Forfatning

En grundlæggende lov eller et sæt af love, der fastsætter en nations fundamentale principper og regler for regeringsstrukturen og dens magtfordeling. En forfatning kan være skrevet eller uskrevet, og den kan indeholde en række bestemmelser, der fastlægger rammerne for regeringens magt, borgerrettigheder og værdier i samfundet.

Forfatning - Læs mere her

Hvad er en forfatning?

En forfatning er et grundlæggende sæt af regler, principper og love, der fastlægger en nations politiske og retlige system og dens magtstruktur. En forfatning beskriver typisk, hvordan regeringen skal fungere, hvordan magten skal fordeles og begrænses, og hvordan beslutninger træffes i samfundet.

Hvad indeholder en forfatning?

Udover love og regler kan forfatninger også indeholde en række bestemmelser om samfundsøkonomiske forhold, forholdet mellem stat og religion, og forholdet mellem forskellige niveauer af regeringen. Den fungerer som et fundament for den lovgivende, udøvende og dømmende magt, og det er den øverste retlige autoritet.

Fri forfatning

Fri forfatning er et princip, der henviser til, at alle borgere i et land skal have ret til at deltage i dannelsen af en forfatning uden frygt for forfølgelse eller undertrykkelse fra regeringen eller andre. Det er en grundlæggende rettighed i demokratiske stater og er beskyttet af loven.

Relaterede ord

Ejendomsret
Embargo
Foreningsfrihed

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.