Åbningsstatus

En Åbningsstatus skal i forbindelse med en bobehandling samle et overblik over den afdødes samlede værdier (aktiver) og gæld (passiver) ved dødsfaldet. Åbningsstatus er et foreløbigt dokument, som har til henblik at skabe et overblik og økonomien i dødsboet.

En åbningsstatus må ikke sammenlignes med en boopgørelse, selvom de umiddelbart minder om hinanden. Forskellen ligger dog i at boopgørelsen er den 100% endelige opgørelse over økonomien i dødsboet, hvor åbningsstatus blot er den foreløbige.

Det finder du bl.a. svar på, her på siden:

Hvad er en Åbningsstatus?

En åbningsstatus er et overblik over den samlede værdi og gæld, som I forventer at dødsboet havde på dødsdagen. Af værdier kan der evt. være tale om penge, værdipapirer, aktier, løsøre eller andre indestående i banker, depoter eller lignende. Det kan være svært for arvinger at få et overblik over disse, da det ofte er ting som folk holder tæt til kroppen. En par gode tricks til at blive klogere, vil være at få adgang til den afdødes eboks, bank, kontoudtog, skattemappe og evt. fysiske arkiv af papirer og bilag.

I forhold til gæld, så vil man opleve at det ofte går meget mere smertefrit, da kreditorerne selv har et incitament til at få den betalt. Dog er der et krav om, at det skal oplyses i Statstidende (proklama), hvilket giver kreditorerne 8 uger til at gøre krav på evt. tilgodehavender.

Dokumentet skal udarbejdes og sendes til både Skifteretten og Skattestyrelsen senest 6 måneder efter dødsdagen.

I åbningsstatusen er det desuden muligt at inkludere udgifter til eksempelvis en bobestyrer, dødsboadvokat, rengøring af lejlighed, begravelsen og evt. istandsættelse af fast ejendom. Herved vil arvingerne ikke blive beskattet af disse udgifter i forbindelse med udbetalingen af arven sidenhen.

Få hjælp af en professionel bobestyrer - bliv kontaktet allerede i dag!

Hvilke frister er der ifm. Åbningsstatus?

Der vil oftest være 6 måneder fra dødsdagen til at få sendt åbningsstatus til Skifteretten og Skattestyrelsen. Der kan dog opstå nogle undtagelser, såsom hvis dødsboet først bliver udleveret mere end 4 mdr. fra dødsdagen. Herved vil fristen være nedsat til kun 2 måneder.

Herudover er det vigtigt at bemærke, at en åbningsstatus skal afleveres til tiden. Hvis ikke dette sker, så har Skifteretten mulighed for at tildele dødsboet en bobestyrer, som sikrer at alt forløber efter reglerne. Her er det væsentligt at bemærke, at der kan være store fordele i selv at finde sin bobestyrer eller dødsboadvokat, da et bobestyrer salær kan variere meget.

Hvad er aktiver og passiver ifm. Åbningsstatus?

Som nævnt tidligere, så er aktiver alle dødsboets værdier, mens at passiver er dødsboets gæld.

Mange aktiver har ikke en entydig værdi, hvorfor der findes en regel om at de værdisættes i en åbningsstatus ud fra en handelsværdi der modsvarer den værdi som man forventer at kunne sælge aktiverne for på det åbne marked. I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at arvingerne eller en bobestyrer værdisætter genstandene i dødsboet, mens at det i andre tilfælde kan være en god idé at få en tredjeparts sagkyndig person til at gøre det i forbindelse med bobestyrerbehandlingen. I sidste ende vil det være op til SKAT at vurdere og kontrollere hvorvidt det er gået retfærdigt til.

Noget af det første man bør gøre som arving, er at identificere alle den afdødes forpligtelser i form af abonnementer, leverancer og andet som kan lede til yderligere passiver eller gæld til åbningsstatus. Det er oftest muligt at kontakte virksomhederne bag og lade dem opgøre gælden frem til afmeldelsen, således at det kan blive inkluderet i åbningsstatus.

Af andre mulige passiver kan der nævnes udgifter til begravelsen, rengøring af bolig, evt. udbedring af skader og lignende som alt sammen kan værdisættes i åbningsstatus.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Skal du, eller er du allerede i gang med et privat skifte, værdisætning og en opgørelse af boet, så kan det være en god idé at lave en aftale med en bobestyrer. De kan rådgive dig 100% uforpligtende og herefter kan du frit vælge om du ønsker at de skal hjælpe eller om du vil gøre det hele selv. Klik på den orange kontakt-knap og udfyld oplysningerne, så ringer vi dig op!