Guide til privat skifte

Privat skifte er den simpleste form for dødsbobehandling og dermed også billigere for arvingerne. Her på siden kan du blive meget klogere på, hvad det vil sige at foretage et privat skifte.

  1. Hvornår kan man foretage et privat skifte?
  2. Hvilke opgaver er der ved privat skifte?
  3. Er der behov for en advokat ved privat skifte?

Hvornår kan man foretage et privat skifte?

Hvis du har besluttet dig for at foretage et privat skifte, er der nogle helt klare betingelser, som skal være opfyldt. Har du den mindste tvivl angående nogle af punkterne, anbefaler vi, at du kontakter en dødsboadvokat, som kan bistå i en del af processen eller afklare eventuelle spørgsmål.

Alle arvinger skal være enige om behandlingsformen

Hvis der er flere arvinger, kræver det, at alle arvinger er enige om, at det er denne behandlingsform, der bliver brugt i forbindelse med dødsfaldet. Er der derimod ikke enighed, vil enhver arving kunne kræve, at boet skal behandles ved bobestyrer. Herved vil det være relevant at undersøge bobestyrer priser.

Hvis boet er udleveret til privat skifte, kan enhver arving når som helst kræve, at boet overgår til behandling hos en bobestyrer - dette sker som regel kun, hvis der er uenigheder undervejs i processen.

Boet, der skal skiftes, skal være solvent

Det er et krav, at det bo, der skal behandles, er solvent. At boet er solvent betyder, at de samlede aktiver (realisationsværdien af bolig, formue, inventar og så videre) skal kunne dække de samlede passiver (gæld, skattekrav).

Hvis der er den mindste usikkerhed omkring boets solvensgrad, bør boet ikke overgå til privat skifte.

Mindst en af arvingerne skal være myndig

Hvis vi antager, at der er 3 arvinger til et bo, så er det et krav ,at der minimum er én af personerne, der er myndig. Tidligere var reglerne omkring privat skifte markant strammere, så da var det et krav, at alle arvingerne var myndige.

Udover reglen omkring myndighed, skal mindst en af arvingerne under strafansvar erklære, at de ikke er under konkurs, gældssanering eller tvangsakkord.

Afdøde må ikke have udelukket privat skifte

Der kan ikke foretages et privat skifte, hvis afdøde eksplicit har frabedt sig dette - eksempelvis i sit testamente.

Dette krav skal arvinger og skifteretten selvfølgelig respektere. Hvis du står i denne situation, skal Skifteretten udpege en bobestyrer eller du kan selv vælge en.

Hvilke opgaver er der ved privat skifte?

Når der er valgt at afvikle et dødsbo ved et privat skifte, er det arvingerne, som står med det fulde ansvar, når det kommer til alle de praktiske og juridiske opgaver vedrørende dødsbobehandlingen.

I nogle tilfælde kan det være forholdsvist simpelt at foretage et privat skifte, mens det i andre tilfælde hurtigt kan blive meget komplekst. Herunder kan du se et udsnit af nogle af de mest centrale opgaver:

  • Fordeling af dødsboets aktiver
  • Beregning af boafgift
  • Lukke alle relevante bankkonti
  • Opsigelse af abonnementer
  • Udarbejdelse af åbningsstatus
  • Proklama i Statstidende

Ovenstående er et mindre udsnit af i alt over 200 punkter, som man skal være opmærksom på. Hvis du derfor er i tvivl omkring nogle af punkterne, så anbefaler vi, at du kontakter en advokat til at bistå dig i processen.

Er der behov for en advokat ved privat skifte?

Som det blandt andet kan udledes af ovenstående liste over relevante opgaver ved privat skifte, så er der ganske mange ting at være opmærksom på. De mange forskellige opgaver giver samtidig også anledning til flere faldgruber, som der bør tages højde for inden opstart.

Hovedårsagerne til at benytte sig at privat skifte er blandt andet, at det kan være hurtigere og billigere, end at benytte sig af en bobestyrer til alle opgaverne.

Udfordringen er blot, at hvis man laver fejl i nogle af de centrale dokumenter, så kan bobehandlingen hurtigt trække ud eller ende med at blive dyrere end først antaget, da man først sent i processen skal benytte sig af en bobestyrer advokat.

Vi anbefaler derfor, at man tager kontakt til en advokat/jurist, hvis der er punkter i processen, hvor man er i tvivl. På den måde skal advokaten ikke bruges i hele processen - kun til udarbejdelse af dokumenter. Herefter kan man selv tage sig af de mange andre punkter, såsom lukning af telefon, bankkonti, abonnementer etc.

Hvis du ønsker at snakke med en bobestyrer, kan du benytte dig af kontaktformularen, som du finder her på siden.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Privat skifte er sjældent det oplagte valg, men hvis du har mod på opgaven, så håber vi på, at du er blevet klædt godt på efter at have læst denne side.

Hvis det ikke er tilfældet, er du altid velkommen til at kontakte os for hjælp eller lignende. Vi hjælper også meget gerne med at finde en professionel bobestyrer. Klik på den orange kontakt-knap og udfyld oplysningerne - så ringer vi dig op!