Guide til dødsbobehandling

Selvom det bestemt er muligt selv at varetage en dødsbobehandling, vælger mange at benytte sig af en bobestyrer, da de kender alle faldgruber og har prøvet processen mange gange før. Her på siden har vi samlet relevant information vedrørende dødsbobehandling, så du nemt og hurtigt kan få et overblik.

  1. Hvad er prisen for dødsbobehandling?
  2. Hvor lang tid tager en dødsbobehandling?
  3. Hvilke skridt er der i en dødsbobehandling?
  4. Hvilke frister er der ved en dødsbobehandling?
  5. Hvordan foregår værdisætning ved dødsbobehandling?
  6. Hvad gør man, når dødsboet er gældsbehæftet?

Hvad er prisen for dødsbobehandling?

Hvis du ønsker at få hjælp til en dødsbobehandling, bør du på forhånd kende til prislejet eller det salær, som advokaten tager. Prisen for at få hjælp til dødsbobehandling af en advokat varierer nemlig ofte i forhold til den samlede værdi af dødsboet.

Typiske priser vil være:

Samlet værdi af dødsbo udgør mindre end 500.000 kroner.
Salær: 15.000 kroner.

Samlet værdi af dødsbo udgør fra 500.000 til 1 million kroner.
Salær: 20.000 kroner.

Samlet værdi af dødsbo udgør fra 2 millioner kroner og opefter.
Salær: 30.000 kroner.

Det anbefales ikke altid at vælge den bobestyrer, der yder den billigste dødsbobehandling. Grunden hertil er, at der kan være mange faldgruber, som man skal være opmærksom, hvilket en erfaren advokat inden for dødsbobehandling vil være.

Hvor lang tid tager en dødsbobehandling?

Overordnet set er det meget individuelt, hvor lang tid det tager at foretage en komplet dødsbobehandling. Det skyldes, at hver sag er forskellig. Nogle sager vil være særligt omfattende, mens andre er mere ligetil.

En omfattende sag kan for eksempel være, hvis der er særlige forhold gældende, såsom en igangværende retsag, restskat eller lignende, der involverer offentlige instanser. Eller hvis der er særlige aktiver i form af fast ejendom, som eventuelt skal afvikles i løbet af dødsbobehandlingen.

I den anden boldgade kan et dødsbo også være helt ligetil, hvis der ikke gør sig særlige forhold gældende. I situationer som disse vil en dødsbobehandling kunne håndteres på ganske kort tid, hvilket i denne sammenhæng svarer til et par uger.

Det anbefales altid at spørge bobestyreren, hvor lang tid han eller hun regner med at bruge på hele behandlingen, samt hvad salæret vil være.

Et typisk skøn vil allerede kunne gives kort efter, at du har sat ord på den situation, der skal tages hånd om.

Vores dygtige bobestyrer kan hjælpe dig med din dødsbobehandling

Hvilke skridt er der i en dødsbobehandling?

Til at starte med skal arvingerne først og fremmest identificeres og findes. Dette har førsteprioritet sammen med sikring af boets aktiver. Herefter følger bobestyreren følgende arbejdsgange:

Proklama i Statstidende

Der indrykkes en annonce i Statstidende, som hedder et proklama. Statstidende er en offentligt tilgængelig publikation, som findes på nettet. Formålet med proklamaet er, at alle boets kreditorer bliver informeret om, at en person er gået bort. Kreditorerne har nu 8 uger til at gøre krav på boets gæld til dem. De 8 ugers tidsfrist er det, der kaldes for proklamafristen.

Åbningsstatus

Når proklamafristen er udløbet, udarbejdes en åbningsstatus for boet. Åbningsstatussen viser aktiver og passiver i boet ud fra dødsdagen. Åbningsstatussen er en foreløbig status. Arvingerne får dermed et praj om, hvor meget de cirka kan forvente at arve. Det er ikke dette beløb, som arvingerne kommer til at arve! Åbningsstatus sendes til arvingerne og til SKAT.

Undersøgelse af krav mod boet

Bobestyreren undersøger nu, om kravene mod boet skal anerkendes. Det sker i visse tilfælde, at for eksempel kreditorernes krav ikke er korrekte. Disse krav skal dermed ikke anerkendes. Hvis bobestyreren anerkender krav uden, at arvingerne protesterer, så er kravet anerkendt. En eventuel kreditor skal dermed have sine penge.

