Embargo

Embargo er en politisk beslutning, hvor et land begrænser eller forbyder import og eksport af varer til et andet land. Det er et værktøj til at sanktionere mod et land, så landet ændrer sin politik, krigsførelse eller anden adfærd.

Embargo - Læs mere her

Hvad betyder embargo?

Embargo er et udtryk, der bruges til at beskrive en form for økonomisk eller politisk sanktion mod et eller flere lande. Det er en politisk beslutning, der indebærer en begrænsning, forbud mod handel med eller import og eksport af varer til og fra det pågældende land.

Det kan også omfatte restriktioner på rejser, brug af finansielle tjenester eller andre former for økonomisk aktivitet. De kan omfatte alt fra en begrænsning af en enkelt type vare til en fuldstændig blokade af alle samhandelsrelationer med det pågældende land.

Formål

Formålet med embargoen er ofte at udøve politisk eller økonomisk pres på det pågældende land for at opnå politiske mål. Embargo er altså et politisk værktøj, der bruges til at protestere eller tvinge et land til at ændre sin politik eller adfærd på et bestemt område.

Embargoen fungerer som et alternativ til krig eller andre former for voldelig konfliktløsning mellem lande.  

Hvor længe varer embargo af et land?

Embargoens varighed varierer afhængigt af konfliktens størrelse. De kan være midlertidige eller permanente og kan have alvorlige konsekvenser for både det pågældende land og for landene, der nedlægger embargoen.

Hvornår nedlægger et land embargo?

Et land nedlægger embargo for at reagere på en politisk eller økonomisk krise i et andet land. Det kan også være en reaktion på menneskerettighedskrænkelser, terrorisme og lignende. Det er sidste udvej i diplomatiske konflikter, da de får alvorlige konsekvenser for begge parter i konflikten.

Eksempler på embargo

Herunder er nogle eksempler på embargo fra nyere tid:

  1. Rusland og energikrisen – I 2014 nedlagde EU og USA en begrænset embargo mod Rusland, som reaktion på denne landsannektering af Krim-halvøen og større til separatistbevægelser på i Ukraine. Embargoen omfattede blandt andet begrænsninger på import af russisk energi, militære varer og investeringer i den russiske energiindustri. De europæiske lande oplevede dog en tilsvarende energikrise som følge af embargoen.
  2. Cuba og USA – USA har nedlagt en begrænset embargo mod Cuba siden 1960´erne, som en reaktion på den cubanske regerings større til kommunismen og opretholdelse af en autoritær regering. Embargoen har omfattet begrænsninger på handel, investeringer og rejser til Cuba fra amerikansk side. Sanktionen har været kilde til adskillige spændinger mellem de to lande i mange år.
  3. Nordkorea og det internationale samfund – Nordkorea er under stærk embargo fra gele det internationale samfund, herunder EU og USA, som en reaktion på landets nukleare program og menneskerettighedskrænkelser. Embargoen omfatter begrænsninger på import af strategiske varer, teknologi og investeringer i Nordkorea.

Disse er blot få eksempler på embargo i nyere tid. Der er mange flere eksempler på politiske beslutninger, der har haft stor indvirkning på samhandel og økonomisk aktivitet mellem lande.

Konsekvenser ved embargo

Det er vigtigt at bemærke, at embargoen kan have alvorlige konsekvenser for den politiske, økonomiske og sociale udvikling og velstand i det pågældende land og mennesker, der bor i landet, da det kan føre til økonomisk afmatning, fattigdom og eksklusion af verdenssamfundet.

Embargo er en alvorlig politisk beslutning, der bør overvejes nøje, inden sådan en beslutning træffes og anvendes. Det kan have alvorlige konsekvenser både for det pågældende land, men også for landende der nedlægger embargoen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.