Privat skifte

Når der rent praktisk skal håndteres et dødsfald skelner man mellem to skifteformer - den første mulighed er at benytte sig at en bobestyrer og den anden mulighed er at man selv kan foretage et privat skifte.

Et privat skifte er den simpleste form for dødsbobehandling og dermed også billigere for arvingerne. Her på siden kan du blive meget klogere på hvad det vil sige at foretage et privat skifte.

Få svar på de oftest stillede spørgsmål

Hvornår kan man foretage et privat skifte?

Hvis du har besluttet dig for at foretage et privat skifte, så er der nogle helt klare betingelser, som skal være opfyldt.

Hvis du er det mindste i tvivl ang. nogle af punkterne, så anbefaler vi at der kontaktes en dødsboadvokat, som kan bistå i en del af processen eller afklare evt. spørgsmål.

Alle arvinger skal være enige om behandlingsformen

Hvis der er flere arvinger, så kræver det at alle arvinger er enige i at det er denne behandlingsform der bliver brugt ifm. dødsfaldet. Er der således ikke enighed vil enhver arving kunne kræve at boet skal behandles ved bobestyrer. Herved vil det være relevant at undersøge bobestyrer priser.

Hvis boet er udleveret til privat skifte, så kan enhver arving kræve når som helst, at boet overgår til behandling hos en bobestyrer - dette sker som regel kun hvis der er uenigheder undervejs i processen.

Boet der skal skiftes skal være solvent

Det er et krav at det bo som der skal behandles er solvent. At boet er solvent betyder at de samlede aktiver (realisationsværdien af bolig, formue, inventar osv.) skal kunne dække de samlede passiver (gæld, skattekrav).

Hvis der er den mindste usikkerhed omkring boets solvensgrad, så bør boet ikke overgå til privat skifte.

Mindst en af arvingerne skal være myndig

Hvis vi antager at der er 3 arvinger til et bo, så er det et krav at der minimum er én af personerne som er myndig. Tidligere var reglerne omkring privat skifte markant strammere, så der var det et krav at alle arvingerne var myndige.

Udover reglen omkring myndighed, skal mindst en af arvingerne under strafansvar erklære, at de ikke er under konkurs, gældssanering eller tvangsakkord.

Afdøde må ikke have udelukket privat skifte

Der kan ikke foretages et privat skifte, hvis afdøde eksplicit har frabedt sig dette - eksempelvis i sit testamente.

Dette krav skal arvinger og skifteretten selvfølgelig respekterer, så hvis du står i denne situation, så skal skifteretten udpege en bobestyrer eller du kan selv vælge en.

Hvilke opgaver er der ved privat skifte?

Når der er valgt at afvikle et dødsbo ved et privat skifte, så er det arvingerne som står med det fulde ansvar, når det kommer til alle de praktiske og juridiske opgaver vedr. dødsbobehandlingen.

I nogle tilfælde kan det være forholdsvist simpelt at foretage et privat skifte og i andre tilfælde, kan det hurtigt blive meget kompleks. Herunder kan du se et udsnit af nogle af de mest centrale opgaver:

  • Fordeling af dødsboets aktiver
  • Beregning af boafgift
  • Lukke alle relevante bankkonti
  • Opsigelse af abonnementer
  • Udarbejdelse af åbningsstatus
  • Proklama i Statstidende

Ovenstående er et mindre udsnit af i alt over 200 punkter, som man skal være opmærksom på. Hvis du derfor er i tvivl omkring nogle af punkterne, så anbefaler vi at du kontakter en advokat til at bistå dig i processen.

Er der behov for en advokat ved privat skifte?

Som det bl.a. kan udledes af ovenstående liste over relevante opgaver ved privat skifte, så er der ganske mange ting at være opmærksom på. De mange forskellige opgaver giver samtidig også anledning til flere faldgruber, som der bør tages højde for inden opstart.

Hovedårsagerne til at benytte sig at privat skifte er bl.a. at det kan være hurtigere og billigere, end at benytte sig at en bobestyrer til alle opgaverne.

Udfordringen er blot at hvis man laver fejl i nogle af de centrale dokumenter, så kan bobehandlingen hurtigt trække ud eller ende med at blive dyrere end først antaget, da man først sent i processen skal benytte sig af en bobestyrer advokat.

Vi anbefaler derfor at man tager kontakt til en advokat/jurist, hvis der er punkter i processen hvor man er i tvivl. På denne måde skal advokaten ikke bruges i hele processen, kun til udarbejdelse af dokumenter. Herefter kan man selv tage sig af de mange andre punkter såsom lukning af telefon, bankkonti, abonnementer etc.

Hvis du ønsker at snakke med en bobestyrer, kan du benytte dig af kontaktformularen, som du finder her på siden.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Privat skifte er sjældent det oplagte valg, men hvis du har mod på opgaven, så håber vi på, at du er blevet klædt godt på efter at have læst denne side.

Hvis ikke det er tilfældet, så er du altid velkommen til at kontakte os for hjælp eller lign. Vi hjælper også meget gerne med at finde en professionel bobestyrer. Klik på den grønne kontakt-knap og udfyld oplysningerne, så ringer vi dig op!