Sådan skabes der overblik over økonomien i dødsboet

En åbningsstatus må ikke sammenlignes med en boopgørelse, selvom de umiddelbart minder om hinanden. Forskellen ligger dog i, at boopgørelsen er den 100 % endelige opgørelse over økonomien i dødsboet, hvor åbningsstatus blot er den foreløbige.

  1. Hvad er en åbningsstatus? 
  2. Hvilke frister er der i forbindelse med åbningsstatus? 
  3. Hvad er aktiver og passiver i forbindelse med åbningsstatus?

Hvad er en åbningsstatus?

En åbningsstatus er et overblik over den samlede værdi og gæld, som I forventer, at dødsboet havde på dødsdagen. Af værdier kan der eventuelt være tale om penge, værdipapirer, aktier, løsøre eller andre indestående i banker, depoter eller lignende.

Det kan være svært for arvinger at få et overblik over disse, da det ofte er ting, som folk holder tæt til kroppen. Et par gode tricks til at blive klogere, vil være at få adgang til den afdødes e-Boks, bank, kontoudtog, skattemappe og eventuelle fysiske arkiver af papirer og bilag.

I forhold til gæld, vil man opleve, at det ofte går meget mere smertefrit, da kreditorerne selv har et incitament til at få den betalt. Dog er der et krav om, at det skal oplyses i Statstidende (proklama), hvilket giver kreditorerne 8 uger til at gøre krav på eventuelle tilgodehavender.

Dokumentet skal udarbejdes og sendes til både Skifteretten og Skattestyrelsen senest 6 måneder efter dødsdagen.

I åbningsstatussen er det desuden muligt at inkludere udgifter til eksempelvis en bobestyrer, dødsboadvokat, rengøring af lejlighed, begravelsen og eventuel istandsættelse af fast ejendom. Herved vil arvingerne ikke blive beskattet af disse udgifter i forbindelse med udbetalingen af arven sidenhen.

Få hjælp af en professionel bobestyrer - bliv kontaktet allerede i dag!

Frister i forbindelse med åbningsstatus

Oftest har du 6 måneder fra dødsdagen til at få sendt åbningsstatus til Skifteretten og Skattestyrelsen. Der kan dog opstå undtagelser, såsom hvis dødsboet først bliver udleveret mere end 4 måneder efter dødsdagen. I så fald vil fristen være nedsat til kun 2 måneder.

Herudover er det vigtigt at bemærke, at en åbningsstatus skal afleveres til tiden. Hvis det ikke sker, har Skifteretten mulighed for at tildele dødsboet en bobestyrer, som sikrer at alt forløber efter reglerne. Her er det væsentligt at bemærke, at der kan være store fordele i selv at finde sin bobestyrer eller dødsboadvokat, da et bobestyrer salær kan variere meget.

Aktiver og passiver i forbindelse med åbningsstatus

Alle dødsboets værdier er aktiver, mens dødsboets gæld er passiver. Mange aktiver har ikke en entydig værdi. Derfor findes der en regel om, at de værdisættes i en åbningsstatus ud fra en handelsværdi, der modsvarer værdien, man forventer at kunne sælge aktiverne for på det åbne marked.

I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at arvingerne eller en bobestyrer værdisætter genstandene i dødsboet. I andre tilfælde kan det være en god idé at få en tredjeparts sagkyndig person til at gøre det i forbindelse med bobestyrerbehandlingen. I sidste ende vil det være op til SKAT at vurdere og kontrollere, hvorvidt det er gået retfærdigt til.

Som arving bør man starte med at identificere alle den afdødes forpligtelser i form af abonnementer, leverancer og andet, der kan lede til yderligere passiver eller gæld til åbningsstatus. Det er oftest muligt at kontakte virksomhederne bag og lade dem opgøre gælden frem til afmeldelsen, så det kan blive inkluderet i åbningsstatus.

Af andre mulige passiver kan der nævnes udgifter til begravelsen, rengøring af bolig, eventuel udbedring af skader og lignende, som alt sammen kan værdisættes i åbningsstatus.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Skal du eller er du allerede i gang med et privat skifte, værdisætning og en opgørelse af boet, så kan det være en god idé at lave en aftale med en bobestyrer. De kan rådgive dig 100 % uforpligtende, hvorefter du frit kan vælge, om du ønsker, at de skal hjælpe eller om du vil gøre det hele selv. Udfyld boksen til højre med dine oplysninger og klik på "Få rådgivning" - så ringer vi dig op!