Trampolinhuset banner

Weekend Trampolinhuset - Donation af arv i testamente

Weekend Trampolinhuset er et medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre borgere. Her kan flygtninge og asylansøgere få juridisk rådgivning, sprogundervisning og komme i praktik- og jobtræningsforløb. Huset byder også på demokrati-workshops, børne- og kvindeklubber, folkekøkken, samt debat- og kulturarrangementer.

Støt Weekend Trampolinhuset i dit testamente

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Weekend Trampolinhuset er mange familiers første hjem i Danmark

Weekend Trampolinhuset arbejder for at give børn og familier på flugt den bedste start i Danmark.

Weekend Trampolinhuset er det eneste medborgerhus i Danmark, hvor den særlige kombination af tilbud som børne- og familieindsatsen, socialt netværk, debatarrangementer, kunstudstillinger og jobtræning findes under samme tag.

Børneklubben: Et frirum for sårbare børn

Især børneklubben er et vigtigt sted for familierne i Weekend Trampolinhuset. Børn, der har været på flugt og vokset op i kaos, har brug for stabilitet og trygge rammer.

Det tætte samarbejde mellem frivillige og professionelle hjælper med at reducere stress og psykisk sårbarhed hos de udsatte børn og deres familier. Fokus er at skabe en ramme om børnenes leg, læring og relationer. Nærvær og tryghed bidrager til sundere adfærdsmønstre og til en bedre social omgang og indlæring hos børnene.

Flere af børnene i Weekend Trampolinhusets børneklub opholder sig med deres familier på udrejsecentre på Sjælland. Derfor er børneklubben et frirum fra en hverdag præget af usikkerhed og stress. De ofte stærkt traumatiserede børn får lov at udfolde sig i Børneklubbens trygge omgivelser, samtidig med at deres forældre deltager i voksenundervisning og erhvervsfaglige aktiviteter.

Trampolinhuset logo