
  • Retten til et retfærdigt retssystem
  • Retten til beskyttelse mod diskrimination

Rolle

EMRK har en vigtig rolle i at beskytte menneskerettighederne i Europa. Når en stat tilslutter sig konventionen, forpligter de sig til at respektere og overholde de grundlæggende rettigheder, som er beskrevet i konventionen.

Hvis en person føler, at deres rettigheder er blevet krænket af en stat, kan de anlægge sag mod staten ved at anvende EMRK. Der er oprettet en domstol, der er ansvarlig for afgørelse af sådanne tvister.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.