Få overblik over dødsbo

Her kan du få et overblik over de vigtigste faktorer, du skal tage stilling til, når der er tale om boopgørelse med mere.

 1. Hvad er et dødsbo?
 2. Hvordan foregår skifte af dødsbo?
 3. Skal der bruges en advokat?
 4. Hvordan opgøres et dødsbo?
 5. Hvor lang tid tager behandling af dødsbo?
 6. Hvornår er et dødsbo skattepligtigt?

Hvad er et dødsbo?

Når en person dør, bliver der efterladt et dødsbo. Det omfatter alle de aktiver og passiver, som den afdøde person havde ved dødsfaldet. Det vil altså sige, at det inkluderer hele den afdødes formue. Det kan være både en ejendom, en bil, møbler, smykker og meget mere.

I nogle tilfælde kan du også falde over udtrykket insolvent dødsbo. Et insolvent dødsbo betyder, at selve boets gæld overstiger værdien af aktiverne. I sådanne tilfælde er det ikke muligt for arvingerne at arve noget efter den afdøde person. Er et bo insolvent, er det en fordel at være opmærksom på begravelsesudgifterne.

Hvordan foregår skifte af dødsbo?

Hvordan et dødsbo skal behandles, kommer an på forskellige faktorer. Når det skal besluttes, er der flere ting, der skal tages stilling til. Det kan eksempelvis være faktorer som arvinger, testamente, ægtefælle, børn samt børn fra et tidligere forhold, boets værdi, gæld, uenigheder og så videre.

Skifte af et bo kan foregå på flere måder:

Boudlæg

Boudlæg er en skifteform, der udelukkende kan bruges til at opgøre et bo med en lille samlet værdi. Beløbsgrænsen justeres fra år til år, og er derfor aldrig præcis den samme. Derfor er det årstallet ved selve dødsfaldet, der dikterer, hvilken beløbsgrænse der gælder i forhold til behandlingen af et bo. For de seneste år har beløbsgrænsen været følgende:

 • 2023: 49.000 kroner
 • 2022: 47.000 kroner
 • 2021: 47.000 kroner

Er der tale om boudlæg, bliver boet udleveret til den nærmeste pårørende eller den person, der har stået for den afdøde persons begravelse. Den person, der får selve boudlægget, er udelukkende ansvarlig for rydning af afdødes ejendom og udgifterne til begravelsen.

Hvis et bo bliver behandlet som boudlæg, vil det altså sige, at der næsten ingen værdi er i boet.

Ægtefælleudlæg

Hvis et ægtepars formue og gæld ikke overstiger et bestemt beløb, er det muligt at gøre brug af ægtefælleudlæg. I sådanne tilfælde skal ægtefællen ”vedgå gæld og arv”. Det betyder, at vedkommende skal overtage den afdøde persons værdier og gæld.

Benyttes ægtefælleudlæg, skal der ikke betales en boafgift til det offentlige. Beløbsgrænserne justeres også her hvert år. De er følgende:

 • 2022: 820.000 kroner
 • 2021: 810.000 kroner
 • 2020: 790.000 kroner

Uskiftet bo

Uskiftet bo er en skifteform, der kan benyttes, hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle samt fælles børn. Ved uskiftet bo overtager den længstlevende ægtefælle den afdødes gæld. Har den afdøde særbørn, skal de acceptere, at ægtefællen sidder i uskiftet bo. Accepteres det ikke, skal boet efter den afdøde skiftes.

Privat skifte

Ved et privat skifte bliver dødsboet behandlet af boets arvinger. Bliver arvingerne enige om dette, skal det oplyses til Skifteretten. Skifteretten beslutter, om et privat skifte af boet er muligt eller ej. Det er kun muligt, hvis det ser ud til, at boet ender med et økonomisk overskud efter behandlingen. Det betyder, at værdierne skal opgøres og gælden betales, hvorefter overskuddet skal være større end beløbsgrænsen for boudlæg.

Forenklet privat skifte

Skal der ikke betales en boafgift af boet, er det som regel muligt for arvingerne at behandle boet ved et forenklet privat skifte. Med denne skifteform bliver behandlingen afsluttet forholdsvis hurtigt. Vælger arvingerne et privat skifte, skal det oplyses til Skifteretten, hvorefter der besluttes, om det er en mulighed.

