Få overblik over boopgørelse

Her kan du få et overblik over hvad en boopgørelse er og hvad du skal være opmærksom på, når der laves en opgørelse af dødsboet.

  1. Hvad er en boopgørelse?
  2. Hvordan værdisættes fast ejendom?

Hvad er en boopgørelse?

En boopgørelse, eller dødsboopgørelse, er en opgørelse af den mere faktuelle værdi af dødsboet - efter gæld er betalt og værdier er solgt eller overleveret til arvingerne. I en boopgørelse er det altså ikke længere gæt og estimater, men et konkret regnskab over værdien af alle aktiverne og passiverne.

Det kan være, at arving #1 har fået nogle kontanter og et par smykker, mens arving #2 har fået en minkpels og en frimærkesamling. Hertil skal man også inkludere eventuelle indtægter og udgifter i dødsboet helt tilbage fra dødsdagen og frem til dagen, hvor boopgørelsen udarbejdes. Hvis der er betalt nye regninger til et forsikringsselskab, advokater eller der er tjent penge på at leje et sommerhus ud, skal disse beløb inkluderes.

Når det hele er blevet gjort op, må dødsboet kun bestå af penge på en bankkonto. Derudover vil det blive synligt, om værdien overstiger grænsen for boafgift og dødsboskat, hvilket skal beregnes.

Vores dygtige bobestyrer kan hjælpe med boopgørelsen

Hvordan værdisættes fast ejendom?

I forbindelse med boopgørelsen af et dødsbo skal det undersøges, hvordan ejerforholdet eller finansieringen af den afdødes bolig er etableret. Det kan også være, at dødsboet indeholder flere ejendomme - eksempelvis sommerhuse, fritidshuse, husbåde eller boliger i udlandet.

Det, der specielt udmærker sig for faste ejendomme er, at det som hovedregel er den vurdering, der senest er blevet foretaget, der bestemmer værdien. I nutidens boligmarked kan dette have stor indflydelse på arvens værdi. Hvis det eksempelvis har været en offentligt udarbejdet vurdering af ejendommen, så findes der en 15 % eller 20 % regel, som betyder, at skattestyrelsen oftest vil acceptere, at værdien kan tillægges eller fratrækkes 15-20 %.

Der kan dog opstå tilfælde, hvor Skattestyrelsen beslutter, at ejendommen skal have en ny vurdering, så de er sikre på boligens egentlige markedsværdi. Nogle eksempel kunne være, at arvingerne til et dødsbo er uenige om ejendommens værdi, eller hvis én ud af flere arvinger ønsker at overtage og flytte ind i boligen.

Hvis arvingerne derimod vælger at sælge boligen, vil det altid være salgsprisen, der danner grundlag for værdisætningen, når boopgørelsen bliver lavet.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Er du i gang med et privat skifte og har brug for hjælp til boopgørelse? Så kan du udfylde formularen til højre, hvorefter en af vores dygtige bobestyrere vil kontakte dig - helt uforpligtende naturligvis! Vi vil guide dig igennem alt fra bobehandling til en bobestyrers salær.