Eksklusion

Eksklusion betyder at udelukke eller udstøde nogen eller noget fra en gruppe, samling eller organisation. Det kan også betyde at nægte adgang til et sted eller til at deltage i en aktivitet. Eksklusion kan både være midlertidig eller permanent.

Generelt bruges ordet eksklusion til at beskrive en situation, hvor en person eller en ting er blevet fjernet fra en bestemt sammenhæng, gruppe eller samfund.