Udarbejdelse af boopgørelse

Når krav mod boet er anerkendt, udarbejdes den endelige boopgørelse. Bobestyreren udarbejder en selvangivelse for boet, hvis boet er skattepligtigt.

Godkendelse af boopgørelse

Til sidst indkalder bobestyreren til et afsluttende møde med arvingerne. Arvingerne skal godkende boopgørelsen. Efterfølgende skal SKAT og Skifteretten godkende.

Ovenstående er en kort gennemgang af, hvordan et bo gøres op i praksis.

Hvilke frister er der ved en dødsbobehandling?

Der er altid en risiko for, at processen ved en dødsbobehandling kan trække ud. det skyldes, at bobestyreren er afhængig af mange forskellige personer samt en lang række opgaver, der skal udføres af andre, som del af en større proces.

Der skal indrykkes en annonce i Statstidende, som hedder et proklama. Efter offentliggørelse af proklama er der en frist på otte uger for eventuelle kreditorer. Først når denne frist er udløbet, kan der laves et overblik over boets aktiver.

Fristen for udarbejdelse af en samlet boopgørelse har en skæringsdato, som hedder senest et år efter dødsfaldet.

Efter boopgørelsen er foretaget, har arvingerne tre måneder til at sende opgørelsen til Skifteretten og til SKAT.

Ovenstående betyder, at fristen ved et privat skiftet bo, maksimalt må beløbe sig til 15 måneder. Inden de 15 måneder skal dødsbobehandlingen være afsluttet.

I tilfælde, hvor dødsboet bliver behandlet af en bobestyrer, er fristen noget længere. Her hedder fristen to år efter dødsfaldet med mulighed for forlængelse. To år kan synes som lang tid, og denne tidshorisont ses også kun i få tilfælde. Normalt varer dødsbobehandlingen dog markant kortere tid.

Hvordan foregår værdisætning ved dødsbobehandling?

En værdisætning af et dødsbo, også kaldet boopgørelse, er den afsluttende opsamling af alle aktiver og passiver efterladt af den afdøde. Hertil skal man tillægge eventuelle udgifter eller indtægter, som er tilknyttet dødsboet fra den dag, hvor personen gik bort og frem til senest 3 måneder efter skæringsdagen.

Værdisætningen er et af de vigtigste elementer i en dødsbobehandling.

Aktiver er alt det, der har en positiv værdi. Det vil sige det, der kan omsættes til penge. Passiver er alt med en negativ værdi elle skyldnerbeløb til eksempelvis kreditorer. Den afdødes bolig kan for eksempel være et aktiv, da den har en positiv værdi ud fra, hvad den kan sælges for. Et eventuelt lån i boligen vil derimod være et passiv, da det skal tilbagebetales, førend arven kan udbetales til arvingerne.

Det er en meget forsimplet forklaring på en boopgørelse eller værdisætning af et dødsbo. I realiteten vil det ofte omhandle en længere række kompleksiteter i stil med affektionsværdier, arvestykker, værdipapirer, skjulte opsparinger, tilgodehavender og lignende, som ikke bare vil være et simpelt plus og minus regnestykke.

Hvad gør man, når dødsboet er gældsbehæftet?

Det er ikke altid, at værdien af et dødsbo ender ud med et positivt resultat, når alle aktiver og passiver er opgjort. Når den situation opstår i forbindelse med en dødsbobehandling, er der risiko for, at arvingerne ender med at betale den gæld, afdøde havde.

For at mindske gælden anbefaler man generelt, at arvingerne så hurtigt som det overhovedet er muligt, får afmeldt alle lejeaftaler, abonnementer, forsikringer og medlemskaber - det kan eksempelvis være til banker, forsikringsselskaber, fitnesscentre, magasiner, levering af mad, rengøring, pasning af haven og lignende.

Når sådanne ting afmeldes, vil de tilknyttede kreditorer sandsynligvis sende eventuelle udestående tilgodehavender til arvingerne, der skal sørge for at få det afviklet på behørig vis.

Hvis dødsboet i sidste ende viser sig at have så meget gæld, at passiverne overstiger aktiverne, skal dette straks meldes til Skifteretten - det er nemlig ikke lovligt at afholde privat skifte i et sådan tilfælde. Herved vil Skifteretten tildele dødsboet en bobestyrer.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Vi håber, at du er blevet klogere på, hvad en bobestyrer og bobehandling er - og at du har fået svar på de fleste af dine spørgsmål.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os for at få hjælp til din dødsbobehandling. Udfyld blot boksen til højre - så ringer vi dig op!