Dødsbobehandling

En dødsbobehandling kan være en omfattende proces, hvor det kan være svært at vide præcis hvilke opgaver, der skal løftes og hvem der skal gøre hvad. Arvingerne har typisk en lang række opgaver, som skal varetages og dette kan synes uoverskueligt.

Selvom det bestemt er muligt selv at varetage en dødsbobehandling, så vælger mange at benytte sig af en bobestyrer, da disse kender alle faldgruber og har prøvet processen mange gange før. Her på siden har vi samlet relevant information vedr. dødsbobehandling, så du nemt og hurtigt kan få et overblik over de spørgsmål, som du måtte sidde inde med.

Det finder du bl.a. svar på her på siden

Hvad er prisen for en dødsbobehandling?

Hvis du ønsker at få hjælp til en dødsbobehandling, så er det meget relevant at kende prislejet eller det sålær, som advokaten tager for opgaven på forhånd. Prisen for at få hjælp til dødsbobehandling af en advokat varierer som ofte ift. den samlede værdi af dødsboet.

Typiske priser vil være:

Samlet værdi af dødsbo udgør mindre end 500.000 kr.
Salær: 15.000 kr.

Samlet værdi af dødsbo udgør fra 500.000 til 1 million kr.
Salær: 20.000 kr.

Samlet værdi af dødsbo udgør fra 2 millioner kr. og opefter.
Salær: 30.000 kr.

Det anbefales ikke altid at vælge den bobestyrer som yder den billigste dødsbobehandling. Grunden hertil skal findes i, at der kan være mange faldgruber, som man skal være opmærksom på og netop dette vil en erfaren advokat inden for dødsbobehandling være opmærksom på.

Hvor lang tid tager en dødsbobehandling?

Helt overordnet, så er det meget individuelt hvor lang tid det tager at foretage en komplet dødsbobehandling.

Der vil være sager, som er særligt omfattende. Det kunne eksempelvis være, at der var særlige forhold gældende såsom en igangværende retsag, restskat eller lignende, som involverer offentlige instanser, eller at der er særlige aktiver i form af fast ejendom, som evt. skal afvikles i løbet af dødsbobehandlingen.

I den anden boldgade kan et dødsbo også være helt ligetil, hvis der ikke gør sig særlige forhold gældende. I situationer som disse vil en dødsbobehandling kunne håndteres på ganske kort tid, hvilket i denne sammenhæng svarer til et par uger.

Det anbefales altid at spørge omkring bobestyrerens salær som bliver valgt til dødsbobehandlingen til råds omkring, hvor lang tid han eller hun, regner med at bruge på hele behandlingen.

Et typisk skøn vil allerede kunne gives kort efter, at du har sat ord på den situation der skal tages hånd om.

Vores dygtige bobestyrer kan hjælpe dig med din dødsbobehandling

Hvilke skridt er der i en dødsbobehandling?

Til at starte med skal arvingerne først og fremmest identificeres og findes. Dette har førsteprioritet sammen med sikring af boets aktiver. Herefter følger bobestyreren følgende arbejdsgange.

Proklama i Statstidende

Der indrykkes en annonce i Statstidende, som hedder et proklama. Statstidende er en offentligt tilgængelig publikation, som findes på nettet. Formålet med proklamaet er, at alle boets kreditorer bliver informeret om, at en person er gået bort. Kreditorerne har nu 8 uger til at gøre krav på boets gæld til dem. De 8 ugers tidsfrist er det, der kaldes for proklamafristen.

Åbningsstatus

Når proklamafristen er udløbet, så udarbejdes en åbningsstatus for boet. Åbningsstatussen viser aktiver og passiver i boet ud fra dødsdagen. Åbningsstatussen er en foreløbig status. Arvingerne får dermed et praj om, hvor meget de ca. kan forvente at arve. Det er ikke dette beløb, som arvingerne kommer til at arve! Åbningsstatus sendes til arvingerne og til SKAT.

Undersøgelse af krav mod boet

Bobestyreren undersøger nu om kravene mod boet skal anerkendes. Det sker i visse tilfælde, at f.eks. kreditorernes krav ikke er korrekte. Disse krav skal dermed ikke anerkendes. Hvis bobestyreren anerkender krav uden, at arvingerne protesterer, så er kravet anerkendt. En evt. kreditor skal dermed have sine penge.

Udarbejdelse af boopgørelse

Når krav mod boet er anerkendt, udarbejdes den endelige boopgørelse. Bobestyreren udarbejder en selvangivelse for boet, hvis boet er skattepligtigt.

