Dødsboskat

Dødsboskat er et beløb som et dødsbo i nogle tilfælde skal betale, når det totale dødsbo er blevet opgjort. Helt konkret skal der betales dødsboskat hvis der på skæringsdagen i alt er aktiver som overstiger grænsen på 3.033.700 kr. (Grænsen er gældende for 2021).

Dødsboskat beregnes ud fra den selvangivelse der indleveres i forbindelse med boets opgørelse. Det vil oftest være bobestyreren, som står for at denne opgave varetages korrekt.

Det finder du bl.a. svar på her på siden

Hvad er dødsboskat?

Når ethvert dødsbo bliver opgjort i forbindelse med en dødsbobehandling, vil det være nogle aktiver og passiver. Aktiverne er alt det som den bortkomne ejer - dette kunne eksempelvis være et hus, en bil, møbler og en formue i banken.

Passiverne er det modsatte af aktiverne dvs. alt det som den bortkomne skylder - dette kunne være gæld i banken eller gæld til SKAT. Der skal således betales dødsboskat hvis nettoformuen overstiger 3.033.700 kr. på skæringsdagen.

Skæringsdagen er den dag, hvor dødsboet afsluttet og den samlede arv bliver fordelt. Som udgangspunkt vælger arvinger selv den dag.

Hvis du ikke har helt styr på dødsboskatten og er igang med et privat skifte, så anbefaler vi at du får hjælp til denne del via en bobestyrer, som du kan læse meget mere om ved at følge linket. Selve bobestyrerens salær skal du ikke tænke så meget på, da du altid vil kunne få et uforpligtende tilbud.

Hvordan beregnes dødsboskat?

Når det er blevet konstateret at et dødsbo skal betale skat, så skal der udarbejdes en særlig selvangivelse, som kan findes på SKATs hjemmeside. Herefter skal selvangivelsen indsendes til SKAT ved boets afslutning. Det er nu SKAT som vil beregne hvor meget det pågældende dødsbo skylder i skat.

Når et dødsbo er skattepligtigt, skal der udarbejdes en særlig selvangivelse. Den skal indsendes til SKAT ved boets afslutning, og SKAT beregner herefter dødsboets skyldige skat. Dødsboskat beregnes anderledes end almindelig indkomst, og der gives et månedligt fradrag i både perioden mellem 1. januar og dødsfaldet og mellem dødsfaldet og skæringsdagen.

I det omfang afdøde allerede måtte være blevet beskattet af sin indkomst i perioden fra den 1. januar og indtil dødsfaldet, sker der fradrag således at dobbeltbeskatning undgås. Der er mange regler og OBS-punkter i lovgivningen, når man skal finde frem til det beløb som der skal betales dødsboskat af. Eksempelvis gælder følgende:

Man har lov til at sælge en ejendom skattefrit, hvis ejendommen har været brugt som bolig for ejeren eller øvrig husstand. Derudover må grundarealet på ejendommen ikke oversigt 1.400 m2. Denne regel er kendt som “parcelhusregelen”, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, hvorved ejendommen kan holdes uden for boets aktiver.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Selvom vi ikke har skrevet en lang guide til den særlige selvangivelse du skal oprette for at beregne dødsboskatten, håber vi alligevel at du har fået svar på mange af dine spørgsmål.

Derudover kan du selvfølgelig også ringe til os, hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp til at finde en bobestyrer eller en bobestyrer pris, der klarer alt besværet med selvangivelsen. Klik på den store grønne knap, så ringer vi dig op snarest muligt!