Boopgørelse

En boopgørelse er et vigtigt element i enhver dødsbobehandling. Det er nemlig den endelige opgørelse over boets totale aktiver og passiver. Boopgørelsen er et komplekst dokument, som skal indsendes til både SKAT og Skifteretten inden for en frist på tre måneder.

Det finder du bl.a. svar på, her på siden:

Hvad er en Boopgørelse?

En boopgørelse eller dødsboopgørelse er en opgørelse af den mere faktuelle værdi af dødsboet efter at der er blevet betalt gæld, værdier er blevet solgt eller overleveret til arvingerne. I en boopgørelse er det altså ikke længere gæt og estimater på de forskellige værdier, men et konkret regnskab over alle aktiverne og passivernes værdier.

Det kan være, at arving #1 har fået nogle kontanter og et par smykker, mens at arving #2 har fået en minkpels og en frimærkesamling. Hertil skal man også inkludere eventuelle indtægter og udgifter i dødsboet helt tilbage fra dødsdagen og frem til dagen hvor boopgørelsen udarbejdes - er der blevet betalt nye regninger til et forsikringsselskab, advokater eller er der blevet tjent penge på at leje et sommerhus ud, så skal disse beløb inkluderes.

Når det hele er blevet gjort op, så må dødsboet kun bestå af penge på en bankkonto. Derudover vil det blive synligt om værdien overstiger grænsen for boafgift og dødsboskat, hvilket skal beregnes.

Vores dygtige bobestyrer kan hjælpe med boopgørelsen

Hvordan værdisættes en fast ejendom?

I forbindelse med boopgørelsen af et dødsbo skal det undersøges hvordan ejerforholdet eller finansieringen af den afdødes bolig er etableret. Det kan også være at dødsboet indeholder flere ejendomme - eksempelvis sommerhuse, fritidshuse, husbåde eller boliger i udlandet.

Det der specielt udmærker sig for faste ejendomme er, at det som hovedregel er den vurdering der senest er blevet foretaget, der bestemmer værdien. I nutidens boligmarked kan dette have en stor indflydelse på arvens værdi. Hvis det eksempelvis har været en offentligt udarbejdet vurdering af ejendommen, så findes der en 15-procents regel, som betyder, at skattestyrelsen oftest vil acceptere at værdien kan tillægges eller fratrækkes 15 procent.

Der kan dog opstå tilfælde, hvor Skattestyrelsen beslutter at ejendommen skal have en ny vurdering, således at de bliver forsikret om boligens egentlige markedsværdi. Et eksempel kunne være, at arvingerne til et dødsbo er uenige om ejendommens værdi eller hvis én ud af flere arvinger ønsker at overtage og flytte ind i boligen.

Hvis arvingerne derimod vælger at sælge boligen, så vil det altid være salgsprisen der bliver grundlag for værdisætningen når boopgørelsen bliver lavet.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Er du i gang med et privat skifte og har du brug for hjælp til boopgørelse, så kan du udfylde formularen hvorefter en af vores dygtige bobestyrere vil kontakte dig - helt uforpligtende naturligvis! Vi vil guide dig til alt fra bobehandling til en bobestyrers salær