Godkendelse af boopgørelse

Til sidst indkalder bobestyreren til et afsluttende møde med arvingerne. Arvingerne skal godkende boopgørelsen. Efterfølgende skal SKAT og Skifteretten godkende.

Ovenstående er en kort gennemgang af, hvordan et bo gøres op i praksis.

Hvilke frister der er ved en dødsbobehandling?

Der er altid en risiko for at processen ved en dødsbobehandling kan trække ud, eftersom bobestyreren er afhængig af mange forskellige personer og en lang række af opgaver, som andre skal udføre, som en del af en større process.

Der skal indrykkes en annonce i Statstidende, som hedder et proklama. Efter offentligørelse af proklama er den en frist på otte uger for evt. kreditorer. Først når denne frist er udløbet, kan der laves et overblik og boets aktiver.

Fristen for udarbejdelse af samlet boopgørelse har en skæringsdato som hedder senest et år efter dødsfaldet.

Efter boopgørelsen er foretaget har arvingerne tre måneder til at sende opgørelsen til skifteretten og til SKAT.

Ovenstående betyder, at fristen ved et privat skiftet bo, maksimalt må beløbe sig til være 15 måneder. Inden de 15 måneder skal dødsbobehandlingen være afsluttet.

I tilfælde hvor dødsboet bliver behandlet af en bobestyrer, så er fristen noget længere. Her hedder fristen to år efter dødsfaldet med mulighed for forlængelse. To år kan synes som lang tid og denne tidshorisont, ses også kun i få tilfælde. Normalt varer dødsbobehandlingen dog i markant kortere tid.

Hvordan foregår værdisætning ved dødsbobehandling?

En værdisætning af et dødsbo kan også kaldes en boopgørelse og er den afsluttende opsamling af alle aktiver og passiver der er blevet efterladt af den afgåede. Hertil skal man tillægge eventuelle udgifter eller indtægter som er tilknyttet dødsboet fra den dag hvor personen er gået bort og frem til senest 3 måneder efter skæringsdagen.

Værdisætningen er et af de vigtigste elementer i en dødsbobehandling.

Aktiver skal ses som alt der har en positiv værdi og med andre ord kan omsættes til penge, mens at Passiver skal ses som alt det med en negativ værdi eller skyldner beløb til eksempelvis kreditorer. Eksempelvis vil den afdødes bolig være et aktiv, da den har en positiv værdi ud fra hvad den kan sælges til, mens at et evt. lån i boligen vil være et passiv, da det vil skulle tilbagebetales førend arven kan udbetales til arvingerne.

Det er en meget forsimplet forklaring på en boopgørelse eller værdisætning af et dødsbo, mens at det i realiteten ofte vil omhandle en længere række kompleksiteter i stil med affektionsværdier, arvestykker, værdipapirer, skjulte opsparinger, tilgodehavender og lignende som ikke bare vil være et simpelt plus og minus regnestykke.

Hvad gør man når dødsboet er gældsbehæftet?

Det er ikke altid at værdien af et dødsbo, efter man har opgjort alle aktiver og passiver, ender ud med et positivt resultat. Når denne situation opstår ifm. en dødsbobehandling, så er der mulighed for, at arvingerne ender med at skulle betale den gæld, som afdøde havde.

For at mindske gælden anbefaler man generelt, at arvingerne så hurtigt som det overhovedet er muligt får afmeldt alle lejeaftaler, abonnementer, forsikringer og medlemskaber - det kan eksempelvis være til banker, forsikringsselskaber, fitnesscentre, magasiner, levering af mad, rengøring, pasning af haven og lignende. Når sådanne ting afmeldes, vil de tilknyttede kreditorer sandsynligvis sende evt. udestående tilgodehavender til arvingerne, der skal sørge for at få det afviklet på behørig vis.

Hvis dødsboet i sidste ende viser sig, at have så meget gæld at passiverne overstiger aktiverne, så skal dette straks meldes til skifteretten - det er nemlig ikke lovligt at afholde privat skifte i et sådanne tilfælde. Herved vil skifteretten tildele dødsboet en bobestyrer.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Vi håber, at du er blevet klogere på hvad en bobestyrer og bobehandling er - og at du har fået svar på de fleste af dine spørgsmål.

Hvis du forsat har brug for hjælp eller lyst til at læse mere om emnet, så svarer vi herunder på en lang række yderligere spørgsmål.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os for at få hjælp til din dødsbobehandling. Klik på den grønne kontakt-knap og udfyld oplysningerne, så ringer vi dig op!