Bobestyrerskifte

En bobestyrer er en person, der foretager et boskifte. Ved et bobestyrerskifte er det altså en bobestyrer, der gør selve boet op samt afslutter det. Skifteretten har ret til at bestemme, at et bo skal skiftes af en bobestyrer. Ifølge dødsboskifteloven skal et bo udleveres til behandling af en bobestyrer, hvis:

 • Arving: En arving anmoder om, at boet skal skiftes med en bobestyrer.
 • Insolvent bo: Er boet insolvent, skal der benyttes en bobestyrer. Dog kan det undgås, hvis arvingerne sørger for at stille en garanti for gældshæftelse.
 • Insolvente arvinger: Er alle arvingerne insolvente, skal der benyttes en bobestyrer.
 • Mindreårige arvinger: Er arvingerne mindreårige (ikke myndige), skal de repræsenteres via en værge, hvorfor der skal en bobestyrer på.
 • Testamente: Har den afdøde person i et testamente skrevet, at en bestemt person skal fungere som bobestyrer, skal den udvalgte person behandle boet.
 • Tvivl om arven: Er der ingen arvinger efter den afdøde, kan en bobestyrer undersøge boet og se, om der eventuelt kan findes en arving. Er dette ikke tilfældet, vil staten arve den afdødes formue.

Du bør være opmærksom på, at der er en række vilkår, betingelser samt undtagelser i forhold til de forskellige situationer.

Skal der kontaktes en advokat til behandling af dødsboet?

Det er ikke et krav, at du hyrer en advokat til at behandle boet. Dog kan det være en fordel, da det kræver meget papirarbejde og mange timer at sikre, at det hele bliver gjort korrekt samt overholder de forskellige tidsfrister.

 

Uanset om du benytter en bobestyrer eller ej, kan du sagtens få en advokat ind over processen, som kan hjælpe med behandlingen, opgørelsen og afslutningen. Vælger du at hyre en dødsboadvokat og få advokatbistand til dette, er det selve boet, der betaler for advokatudgifterne.

Det kan en advokat hjælpe med

Selvom det ikke er et krav at få hjælp fra en advokat, kan Skifteretten opfordre til, at der bliver søgt om advokatbistand. En advokat kan hjælpe med mange typer af opgaver i sådanne tilfælde. Arbejdsopgaverne, som en advokat kan bistå med, består som regel af følgende:

 • Skifteform: Rådgivning om valg af skifteform.
 • Boets aktiver: Indhenter vurderingen af selve boets aktiver.
 • Kreditorer: Får krav fra eventuelle kreditorer og sikrer, at de bliver betalt på den korrekte måde.
 • Arv: Sørger for, at arven bliver fordelt korrekt til arvingerne i henhold til, hvad arveloven foreskriver. Er der et testamente, bliver der taget hensyn til det.
 • Tidsfrister: Sikrer, at alle tidsfrister i forbindelse med behandlingen med mere bliver overholdt.
 • Boafgift: Hjælper med at beregne boafgift og skat, hvorefter de bliver sendt til de relevante enheder.

Dette er kun et udpluk af, hvad en dødsboadvokat kan varetage af arbejdsopgaver i forbindelse med boet efter en persons død.

Hvordan opgøres et dødsbo?

Undrer du dig over, hvordan opgørelse af dødsbo fungerer? Når boet er klar til at blive afsluttet, sendes der en opgørelse til Skifteretten og SKAT. Herefter skal værdiansættelserne godkendes af SKAT, mens Skifteretten ligeledes skal tjekke, at alle aktiver og passiver er inkluderet i boopgørelsen.

Efter dette skal du huske at sende en afgiftsberegning. Den skal godkendes af Skifteretten. Opgørelse af dødsbo er helt slut, når dette er sket.

Hvor lang tider tager det at behandle et dødsbo?

Hvor lang tid det tager at behandle boet afhænger af mange forskellige faktorer. Det kommer nemlig an på selve skifteformen af boet, hvor omfattende behandlingsprocessen er, om der er nogle særlige faktorer, der skal tages hensyn til og så videre.

Der kan derfor ikke gives et fast svar på, hvor lang tid behandlingen tager. Dog er der specifikke tidsfrister, som skal overholdes, når det kommer til denne proces.

Hvornår er et dødsbo skattepligtigt?

Boet er udelukkende skattepligtigt, hvis dets nettoformue på selve skæringsdagen eller aktiverne på skæringsdagen overstiger et bestemt beløb. Dette beløb varierer fra år til år, hvorfor det aldrig er det samme.

 • 2023: 3.160.900 kroner
 • 2022: 3.070.100 kroner
 • 2021: 1.033.700 kroner

Hvis beløbsgrænsen overskrides, skal boet betale dødsboskat. Er dette tilfældet, skal du udfylde en blanket, der kan findes på SKAT's hjemmeside. Herefter bliver dette opgjort af SKAT. Det kan være en fordel med professionel hjælp, da reglerne kan være komplicerede for mange.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Hvis denne side ikke har givet dig alle de svar, du søgte omkring dødsbo, kan du kontakte os for yderligere råd og vejledning. Du er ligeledes meget velkommen til at kontakte os for at få forbindelse til en dødsboadvokat, der kan hjælpe dig med alle de praktiske ting i forbindelse med et dødsbo.